Güney Asya Maoist Partiler ve Örgütler Koordinasyon Komitesi (CCOMPOSA, 2001)

maorevcorr01

Bizler, aşağıda imzası bulunan Güney Asya’nın Maoist partileri ve  örgütleri olarak bu ortak Bildiri ile Güney Asya Maoist Partiler ve  Örgütleri Koordinasyon Komitesi’nin (CCOMPOSA) kurulduğunu ilan ediyoruz:

Emperyalist dünya küreselleşme, yapısal uyum ve serbest piyasa ekonomisi yaftası altında; insanları denetlemek, sömürü ve baskıyı yoğunlaştırmak için  küresel gündemini ilan etti. Bu gündem, dünya ölçeğinde daha çok sefaletin, korkunun, yıkımın ve savaşın önlenemezliği ile ilgili dünya emperyalizminin krizinin geldiği yeni bir sarmalı yansıtıyor.

Proletarya ve dünyadaki ezilen halklar, özellikle baskı altındaki ülkelerde ve tüm dünyada mücadele eden halkların yarattığı yeni bir dalga ile farklı ülkelerdeki itaatkar, gerici, egemen sınıflara ve emperyalizme karşı devrimci mücadeleyi yükselterek bu gündeme direnmeye devam ediyorlar.

Mao’nun formüle ettiği gibi, ezilen ülkeler dünya devriminin fırtına merkezlerini oluşturmaktadır ve bugün dünyadaki devrimin ana eğilimi böyledir. Güney Asya bölgesi bu gerçeğin konsantre bir şekilde ifade edilmesine olanak tanımaktadır.

Dünya nüfusunun beşte birini oluşturan Güney Asya  emperyalistlercede bilinen kaynayan bir volkandır. Bölgedeki tüm büyük çelişkiler şiddetini artırıyor ve devrimci çözüm için çağrıda bulunuyor.

Çin’deki Büyük Proleter Kültür Devrimi Charu Mazumdar önderliğinde ki tarihi Naxalbari silahlı ayaklanmasına esin kaynağı olmuş ve Güney Asya’nın farklı bölgelerinde uzun süreli halk savaşlarının kıvılcımını ateşlemiştir. Naxalbari’nin davulu Güney Asya ve ötesinde gümbürdemeye devam ediyor. Uzun süreli halk savaşı Nepal’de, Hindistan’da (Andhra, Dandakaranya, Bihar vb) gelişti ve Naxalbari Baharının Gökgürültüsü ile kendi ülkelerindeki koşullar üzerinden uzun süreli halk savaşı hazırlıklarına başladılar.

Keşmir, Assam, Nagaland, Manipur ve diğer Kuzey Doğu alanlarında, Bangladeş, Pakistan ve Sri Lanka’da ise ulusal kurtuluş hareketleri devam etmektedir. Pek çok halk gerici egemen sınıflar ve emperyalizme karşı harekete geçiyor ve mücadeleyi ileriye taşıyor.

Nepal Komünist Partisi (Maoist) önderliğinde Nepal’de yürütülen Uzun Süreli Halk Savaşı – CPN (Maoist)’in yanısıra, Hindistan Komünist Partisi (Marksist-Leninist) [Halk Savaşı] önderliğindeki Hindistan uzun süreli halk savaşı ile birlikte – CPI (ML) [PW] ve Maoist Komünist Merkezi (MCC) ve Yeni Demokratik Devrim’in karşı konulmaz ilerleyişi ile siyasi atmosfer ve Güney Asya’nın devrimci dinamikleri değişiyor. Güney Asya bölgesinde uzun süreli halk savaşında ortaya çıkan yeni dalga  açıkça görülebilir. BJP öncülüğünde Hint egemen sınıflarının ve Hindistan’da ki çeşitli milliyetçi hareketlerin saldırılarına karşı devam eden uzun süreli halk savaşları direnişi büyüttü. Bu mücadeleleri bastırmak için oluşturulan farklı operasyonel komuta birimleri, merkezi hükümet operasyonları doğrudan koordine ettiği zamanlarda birleştiriliyordu. Bir Hindu şovenisti olan BJP, devleti hızla faşist bir aparata dönüştürmüş ve Hindistan’daki her türlü demokratik hareketi ezmek için tüm selefilerini aşarak yeni baskı yasaları hayata geçirmektedir. BJP gericiliği özellikle Nepal silahlı müdahalesini tehdit ederek, Hindistan’da halk hareketlerini bastırarak, yayılmacı emelleri yerine getirerek Güney Asya bölgesinde ABD emperyalizminin jandarmalığına başladı.

Bangladeş, Sri Lanka, Pakistan, Butan kitlelerine ve demokratik, ilerici, Maoist devrimci güçlere karşı gerici, egemen sınıfların faşist baskısı şiddetini artırıyor.

Saldırgan faşist baskıya rağmen kitleler direnmeye ve bölgede dalgalanarak ilerlemeye devam ediyorlar.

Dünya emperyalizmi, özellikle ABD emperyalizminin desteklediği yayılmacı Hindistan devleti, Güney Asya halklarının ortak düşmanını oluşturmaktadır. Bu Güney Asya Devrimci sürecini beraberce oluşturmak için sağlam bir siyasi temel sağlar. ABD emperyalizmi ile Hindistan yayılmacılığı arasındaki artan çatışma son yıllarda bölge siyasetinden açıkça görülebilir.

Bu Nepal’deki son gelişmelerden de açıkça görülebilmektedir. Ancak emperyalistler ve onların uşakları gerçek politikalarını örtbas etmeye çalıştı. Nepal Kraliyet Ailesi’nin acımasızca katledilmesinin ardındaki gerçeği insanlar biliyor. Katliama yol açan kriz Yeni Demokratik Devrim ve Nepal’de ki Uzun Süreli Halk Savaşı gelişimiyle doğrudan ilişkilidir. Kral Birendra ve kraliyet ailesi, elinden geldiğince karşı devrimci savaşa karşı halk savaşı veren CPN (Maoist) ve Nepal’in ezilen kitlelerine karşı devlet gücünü elinde bulunduran egemen sınıfın tutucu kesimleri ve daha güvenilir buldukları faşistlerce silahlı kuvvetlerin konuşlandırılması görevinin tevdi edilmesini sağlamak amacıyla imha edildi.

Bu kriz Nepal’deki uzun süreli Maoist halk savaşının ateşini düşürmek umuduyla Hindistan yayılmacılığına dış müdahale koşullarının kasten yaratılması için tasarlandı. Bu katliam ABD emperyalizmi, Hindistan yayılmacılığı ve Nepal egemen sınıfı içinde ki en tutucu faşist kesimler arasında bir komplo olarak açıkça planlandı ve gerçekleştirildi.

CPN (Maoist) ve kitlelerinde kabul ettiği gibi bu katliam halkın acil gündemine Nepal Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunu yerleştirerek, geleneksel monarşiyi tasfiye etti.

Maoist Partiler ve Örgütlerin Koordinasyon Komitesi (CCOMPOSA), Dünya Proleter Sosyalist Devrimi’nin hızlandırılması ve ilerlemesi bağlamında uzun süreli halk savaşının bölgede yayılması için, Güney Asya’daki örgütler ve Maoist partilerin faaliyetlerinin koordine edilmesi ve birleştirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Bu geniş kapsamlı anlamıyla tarihi bir adımdır.

Bu girişim, CPN (Maoist) ve CPI (ML) [Halk Savaşı] tarafından ortaya konan fikirler ve önerilerin sonucudur.

CoRIM bu süreçte olumlu bir rol oynamıştır.

Koordinasyon Komitesi, Peru, Filipinler ve Türkiye’de uzun süreli halk savaşlarındaki rastlantısal çabaları ortaklaştırmak, bölgede ve ötesinde devrimci mücadeleleri yükseltmek ve uzun süreli halk savaşlarını körüklemek amacındadır. Biz, uzun süreli halk savaşını geliştirmek için – Mecliste ve silahlı mücadelede – revizyonizmi yenmede ve mücadelede kararlıyız. Bizler, bölgedeki tüm ihtişamıyla Himalaya Dağları’nın gümüş zirvelerine Marksizm-Leninizm-Maoizm ve Komünizmin Kızıl Bayrağını çekeceğimizi, ilkeli birlik içinde olacağımızı ve bilinçli karar alacağımızı beyan ederiz. Bizler emperyalist sistemi parçalayarak nihai hedefimiz olan sosyalizm ve komünizme ulaşma yolundaki sorumluluğumuzun ve uzun süreli halk savaşı yörüngesinde kalarak Yeni Demokratik Devrimi başarmamız gerektiğinin bilincindeyiz.

Bizler, Güney Asya ülkelerinde Yeni Demokratik Devrim’in zafere ulaşması için, Hindistan ve Nepal’de ki uzun süreli halk savaşının ilerletilmesi için, Güney Asya’nın tüm Maocu güçlerinin CCOMPOSA’ya katılması ve savunması için talepte bulunuyoruz. Bizler emperyalizme ve Hindistan’ın yayılmacı politikalarına karşı yükselen kitlesel mücadelelerin güçlendirilmesi ve desteklenmesi için tüm anti-emperyalist, demokratik güçlere çağrıda bulunuyoruz.

İmzalayanlar:

Bangladeş

(i) Purba Bangla Sarbahara Partisi (CC)

(ii) Purba Bangla Sarbahara Partisi (Maoist Punargathan Kendra)

(iii) Bangladeş Samyabadi Partisi (ML)

Hindistan

(i) Maoist Komünist Merkezi (MCC)

(ii) Hindistan Komünist Partisi (ML) [Halk Savaşı]

(iii) Hindistan Devrimci Komünist Merkezi (MLM)

(iv) Hindistan Devrimci Komünist Merkezi (Maoist)

Nepal

(i) Nepal Komünist Partisi (Maoist)

Sri Lanka

(i) Seylan Komünist Partisi (Maoist)

1 Temmuz 2001
Kaynak: http://www.bannedthought.net/India/PeoplesMarch/PM1999-2006/archives/2001/sep2k1/statement.htm

Bir Yorum

  1. Pingback: Emperyalist-Kapitalist Zincir, Bölgesel Zayıf Halkalar, Devrim ve Karşı-Devrim, 18.05.2016

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.