Hakkımızda

isyandan, dünyamızda son yıllarda gittikçe sıklaşan toplumsal patlamaları, bu patlamaların deneyimlerini ve hâlihazırda sürmekte olan eşitlik ve özgürlük mücadelelerini ülkemizde, ülkemizdekileri de diğer yerlerde görünür kılmayı hedefleyen bir çeviri ve haber kolektifidir.

isyandan, dünyanın her neresinde olursa olsun zulme karşı kalkan her yumruğun, her türden sömürüye karşı gelişen eşitlik mücadelesinin ve bütün baskılara karşı verilen özgürlük kavgasının safındadır.

isyandan, şiddet tekelini on binlerce yıldır elinde bulunduran muktedir ve egemenlere karşı evrensel direnme ve başkaldırı hakkından yanadır; coğrafyamız eşitlik ve özgürlük mücadelelerini yoldaşlarıyla tanıştırma amacındadır.