La Via Campesina’nın Kadınlara Karşı Şiddetin Sonlandırılması Kampanyası

Afiş: Uluslararası Kadına Karşı Şiddetin Sonlandırılması Kampanyası, Kapitalizmin ve Ataerkilliğin Virüsüne Karşı Haklarımız İçin Mücadele Eden Köylüleriz!

Eylem Çağrısı – 25 Kasım – Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Harare – Ekim 28, 2020: La Via Campesina (LVC) 25 Kasım’da, köylerde ve kentlerde kadınlara yönelik şiddetin son bulması için, Köylü Hakları Bildirgesi’nin 4.maddesinde belirtildiği gibi devletlere somut bir önlem olarak, Gıda Egemenliğini onaylama çağrısı yapıyor.  LVC, pandemi sırasında bile, sömürü düzeyini iki, hatta üçe katlayan, mesai saatleri ile yaşam koşullarını daha da kötüleştiren ve haklar konusunda ciddi gerilemeler yaşatan, bir bütün olarak işçi sınıfına ve özellikle kadınlara ve LGBTİ+ topluluklarına vuran sömürücü kapitalizm ve ataerkilliğin yapısal şiddetini kınıyor.

COVID 19, dünya çapında korkunç sayıda ölüme neden olmanın yanı sıra, milyonlarca kadın ve çocuğu saldırganlarıyla baş başa bırakan eve kapanma önlemlerinin bir sonucu olarak kadın cinayet oranlarında da ciddi bir artışa yol açtı. Bu krizin en kötü yönlerinden biri budur. COVID 19, uzaktan eğitim ile çocuklar, yaşlılar ve hastalar gibi aile üyelerinin bakımıyla ilgili ihtiyaçlar nedeniyle de kadınların iş yükünü de artırıyor.

Pandemi sırasında kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel ve fiziksel şiddet oranları korkunç bir şekilde arttı. Hamile küçük kızlar doğurmaya zorlandı, topluluk önderlerine, yerel hak ve yaşam savunucularına suikastlar düzenlendi. Kırsal ve kentsel alanlardaki milyonlarca kadın, artan yoksulluk, ikincil istihdam, işsizlik ve açlık rakamlarına eklendi.

Bu arada, halkları temsil ettiklerini iddia eden Devletler, şiddeti daha da kötüleştiren ve hakların ciddi şekilde gerilemesiyle sonuçlanan sömürücü, muhafazakar ve neoliberal politikalar uygulamaya devam ediyor. La Via Campesina, bu büyüklükteki bir sağlık krizi sırasında bile, Devletlerin, halklara ait olan arazileri çok uluslu şirketlere ve büyük arazi sahiplerine devretmek için her durumdan yararlanmasını  kınamaktadır. Bu koşullar, birçok ülkede köylülerin yerlerinden edilmesine ve artan oranda suçlulaştırılmasına yol açmaktadır.

Bu kriz her zamankinden daha fazla, dayanışma ve örgütlenmenin önemi üzerinde düşünmemizi sağladı. Bu nedenle, tüm farklı bölgelerde direniş halinde olan tüm kadınları ve LGBTİ+ topluluklarını selamlıyoruz: Zapatistaları, Türk, Kürt ve Filistinli kadınları ve LGBTİ+ olanları.  Kıyılarda onlara ses olun, ovalarda, dağlarda, ormanlarda, kırsalda ve şehirlerde onların sesi olun. Hepimiz adil, eşitlikçi ve barışçıl bir toplum için kadın ve çocuklara karşı her tür şiddete son verilmesini talep ederek küresel olarak eyleme geçmek üzere bir araya geliyoruz. 

Salgın sırasında kadınların dünya çapında sürdürdükleri somut dayanışma eylemlerinin tümünü; özellikle sağlıklı gıda üretimi, gıda yardımları, halkın ve geçmişin mirası sağlık tugayları, açlığa karşı halk çorbası mutfakları, hıfzısıhha odaklı kolektif halk çalışmaları, köylü pazarları, takas sistemlerinin kurulması ve diğer halk ve dayanışma ekonomisi biçimlerini kabul ve takdir ediyoruz. Bunlar, kendi kendine örgütlenmenin ve kolektif çalışmanın somut örnekleridir. #DönüşümZamanı

Devletlerden köylü kadınların Gıda Egemenliğini sağlama potansiyelini tanımasını ve buna değer vermesini talep ediyoruz. Köylülük, dünya halkları için ana besin kaynağı olmaya devam ederken, ulusötesi şirketlerin kurduğu endüstriyel sistemin, asgari sağlık, güvenlik ve sürdürülebilirlik koşullarını karşılayamadığı kanıtlanmıştır.

Inter-Amerikan Tarım İşbirliği Enstitüsü’ne göre, dünya çapında kadınlar gıdanın yarısını üretmelerine rağmen toprağın% 15’inden daha azına sahipler. Bunun ancak% 2’si gelişmekte olan ülkelere ait. Köylü kadınlar, ortak mallar ve köylü tarımı, kendi topluluklarının yaşamlarını önemli ölçüde etkileyen sömürücü ve endüstriyel tarım projelerinin tehditlerinden en çok etkilenenlerdir. Biz köylü kadınlar, doğayı yok eden, topraklarımızı alan, gezegeni zehirleyen ve suyu ele geçiren Devletler ve tarım ticaretinin kapitalist ve ataerkil sistemin sürekli ihlallerine direniyoruz!

Bu nedenlerden dolayı, 25 Kasım Mücadele Günü’nde, üye örgütlerimizi ve müttefiklerimizi, şiddeti sürdüren gerçekleri dönüştürmek ve tüm kadınların ve LBGTİ+ haklarını güvence altına almak, yeni toplumların inşasına katılabilmelerini sağlamak için umut ve direniş dolu mücadelemize katılmaya çağırıyoruz. 

#TimeToTransform #DönüşümZamanı  

#WomenInTheStruggle #KadınlarMücadeleEdiyor 

#StopViolenceAgainstWomen  #KadınaŞiddetiDurdur

Şiddete Karşı Yaşam Çağrısı!

Dayanışma, kız kardeşlik ve dirençli olmak, bu sistemin şiddetine ve vahşetine karşı savaşan toplumlar olarak yaşamak ve bir arada var olmak için en temel değerlerimizdir.

Bu # 25Kasım tarihinde, yaşam ve şiddete karşı çağrımıza katılın:

  • Kadınlara yönelik şiddeti sona erdirmek için yerel kuruluşunuz, topluluğunuz veya ülkeniz tarafından desteklenen herhangi bir sembolik eylem veya yerel eyleme katılın. #DönüşümZamanı
  • Toplu mücadele ve fikri birlik etkinliği olan LVC çevrimiçi yayınımız “Hayat İçin ve Şiddete Karşı Eylemler”e katılın. 
  • Evde Kalın ama Sessiz Olmayın! Küresel Kadına Yönelik Şiddeti Durdurma Kampanyamızın sosyal medya materyallerini https://cloud.viacampesina.org/s/zf5XPA5AoxNsNc4 linkinde bulabilirsiniz.
  • Risk altındaki kadınları ve LGBTİ+ kişileri desteklemek için kuruluşunuzla, topluluğunuzla, mahallenizle ve / veya arkadaşlarınızla sözleşin. Sağlıklı yiyecekler üretin, gıda sepeti bağışlayın, bir çorba mutfağı düzenleyin veya köylü kadınlardan ürünler satın alın! #KadınlarMücadeleEdiyor
  • Şiddete karşı temel güvenlik ipuçlarını, toplu bakımın önemini içeren kitapçığımızı bastırmayı ve bunu kendi dilinize çevirmeyi unutmayın! 

Kasım ayı boyunca kadınlarımızdan ve LGBTİ+ yoldaşlarımızdan, mücadele deneyimlerini ve LVC’nin onları şiddete ve ataerkilliğe karşı güçlendirmeye nasıl katkıda bulunduğunu paylaşan mektuplar almak istiyoruz, isterseniz bir resim ekleyebilirsiniz. Biz kolektif hafızayı inşa etmek ve sesimizi kayıtsızlıktan kurtarmak istiyoruz!

Ayrıca sosyal medya hesaplarımızda paylaşmak üzere her yaştan ve cinsiyetten insanın fotoğraflarını ve videolarını almak istiyoruz. Şu sloganları kullanabilirsiniz: Kimse sesimizi susturamayacak! Kadına şiddeti durdur! Kadınlar Sermaye ve Ataerkil Virüsüne Karşı Mücadele Ediyor!

#25Kasım için sen de iletişime geç ve sosyal medya fırtınasında yer al ! 28 Ekim – 25 Kasım arasındaki tüm materyalleri  lvcweb@viacampesina.org  adresine gönderirseniz çevrimiçi olarak yayınlayabiliriz.

Kaynak:  https://viacampesina.org/en/nov25-peasants-in-the-struggle-for-our-rights-against-the-virus-of-capital-and-patriarchy/

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.