Filtre: "Halk Grevi"

Brezilya: İşçilerden Ve Öğrencilerden Kemer Sıkma Politikalarına Karşı Eylem Günü

Brezilya: İşçilerden Ve Öğrencilerden Kemer Sıkma Politikalarına Karşı Eylem Günü

Diğer, Haberler 14.11.2016 - 05:00

Kamu harcamaları için üst sınır belirlenmesini, emeklilik yaşının yükseltilmesini, emek sömürüsünü kısıtlayan düzenlemelerin esnekleştirilmesini ve sosyal güvence kazanabilmek için gereken asgari katkı payının arttırılmasını içeren anayasa değişikliğine karşı (PEC 55) sendikalar, halk hareketleri ve öğrenciler 11 Kasım Cuma günü ülke çapında eylemler düzenlediler. En az altı eyalette eylemciler yolları veDevam »

Hindistan: Polisin İşlediği Cinayetlere Karşı Halk Grevi

Hindistan: Polisin İşlediği Cinayetlere Karşı Halk Grevi

Diğer, Haberler 26.10.2016 - 06:00

Birçok muhalif partinin ve örgütün çağrısı ile, yoksul köylüleri hedef alan polis cinayetlerini protesto için 24 Ekim Pazartesi günü Jharkhand eyalatinde ‘bandh’ (hayatı durdurma eylemi) gerçekleştirildi. Geçtiğimiz son birkaç ay içinde polis, topraklarının gasp edilmesini protesto eden yedi köylüyü katletmiş, cinayetler bütün ülkeyi ayağa kaldırmıştı. Muhalefet aynı zamanda merkez koalisyon hükümetinin,Devam »

Hindistan: HKP (Maoist) Keşmir Halk Direnişine Destek İçin İki Günlük Grev İlan Etti

Diğer, Haberler 13.10.2016 - 06:00

Keşmir halkının mücadelesi ile dayanışma göstermek için Maoistler, Maharaştra’nın Chandrapur bölgesinde 10 ve 11 Ekim tarihlerinde iki günlük grev (bandh) ilan ettiler. HKP (Maoist) Hemalkasa, Arewada ve Hindewada’da pankartlar asarak halka Keşmirlilerin mücadelesine destek için iki günlük greve katılmaları çağrısında bulundu. Keşmir Temmuz ayında Burhan Wani’nin Hindistan ordusu tarafından öldürülmesindenDevam »

Arjantin: Binlerce Kişi ‘Barış, Ekmek ve İş’ Talebiyle Yürüdü

Arjantin: Binlerce Kişi ‘Barış, Ekmek ve İş’ Talebiyle Yürüdü

Diğer, Haberler 09.08.2016 - 06:00

Binlerce gösterici başkentte sokaklara çıkarak artan işsizlik, yüksek zam ve enflasyon oranlarından sorumlu tuttuğu Mauricio Macri hükümetine karşı yürüdü. *Çeviri: 50 bin Arjantinli ‘ekmek, ev ve iş’ talebi ile Buenos Aires sokaklarını doldurdu. 7 Ağustos Pazar günü gerçekleşen yürüyüşte, Buenos Aires’teki Plaza de Mayo meydanına akan kitle ‘Barış, Ekmek, İş’Devam »

g]kfn aGbsf] k|efj
g]skf dfcf]jfbLn] cfXjfg u/]sf] g]kfn aGbsf] sf/0f ;fj{hlgs oftfoftsf ;fwg sd rn]sf 5g eg] lghL ;jf/L;fwg eg] pNn]lvt dfqfdf rn]sf 5g . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

Nepal: NKP-Maoist’den Dördüncü Genel Grev

Haberler 10.06.2016 - 06:00

Netra Bikram Chand’ın genel sekreterliğini yaptığı NKP Maoist’in daha önceki gösterilerde tutuklanan yoldaşlarının serbest bırakılması talebi ile ilan ettiği genel grev başkent Katmandu’da hayatı durdurdu.  Fabrikalar, eğitim kurumları, pazarlar ve dükkanlar kapalı kaldı, toplu taşıma araçları çalışmadı. Halk grevi sırasında yollara barikatlar kuruldu. Polisin müdahale ettiği yerlerde grevciler başkentin çeşitliDevam »

Kolombiya: Köylülerin Militan Toprak Grevi

Kolombiya: Köylülerin Militan Toprak Grevi

Haberler 03.06.2016 - 06:00

Kır işçilerinin ve yoksul köylülerin 30 Mayıs Pazartesi günü başlattığı greve 30 bin’in üzerinde köylü katıldı. Köylüler hükümet karşıtı gösterilerde önemli yolları kestiler, polisle çatışmalar yaşandı. Bazı haber kaynakları yaralıların sayısını 74 olarak verirken[1]http://www.telesurtv.net/english/news/74-Colombians-Injured-as-Agrarian-Strike-Hits-Third-Day-20160601-0031.htmlresmi kaynaklar 7’si polis 21’i sivil olmak üzere 28 kişinin yaralandığını açıkladı. Grevin ilk gününde bir kişiDevam »

Bolivya: Ekmek ve Ulaşım Zamlarına Karşı Halk Grevi İlan Edildi

Bolivya: Ekmek ve Ulaşım Zamlarına Karşı Halk Grevi İlan Edildi

Haberler 26.05.2016 - 06:00

23 Mayıs Pazartesi günü Bolivya’da El Alto şehrinin 13 ayrı noktasına barikatlar kurularak yollar bloke edildi. Yol kesme eyleminin yanı sıra Mahalle Komiteleri Federasyonu (FEJUVE) ekmek fiyatlarının ve toplu taşıma ücretlerinin artması üzerinden gün boyu çeşitli protestolar düzenledi. FEJUVE örgütünün ileri gelenlerinden Franklin Machaca yapılan eylemlerin halk grevi olduğunu belirterek, “ElDevam »

Fransa: Onbinler Yeni Çalışma Yasasını Protesto Etti

Fransa: Onbinler Yeni Çalışma Yasasını Protesto Etti

Haberler 01.04.2016 - 06:00

Fransa’nın bütün büyük kentlerinde hükümetin dayattığı yeni çalışma yasasına karşı 31 Mart Perşembe günü 266 ayrı protesto gerçekleştirildi. Polis göstericilere saldırdı, çatışmalar yaşandı. Sendikalar yurt çapındaki yürüyüşlere katılanların sayısını tahmini 1.2 milyon olarak verdi. Peki bahsi geçen iş reformu neyi içeriyor? Reform paketi Fransa’da dokunulmaz olan iş yasalarını köklü değişikliklereDevam »

Şili: Binler Daha Adil Bir Çalışma Yasası İçin Sokaklardaydı

Şili: Binler Daha Adil Bir Çalışma Yasası İçin Sokaklardaydı

Haberler 23.03.2016 - 06:00

Binlerce işçi ve öğrenci, CUT işçi federasyonunun genel grev çağrısı üzerine 22 Mart Salı günü Santiago sokaklarındaki gösterilere katıldı.[1]http://www.efe.com/efe/english/world/thousands-of-chilean-workers-protest-for-labor-reform/50000262-2875876   Grev daha adil bir çalışma yasasının yanı sıra özel emeklilik siteminin kaldırılması, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yeni bir anayasa talepleriyle gerçekleştirildi. Gösterilere lise ve üniversite öğrencileri, kamu çalışanları, öğretmenler, işçiDevam »

Kolombiya: Ulusal Grev Gününde Göstericilerle Polis Arasında Çatışma Çıktı

Haberler 21.03.2016 - 06:00

Ülke çapında gerçekleşen grev gününde 15 bin kişinin Bolivar Meydanına yürüdüğü başkent Bogota’da polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Polis eylemcilere tazyikli su ve boya mermileriyle saldırırken eylemciler de polise taş atarak karşılık verdi. Genel İş Konfederasyonunun düzenlediği grevde öğrenciler, öğretmenler, sendikacılar, kamu işçileri ve işsizler sokağa çıktı. Bu yılDevam »