Özgür Papua Hareketi: Bundan Böyle Yok Sayılmayacağız

WARNING: unbalanced footnote start tag short code found.

If this warning is irrelevant, please disable the syntax validation feature in the dashboard under General settings > Footnote start and end short codes > Check for balanced shortcodes.

Unbalanced start tag short code found before:

“ile ICRC”

Free-West-Papua

Özgür Papua Hareketi Kurtuluş Ordusu (TPN/OPM)

Bizler terörist değiliz!
Bizler modern hayatı istemiyoruz!
Her türlü kalkınma girişimini reddediyoruz:
Dinî topluluklar, yardım kuruluşları ve devlet kurumları,
Bizi sadece yalnız bırakın, lütfen!

Mücadele için Tarihsel ve Siyasi Nedenler

Bizler, Endonezya siyasetinde kalıcı çıkarları olan BM ve ABD’nin gözetiminde, zor ve manipülasyon araçlarını kullanan Endonezya’nın işgaline uğradık.

Bizler hiçbir önemimiz yokmuş gibi muamele görüyoruz; topluca katliamlara uğruyor, işkence görüyor, bin bir türlü baskıya maruz kalıyoruz.

Dünya Bankası ile diğer uluslararası yardım kuruluşlarını ve WWF**Dünya Doğayı Koruma Vakfı (World Wide Fund for Nature)/** ile ICRC**Uluslararası Kızılhaç Komitesi (International Committee of the Red Cross)/** gibi örgütleri arkasına alan Endonezya hükûmeti tarafından kaydırılma/yeniden yerleştirilme, şehirleştirilme ve diğer toplumsal mühendislik eylemleri aracılığıyla tehcir ediliyoruz.

Kendi çevremiz, kendi haklarımız ve kendi halkımız için mücadele eden bizler, buna rağmen ulusal güvenliği tehdit edici birer unsur ve terörist olarak görülüyoruz.

Sesimiz her daim boşlukta yankılanıyor ve yok sayılıyor.

Mücadele için Mantıksal Nedenler

Direnmek, hiçbir şekilde insan hayatını ve onun çevresini gözetmeyen bir yıkım ve sömürüye verilen doğal bir yanıttır.

Direnmek, Endonezya hükûmetince yürütülen kabul edilemez katliamlara, kaybedilmelere, işkencelere, baskıya ve sindirmeye verilen doğal tepkidir.

Direnmek; bu gaddar, insanlık dışı, yıkıcı, sömürücü, cahil ve dehşetengiz rejimin karşısında bir zarurettir.

Direnmek, “boş” ve “anlamsız” sözde demokratik ülkelerin şaşmaz desteğini ardına almış Endonezya ordusundan gelen saldırılar karşısında doğru olanı yapmaktır.

Bundan böyle yok sayılmayacağız.

Kaynak: http://www.eco-action.org/opm/

Bir Yorum

  1. Pingback: Batı Papua: Cennette Unutulan Kuş [Belgesel]

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.