Lugansklı Komünistler: Krize Karşı Durmak İçin ‘Sol Mücadeleyi’ Oluşturmaya Çalışıyoruz

Dünya İşçileri Lugansk Halk Cumhuriyeti (LC)’nde ki Lugansk Bölge Komitesi – Komünist Partisi Sekreteri Maxim Chalenko ile röportaj yaptı. Chalenko ‘Komünist, Sosyalist İşçiler, Çevreciler ve Anti-Faşist Kuvvetler Forumu’nun kurucusu olarak 8 Mayıs’ta Alchevsk’te “Anti-faşizm, Evrensellik, Dayanışma” konulu Donbass Uluslararası Forumu’nun düzenlenmesine yardımcı olmuştu. Bu röportajın ikinci bölümüdür.

Diğer katılımcılarla Maxim Chalenko (sol üst) Donbass Uluslararası Forumu.

Donbass Uluslararası Forumu’nun diğer katılımcıları Maxim Chalenko (sol üst)

Dünya İşçileri: Hayalet Tugayı anti-faşist milisleri tarafından düzenlenen Donbass Uluslararası Forumu’na Alchevsk ev sahipliği yaptı. Biraz bundan bahsedebilir misiniz?

Maxim Chalenko: Başlangıçta, forumun Lugansk kentinde düzenlenmesi planlanıyordu ancak askeri çatışmalar ve iç siyasi durumların kötüleşmesi nedeniyle bizler forumun bölgenin ikinci büyük kenti Alchevsk’te düzenlenmesine karar verdik. İdeolojik bir komünist olmasa da parti üyesi olan ve önemli bir rol oynayan Tugay Komutanı Aleksey Mozgovoi’ye talebimizi ilettik. Ben kararın doğru olduğunu düşünüyorum; Biz sadece bir forum düzenledik ama aynı zamanda Alchevsk bölgesinde ki yoldaşlarımızı da ideolojik olarak destekledik. [Mozgovoi ve diğer dört Hayalet Tugay üyesi 23 Mayıs’ta öldürüldü]

Dünya İşçileri: Forumdan izlenimleriniz neler oldu? Nasıl sonuçlar elde edildi?

Maxim Chalenko: Ana hedeflerimizden biri dünyadaki solcu ve anti-savaş örgütlerinin Donbass konusundaki çabalarını bir araya getirmekti. Bu amaç mevcut jeopolitik gerçekler göz önüne alındığında, çok romantik gelebilir ama biz zaten bazı önemli kazanımlar elde etmiştik.

Forum Donbass’daki anti-faşist direnişin durumuyla ilgilenen çok sayıda sol görüşlü örgütü bir araya getirdi. Genellikle durumumuzun oldukça sıra dışı olduğunun ve dünyadaki solcular arasında birçok çelişki ve uyuşmazlık yaşandığının farkındayım ancak bence önemli olan komünistler, enternasyonalistler ve anti-faşistler olarak bu koşullarda nasıl çalışmak gerektiğini bulmalı ve olayları buna göre değerlendirmeliyiz.

Hatta forum sırasında, Ukrayna’da faşizme karşı mücadelede zafer kazanılması isteğine eşit oranda Ukrayna ve Donbass olaylarında ki solun rolüne ilişkin sorular da vardı. Bizler için ana soru, jeopolitik çatışmanın hangi tarafında yer almalıyız ve pozisyonumuz ne olmalı? Bu sorunun cevabı çok karmaşık ve tek bir kişinin veya ulusal bir örgütün görüşü tek başına yeterli değil.

Ve bu forumun ikinci bir temel amacı daha vardı:  Güneydoğu Ukrayna’da ki jeopolitik karşılaşmalar sonucu çıkan olayları teşvik eden solun rolü hakkında bir diyalog başlatmak.

Dünya İşçileri: Forum, aynı zamanda uluslararası dayanışma komitesi oluşturulacağını açıkladı. Bu komite tam olarak ne yapacak?

Maxim Chalenko: Bizler Donbass ile uluslararası bir dayanışma hareketi kurulması için çalışıyoruz. Donbass’ın durumuyla ilgili koşulların sol siyasi güçlerin belirleyeceği yöntemlerle şekillenmesini ve ideolojik olarak ortaklaşabileceğimiz koşulların tanımlanması için bu forumun bir zemin olacağını umuyoruz. Bizler bu amaçla aşağıdaki işleri yapmaya başladık:

  1. Avrupa’da ve dünyanın her ülkesinde Donbass ile Dayanışma Komiteleri oluşturulmasını desteklemek
  2. Donbass’daki durumun analiz edilmesi, sosyal ve siyasi ortam hakkında her türlü bilgi ve mesajların hazırlanması, raporlarının oluşturulması
  3. Donbass Halk Cumhuriyetleri, Donetsk ve Lugansk’daki mevcut durumla ilgili hazırlıkların yapılması uluslararası seminerler, yuvarlak masa toplantıları, sunumlar, konferanslar ve toplantıların düzenlenmesi
  4. Hayalet Tugayı Komutanı Mozgovoi’nin ölümünün ardından yapıldığı gibi dayanışma eylemlerinin yapılması
  5. Gazete ve broşür çıkarılması, kitapların yayımlanması
  6. Ukrayna’da ki siyasi tutsakların serbest bırakılması ve Ukrayna’ya karşı yapılan siyasi baskılara karşı grev sözcülerinin bilgilendirilmesi, taleplerinin ve mücadelelerinin desteklenmesi. Ukrayna’da ki baskılarla ilgili bir liste oluşturulması. Avrupa’da ki Ukrayna elçiliklerine nöbetçilerin yerleştirilmesi. Kiev’de protesto mitinglerinin düzenlenmesi.
  7. Donbass’ta yer alan olayları olduğu gibi ve dürüstçe yazan basının desteklemesi
  8. Online medya kanallarının yaratılması, ülkede devam eden mücadele ile ilgili doğru bilgilerin yayılması

Dünya İşçileri: Lugansk’taki komünistlerin bugünkü rolünü nasıl görüyorsunuz?

Maxim Chalenko: Bugün Lugansklı komünistler olarak hem Ukrayna’da yaşıyoruz hem de ciddi bir sistemik krizdeyiz. Burada çıkacak ciddi bir jeopolitik çatışmaya dair hiç bir hazırlığımız yok ve ortaya çıkan olaylarla ilgili nasıl devam edeceğimize dair cevaplar bulunmuyor, bu yüzden ideolojik bir değerlendirme yapamıyorum.

Aslında, bu sorun sadece Lugansk’a da özgü değil. Topraklarımızda çıkarılan şiddetli çatışmalar ve savaşla buradaki sorunlar ön plana çıkarılmış oldu. Ne varki eski Sovyetler Birliği genelindeki baskılar ve bölünmelere benzer şekilde solcu hareketler zayıflıyor. Sovyetler Birliği’nin son kalesi Rusya’da ki Komünist Partisi’nin yakın bir zamanda başarısızlığına tanık olmaktan korkuyorum.

Bu sözlerden SSCB’nin dağılmasından sonra komünistler tarafından öngörülen bir gelişme potansiyelinin zaten tükenmiş olduğu anlaşılmalıdır. Yeterli cevaplar bulmaz ve yeni çalışma yolları geliştirmez isek uzun yıllar boyunca ülke siyasi hayatının dışında kalmış oluruz.

Bu nedenle, Lugansklı komünistleri ortak bir örgüt etrafında birleştirmek ve daha sonra örgütün kalıcı olması için yeni bir stratejinin ve yeni çalışma yöntemlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Bizler parti içinde ki işçi sınıfının gücünü ve büyüklüğünü artıracak yeni sosyal zeminler bulmalıyız. Ve en önemlisi de nereye gidiyoruz ve genç cumhuriyetler Lugansk ve Donetsk’in yeni durumunda solun rolü üzerine net bir pozisyon geliştirmeliyiz.

Diğer bir önemli konu ise “post-tek kutuplu” yenidünyada sol mücadele kavramını geliştirecek ve bugün aktif bir parçası olduğumuz eylemler tarafından inşaa edilen uluslararası sol bir hareketin kurulmasıdır.

Dünya İşçileri: Son olarak Donbass’da sosyalizmin geleceği ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Maxim Chalenko: Cumhuriyetlerin sosyalizm ideolojisyle hareket etmesini sağlamak birçok bakımdan biz komünistlerin çalışan, başarılı yollar bulmasına bağlı aksi takdirde sosyalist görünen ama özünde neo-liberal bir devlet olur.

Bizler cumhuriyetin politik gelişimini etkilemek için “Donbass’ta Solun Birliği,” başlığı altında ve mümkün olduğunca tüm sosyalizm-komünizm yanlılarını bir araya getirecek bir örgütlenme geliştiriyoruz.

Tüm yoldaşlara saygı ve devrimci selamlar!

Röportajın ilk bölümüne buradan ulaşabilirsiniz…

Çeviri: Greg Butterfield
Kaynak: http://redstaroverdonbass.blogspot.com.tr/2015/07/lugansk-communists-work-to-create.html

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.