Ukrayna: Oportünist ‘Solun’ Faşizme Adaptasyonu

Son günlerde, Kiev’de solu birleştiren iki olay meydana geldi. İlk olay (Peter Simonenko liderliğindeki KPU) Ukrayna Komünist Partisi’yle, (Natalia Vitrenko liderliğindeki PSPU) Ukrayna İlerici Sosyalist Partisi’nin “Sol Muhalefet” koalisyonu oluşturması, ikincisi ise “Toplumsal Hareket” partisinin kuruluş kongresi yapmasıydı.

Bu iki durum aynı değildir elbette. Birkaç bin üyesi olan KPU ile birkaç yüz üyesi olan PSPU arasında kendi tarihleri ve farklı yapıları arasında siyasi bir güç farkı vardır. “Toplumsal Hareketlerin” birkaç düzine üyesi bulunmaktadır. Ancak, her iki örgütün de darbe ve aşırı sağcı baskı rejimi karşısında ki kesin sol-kanat taktiklerinin karakteristik sonuçları önemlidir.

brbsrpmlt

Avrupa Birliği ve IMF tarafından dikte edilen politikalarla hareket eden Simonenko-Vitrenko’nun Sol Muhalefeti Şubat 2014 olaylarını açıkça askeri darbe olarak tanımlıyor ve AB’ini ve İMF tarafından dikte edilen politikaları reddediyorlar. Sol Muhalefet, Minsk anlaşmasına dayanarak Donbass’ta savaşa derhal bir son verilmesini talep ediyor.

Aslında, Sol Muhalefet, Komünist Parti ve İlerici Sosyalist Parti tarafından oluşturulan bu girişim, Ukrayna Parlamentosu’nun “komünizm propagandasını” yasadışı ilan etmesiyle kendi aktivitelerinin illegal olmasının ardından yasal faaliyetlerine yeniden devam edebilmek için kuruldu. Kısa bir süre önce, KPU, böyle bir yasaklanma durumunda yasal bir “barınak” olarak tasarlanan “Sol Yürüyüş” hareketinin kurulacağını açıklamıştı. Görünüşe göre, Komünist Parti’nin liderleri yakın zamana kadar böyle bir yasağın geleceğine inanmadılar ve Post-Maidan hükümetinin anti-komünizm savunucusu olması konusunda “ciddi olmadığını” umut ederek oyalandılar. Şimdi solu bastırmaya yönelik tehditler – Borotba askeri darbeden beri her daim uyarıyor – bir gerçeklik haline geldi. Komünist Parti önderliği yasal alanda kalmak için telaş içinde bir fırsat arıyor.

Kuşkusuz, bu tür güvenli yasal örgütlenmelere ihtiyacımız olduğunu biliyoruz ve kurulabileceklerini düşünüyoruz. Ancak, bizim görüşümüze göre, faşist rejim şartları altında sadece yasadışı çalışmayı ikinci plana koyarak yasal zeminde çalışma yapan ve tüm yasadışı yapıların yanında yer alan bir çalışma hayatta kalabilir. Anlaşmazlık halindeki Komünist Parti, ahlaksız yöneticilerinin ne pahasına olursa olsun yasal alanda kalma telaşıyla, hatta bu kendi programının en önemli bölümlerinden vazgeçmek anlamına gelse de derinden burjuva devlet yapılarına entegre olma girişimiyle meşgul oluyor.

2014 Yılı kış-ilkbahar krizinde, Komünist Parti liderleri, mücadele edemediklerini ve pasif olduklarını kanıtladılar. Askeri darbe sırasında, milliyetçi ve oligarşi-yanlısı, neoliberal güçler tarafından Meclis’te yürütülen ve Komünist Parti içinde artan çekişmelerin varlığı “muhalif” yanılsama yaratarak darbecilere yardım etti. Komünist Parti’nin bölge liderleri güneydoğuda halk tarafından desteklenen anti-faşist harekete neredeyse hiç katılmadı ve parti yapıları birkaç istisna dışında neredeyse pasifize edildi. Belirli bir zaman sonra ciddi organizasyonları ve mali kaynakları olan Komünist Parti içinde sözde “Anti-Maidan” lehine güçler dengesi değişti.

Komünist Parti Donbass halk ayaklanmasına destek vermediği gibi Lugansk ve Donetsk bölgesindeki komünistleri kınadı ve onları alenen teşhir eden insanların yanında yer aldı. İnanması zor ama Odessa’daki Sendikalar Birliği Evi’nin savunucuları da dahil olmak üzere bazı Komünist Parti üyeleri, “hizipçilik” nedeniyle partiden ihraç edildi.

Parti liderliği değişmeden, Komünist Parti’nin kontrolü altında yapılan herhangi bir anti-faşist ve anti-kapitalist mücadele girişimi başarılı olamayacaktır.

Sol Muhalif koalisyon kuruldu - Fotoğraf: KPU

Sol Muhalif koalisyon kuruldu – Fotoğraf: KPU

Sol siyasetin diğer cenahında ise “Toplumsal Hareket” partisi eylemcilerinin gerçekleştirdiği bir dizi konsolidasyon görüyoruz. Bunlar temelde Euro-Maidan ve sonrasındaki askeri darbeyi açıkça destekleyen eylemciler. Yeni örgütün liderlerinden biri, Turçinov ve Yatsenyuk “devrimci hükümetini” destekleyenlere itiraz etmek için tasarlanan ve “Ukrayna Solu” adına Avam Kamarası’nda bir sunum yapmak için İngiltere’ye özel bir yolculuk yaptı. Bu hareketin neoliberal ve aşırı sağ siyasi güçler önderliğinde düzenlendiği söylense de bu eylemciler yine de Euro-Maidan faaliyetlerine katıldı. Mantığın ve gerçeklerin aksine, onlar Ukrayna’nın “Avrupa entegrasyonunu” savunarak sözde Avrupa tarzı iş yasalarının ve sosyal güvencelerin Ukrayna’ya getirileceğini söylüyorlar.

Aynı eylemciler, güneydoğu Ukrayna’da halkın desteklediği anti-faşist harekete karşı genellikle resmi propaganda da ki iftiraları tekrarlayarak olumsuz tepki veriyorlar. Böylece yeni parti liderliği içine giren bir dizi eylemci, yeni Kiev yönetimine sol destek veriyormuş gibi yapıp aslında sağcı darbeyi meşrulaştırmaya yardım ediyorlar. Maidan-yanlısı solun küçük numaralarına dikkat edildiğinde onların propagandasının ağırlık merkezinde Avrupa’daki ve dünyanın geri kalanındaki sol güçlerin yönlerini kaybetmesinin amaçlandığı görülür.

Askeri darbeden bir yıl sonra, Maidan zaferinin sonuçları netleşmeye başladı, bir dizi eylemci “sol Maidan’ı ” savunarak, çatışmada “her iki tarafı” da kınıyoruz deyip, onlardan kendilerini ayrıştırmaya başladılar. Kısa bir süre içinde partide meydana gelen böyle bir değişiklik net ve güçlü olacak yeni bir parti için umut veremez. Bu aynı zamanda, Ukrayna siyasetinde ki en önemli sorun olan Ukrayna iç savaşında “Toplumsal Hareket” partisinin gerçekte beceriksiz bir durumda olduğunu ortaya koyuyor.

Böylece, yeni siyasi güçlerin oluşturulması ile ilgili her iki durumda da, Komünist Parti ve İlerici Sosyalist Parti’nin oluşturduğu koalisyon ile “Toplumsal Hareket” partisi Kiev baskıcı anti-komünist rejimine kendilerini kabul ettirme faaliyetleri içindedirler. Bu, oportünizmin yoludur, mücadele yolu değildir. Bizler yeni  siyasi gerçekliğe uyum göstererek mücadele ediyoruz.

Borotba Birliği olarak deklarasyonumuzdur; Ukrayna anayasası halk oylaması yapılmadan, savaş suçluları adalete teslim edilmeden, ülke derin nazilerden arındırılmadan, yasama ve yürütme gücü organları üzerinde yürütülen “sol” faaliyetler, işçilerin yararına herhangi bir değişikliğe yol açmayacaktır.

Bizler Ukrayna’nın kurtuluşunun komplolar ve entrikalarla değil, nazi yetkilileri ve oligarşi ile mücadele ile olacağından kesinlikle eminiz.

Ukrayna özgür ve sosyalist olacak!

İngilizceye çeviren: Greg Butterfield
Yazar: Borotba Birliği (Mücadele)
Kaynak: http://redstaroverdonbass.blogspot.com.tr/2015/06/in-ukraine-opportunist-left-adapts-to.html

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.