Porto Riko ve Sömürgeci Kısırdöngü Politikası

Porto Riko polisiye tarihinin yeniden gözden geçirilmesi, adanın Amerika Birleşik Devletleri’yle olan sömürge ilişkisi konusundaki anlayışımızı nasıl karmaşık hale getiriyor?

Akademisyenler ve aktivistler, Porto Riko’nun Amerika Birleşik Devletleri için sömürge bir laboratuvar olarak işlev gördüğünü savunuyor. Porto Riko’da etik olmayan tıbbi ve bilimsel deneylerin örnekleri (doğum kontrol hapı testi ve portakal gazı kullanımı da dahil olmak üzere), belki de Porto Riko’daki ABD sömürge yönetiminin baskıcı boyutlarının arazi ve halkın üzerindeki zararlı etkilerinin en net örneklerini ortaya koymaktadır. Bu tür örnekler, ABD ile Porto Riko arasında, adada ABD’nin zorlaması ve belirgin sekilde ortaya cikan gücü ile tek yönlü bir ilişkiye işaret ediyor.

Ancak sömürgecilik nadiren çok düzgün ve basittir. Sömürge ilişkilerinin anlaşılması, ABD tarafından sıklıkla gizli bir istismar geçmişini vurgulama girişiminde bulunarak, yerel seçkinlerin ve politika yapıcıların çalmasına izin verme eğilimindedir. Aslında, adadaki seçkinler Porto Riko’da ABD’nin yönetimini kolaylaştırmada merkezi bir rol oynamaktadır ve genellikle kendi siyasi etkilerini güçlendirmek için bir araç olarak güçlerini ABD taleplerine uygun olarak kullanmaktadırlar. Üstelik Porto Riko, ABD politikasını şekillendirmede aktif bir rol oynamıştır. Başka bir deyişle, politika ve güç metropolden koloniye akabilir, ancak seyahatin tek yönü budur.

20.yüzyılda Porto Riko’nun polisiye tarihi, adanın imajının ötesinde, yalnızca Birleşik Devletler için bir laboratuar veya politik bir test zemini olarak geçiyor. Bu tarih sadece sömürge yönetiminin Porto Rikolular üzerindeki etkisini değil aynı zamanda seçkinlerin ve politika yapıcıların Porto Riko toplumundaki yerel hiyerarşilerini güçlendirmek ve genişletmek için adanın ABD ile olan sömürge ilişkisini stratejik olarak nasıl kullandıklarını da göstermektedir. Genellikle, kolluk gücü bunun en önemli aracıydı.

Pasifik sömürge temsilcilerinden uzakta olan Porto Riko siyasi elitleri ve kolluk görevlileri, hem adada hem de anakaradaki baskıcı mekanizmaları derinleştirmek için ABD’li yetkililerle uzun süre işbirliği yaptı. Bu işbirliği, adadaki ve diasporadaki Porto Rikolular için yıkıcı sonuçlar doğurdu. Bu dinamik, 1940’lı yıllarda La Ley de La Mordaza’nın (Gag Yasası) yürürlüğe girmesinden, Soğuk Savaş döneminde FBI ile ortak istihbarat operasyonlarına kadar geçtiğimiz yüzyıldaki adadaki cezalandırma geçmişinde görülür. Bugün Porto Riko, suçlara karşı sert tutumuna ve ‘Uyuşturucu Savaşı’nı uygulamaya devam ediyor. Bu polisiye önlemlerini incelemek yerel seçkinlerin kendi güçlerini yerel olarak baskıcı tedbirlerle nasıl güçlendirdiğini anlamamıza yardımcı olurken, ada üzerinde nihai bir yetkiye sahip güç yapısını ise ABD oluşturmaktadır. Bu örnekler, Porto Riko ve Porto Riko ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki yoğun sirkülasyon konusundaki anlayışımızı zorlaştırmaktadır.

Bastırmak İçin Ödünç Alınmış Bir Sistem

1940’lı yılların sonunda ve 1950’lerin başında Porto Riko’nun La Mordaza adı verilen 53. Yasası bağımsızlık savunucularını hedeflemek için kullanıldı; Porto Riko hükümeti adanın yeni “kamu yararı” statüsünü uygulamaya koydu. Seçkin Porto Rikolularla, ABD’li yetkililerin siyasi gündemi ve bu yeni ilişkinin anahtarı, adadaki yeni polis önlemleri idi. Mayıs 1948’de Porto Riko parlamentosu, ada hükümetinin devrilmesine karşı onu savunmayı zorlaştıran La Mordaza’yı onayladı. Porto Riko bayrağını göstermek, Porto Riko ulusal marşı olan “La Borinqueña”yı söylemek, ABD kanunlarından bağımsız bir şekilde yazı yazmak ya da bağımsızlığı savunan her türlü kamusal resim veya meclisler yasama kanunlarına göre suç sayılmaktadır. La Mordaza, 1940 ABD Yabancı Kayıt Yasası’nın bazı bölümlerinden ya da komünist ve anarşist örgütleri hedef alarak yerel sabotaj ve yıkım eylemlerini önlemek için savaş zamanı tedbiri olan Smith Yasası uyarınca uyarlandı ve 1957 yılına kadar yürürlükte kaldı. Smith Yasası’nda Porto Riko’nun ilk demokratik olarak seçilen valisi Luis Muñoz Marin ve Halk Demokrat Partisi (PPD), kendi güçlerini güçlendirmek ve Porto Riko için yeni bir siyasi statü oluşturmaya karar verdiklerinde, muhalefeti bastırmak için bir plan hazırladılar. La Mordaza, adadaki bağımsızlık yanlısı savunucuların iradesine karşı Porto Riko’nun statüsünü değiştirmek için PPD’nin temelinin atılmasına yardımcı oldu.

La Mordaza’nın kabulünden sonra ABD Kongresi, 1950’de Porto Riko’nun kendi anayasasının siyasi statüsünü değiştirmesi için hazırlamasına izin veren yasayı onayladı. Muñoz Marín derhal çalışmaya başladı. Devletin ve bağımsızlığın engelleri, özellikle ABD Kongresi’nde her ikisine karşı olan muhalefeti göz önüne alarak, Porto Riko’nun ABD’yle “kompakt” bir şekilde ilişkiye girmesini ve böylece, ABD’nin bölgeye getirdiği iddialardan vazgeçmeden, kendi kendini yönetme kapasitesini artıracağını savundu.

Önerilen anayasa, Porto Riko’yu Estado Libre Asociado (Serbest Birleşik Devlet) ya da Birleşik Devletlerin federal devleti olarak tanımladı ve Porto Riko’ya yerel meseleler üzerinde daha fazla özerklik verdi ancak Washington’un bölgeye ilişkin nihai yetkisini korudu. Siyasi seçkinler bu hareketi destekledi, çünkü ABD, Porto Riko’ya halkın iradesine göre “dekolonize edildiğini” dünyaya göstermesine izin verdi. La Mordaza aracılığıyla Porta Riko’nun bağımsızlığı için gözle görünür halk desteğini sunarken, PPD, tam bağımsızlığın Porto Rikoluların ilgisini çekmediğini, ancak devam eden birleşme bağlamında daha büyük yerel yönetimleri tercih ettiğini iddia etmesine izin verdi.

Porto Riko Ulusal Partisi’ndeki bağımsızlık savunucuları, statü reformunu başka bir isimle sömürgeciliğin devamı olarak gördüler. Ulusal Parti genel başkanı Pedro Albizu Campos önerilen anayasayı kınadı ve Porto Riko’nun bağımsızlığı için savaşmaya devam sözü verdi. 30 Ekim 1950’de Ulusal Parti, önerilen anayasayı reddetmek için ada çapında bir dizi koordine saldırı düzenledi. Sonrasında meşhur ayaklanma meydana geldi. Oscar Collazo ve Griselio Torresola’nın Washington DC’de Blair House’a saldırması ve Başkan Harry Truman’a suikast girişiminde bulunduktan iki gün sonra ayaklanma gerçekleşti. Misilleme olarak, ABD ve Porto Riko yetkilileri bağımsızlık yanlısı isyancıların aktif olduğu Jayuya ve Utuado kasabalarının havadan bombalanması emrini verdi. (Akademisyen Nelson A. Denis, Ulusalcı ayaklanmayı 2015 yılında yayımlanan “Tüm Porto Rikolulara Karşı Savaş: Amerika’nın Kolonisi’nde Devrim ve Terör” kitabında daha ayrıntılı bir şekilde araştırıyor.) Bu ayaklanma, Porto Rikolu yerel polis gücü Ulusal Muhafızlar’ın ve FBI’ın, müdahalesi sonucu 2 Kasım’da sona erecekti.

Kaynak: https://nacla.org/news/2017/09/27/puerto-rico-and-colonial-circuits-policing

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.