MLN-29: Komutan Federico Britton Yaşıyor!

panama_federico

Emekçilere,

Şehir, kır ve geri kalmış bölgelerin yoksullarına,

Panamalı kadınlara ve  gençliğe,

Fredy yoldaştan bahsederken tüm nefesini ezilenlerin davasına hayatını adamış biri olarak sözedebiliriz. Marksizm-Leninizm ideolojisini öğrenen, daima bu görüşün analizleri için uğraşan, siyasal düşüncesi, kadrolarının eğitimi, örgütsel görevleri, kararlı bir mücadele, zamanla stratejik hedeflerine ulaşmayı sağlayan çabayı hergün sarfeden biridir Fredy.

Güç dengelerinin eşit olmadığı bir mücadele verdiğimizin bilincindeydi, ama inancını hiç kaybetmedi ve zafere hep inandı. O, bir avuç yürekli savaşçıdan sadece biriydi, askeri darbenin vahşi baskısına karşı silaha sarılmakta tereddüt etmedi, erkek kardeşi Floyd ve diğer devrimci vatanseverlerin hayatını kaybettiği Güney Komutanlığı tarafından takdir edildi.

Askeri alanda gerileme onun inancını azaltmadı, yılgınlığa düşmedi. Bu kişiye özel bir durum değildi. Askeri alandaki  başarısızlıkların temel sebebinin kitlelerle birlikte hareket edilmediğinin bilincine vardı. İşte bu yüzden sürgünden döndüğü günden itibaren bütün enerjisiyle kendisini büyük kitlesel hareketlerin güçlendirilmesine adadı ve bunun yanında sınıfa dayalı partiyi yapılandırdı.

Bu başarılı strateji ve devrimci kenetlenme askeri alanda verilen mücadelede çok sayıda başarı getirdi. 1964 Ocak ayında yapılan ortak taahhüt gibi Doğuştan komutan olan bu adam hiç kuşku yok ki mütevazı ve basit bir erkekti. O, kişisel veya siyasal görüş olarak kardeşlik idealini paylaşan herkesin yoldaşı oldu.

Olgun bir adamdı, ama yeri geldiğinde genç oluyordu, neşeli ve konuşkandı. Gençlerle kendi yaşıtlarıymış gibi konuşmayı biliyordu, sabırlı ve anlayışlı oluşu öğrencilik yıllarından bu yana inanmış bir öğrenci lideri olarak bilgeliğini ve yaşadığı tecrübelerini ifade ediyordu.

Hayatın içinde karşımıza çıkabilecek öngörülemeyen olaylar karşısında yapılan hesap hatalarını ve meydana gelen istem dışı yanlışlara karşı anlayışlı davranırdı. Ama bununla beraber, askeri cephede savaşmanın bilincinde olmayı ve disiplin sorumluluğuna sahip olmayı şart koşardı. Liberalizm ideolojisini uzun zaman boyunca eleştirdi, devrimci bağlılık prensiplerine aykırılığını son derece içten ve ateşli biçimde eleştirdi. Enerjisinin son damlasına kadar politik çizginin tartışılması için olanaklar sağlardı ama bir kez söz verildiğinde ve bu taahhüt resmen açıklandığında verilen sözü yerine getirmek için bütün gücünü ortaya koyardı. Partide birlik olması konusunda çok titizdi, demokratik ve özgürlükçü merkezileşmeyi savundu, içten ve korkusuzca eleştirmeyi ve özeleştiriyi benimsedi ve böylelikle bastırılmış eleştiri sızıntılarının önüne geçmeyi başardı. Bu nedenle güvenlik amacıyla yeraltına çekilmenin önemli olduğu zamanlarda gizliliğin önemini güçlendirdi.

İhanet ve fırsatçılığa karşı hiç tolerans göstermedi. Eleştirel düşüncelere ve itirazlara her zaman saygı duydu, siyasi rakiplerine her zaman saygılı davrandı ama bununla birlikte hem ulusal hem uluslararası ölçekte kendi bakış açısını daima şiddetli bir biçimde savundu, her daim uluslararası emek kardeşliğine ve bu dayanışmanın pratikte hayata geçirilmesine inanan biri oldu.

Yapılan tahminlerin en kötüsüne bile karşı koyabilecek ve niteliğini bizzat ortaya koyduğu fiziksel gücüne rağmen yakalandığı hastalık onu kısa bir süre içinde yuttu.

Bu içinde bulunduğumuz günlerde seçim siayasetine boyun eğmeye zorlanıyoruz. Son yıllarda özellikle yeni bir düzen için ortaya koyduklarımız ve eserlerimizden dolayı bize yöneltilen ordu güçlerine baktığımızda karşı cephemizin gücü bu günkü haliyle gayet iyi biçimde ortaya çıkıyor, . Buna hiç kimse hayal mahsulü bir macera diyemez çünkü somut olarak ortaya koyulmuş bir taktik savunmaya katkı sunan gerçeklerdir ve stratejik hedeflerimize ulaşılmıştır.

Henüz ulaşamadığımız ancak öngördüğümüz devrimci katılımın bu aşamasında bize seçimlere katılma hakkımız teslim edilmemiştir. Ama bu yüce görevi yerine getirmekte kararlı olan kadrolarımız ve özellikle Fredy yoldaşın izinden gidenler, her halkçı örgütlenmede bu izi sürdürdüler. Sorumluluk taşıyan kadrolarımızın verdiği taahhütlerin birden fazla oluşunu ve örgütlenme zaafımızı kabul ediyoruz. Ancak, öncelikle dikkate alınacak olan hepimizin kendisini adamış olduğu temel amaçtır. Bu sebeple, sürdürdüğünüz hayat sona erinceye kadar bir davaya gönül vermenin coşkusuyla ve omuzlarına yüklenmiş bu görev için sürecin başladığı birinci yıldır. Her biri bir politik unsur olan  22 milyon seçmen içinde bulunduğumuz zamanı belirleyendi ve sonunda kazanan oldu.

Bir yıl sonra, 60 000 inanmış devrimci militan davaya dâhil oldu ve ölümünün birinci yılında kendisinin arzu ettiği sayıya ulaşıldı.

Bu düzlemde seçim kampanyasının nasıl baskıcı olduğunu söylemiyoruz bile; burjuva sınıfının büyük ekonomik güçlerine karşı verdiğimiz mücadeleyi, seçim kampanyalarında yaşadığımız son lanetli on yıldır geleneksel tutucu partiler çerçevesinde devam ettirdikleri kampanyayı, halkı yanlış yönlendiren iletişim ve medya araçlarını, bu medya araçları karşısında zayıf ve tecrübesiz kalan kendi iletişim araçlarımızı ama bütün bunlara rağmen parti güçlerimizi bir arada tutmayı ve önemli işler başarmayı gerçekleştirdik. En önemli şey ise öğrenmek, örgütlü bir biçimde harekete geçmek idi ve bu bize hiç unutmayacağımız tecrübeler kazandırdı.

Bugün, Freddy’nin bize bıraktığı siyasal miras bütün gücüyle devam etmektedir. Bugün seçimle ilgili konularda boşluklar vardır ve bu doldurulmalıdır, seçimlere siyasi aktör olarak tekrar müdahil olmak için gereken yapılmalıdır. Ulusal düzeyde örgütlenmiş toplumsal gücü inşa etmek, imajımızı ve pozisyonumuzu belirlemek, bilinç düzeyini yükseltmek, halkın gücünü inşa etmek ve ileriye taşımak, Kurucu Meclis oluşturulması için gerekli şartları yaratmak ve tam yetki ile halkın egemenliğini savunma yoludur bu.

Kişisel çıkarlar peşinde koşanlar, fırsatçılıklarını haklı hale getirmeye çalışanlar, ihanet içinde olanlar, taviz verenler veya bölünme tohumları ekenler, onun eserini bozmaya çalışanlar onun adını kullanıyorlar. Freddy çapındaki devrimciler her zaman çıkmıştır. Ama tarih, halklar ve halk örgütleri olayları yerli yerine koymakla görevlidir.

Komutan Federico Britton’un fiziksel olarak aramızdan ayrılışının üzerinden 3 yıl geçti, bu devrimci önderde kaynağını bulan yönelim bütün şiddetiyle devam etmektedir. Onun anısına göstereceğimiz en büyük saygı verdiği direktiflere uymak ve uygulamaktır.

Son 10 yıl içinde, düşünceleriyle halk hareketlerini ve sol görüşlü güçleri etkileyen ve etkilemeye devam eden başka biri daha olmadı. O, geçmişteki efsanevi devrimci nesiller ile zamanımızın devrimcileri arasında bağlantı oldu.

Tüm onuru, şerefi ve zaferleriyle,

Komutan Federico Britton yaşıyor!

Ya özgürlük ya ölüm! Kazanacağız!

Panama, 28 Temmuz 2015

29 KASIM ULUSAL KURTULUŞ HAREKETİ

Kaynak: http://cedema.org/ver.php?id=6840

 

 

 

 

 

 

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.