Filtre: "MLN-29"

MLN-29: Komutan Federico Britton Yaşıyor!

MLN-29: Komutan Federico Britton Yaşıyor!

Makaleler 20.08.2015 - 06:00

Emekçilere, Şehir, kır ve geri kalmış bölgelerin yoksullarına, Panamalı kadınlara ve  gençliğe, Fredy yoldaştan bahsederken tüm nefesini ezilenlerin davasına hayatını adamış biri olarak sözedebiliriz. Marksizm-Leninizm ideolojisini öğrenen, daima bu görüşün analizleri için uğraşan, siyasal düşüncesi, kadrolarının eğitimi, örgütsel görevleri, kararlı bir mücadele, zamanla stratejik hedeflerine ulaşmayı sağlayan çabayı hergün sarfedenDevam »