Filtre: "Emperyalizm"

‘Afrika Büyüyor’ Kandırmacasına Karşı Halk Kalkışması Yükseliyor

‘Afrika Büyüyor’ Kandırmacasına Karşı Halk Kalkışması Yükseliyor

Makaleler 24.05.2016 - 06:00

Burkina Faso’daki protestolardan bir kare | Foto: Ahmed Yempabou/EPA 11-13 Mayıs tarihleri arasında Kigali, Rwanda’da gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu – Afrika, madencilik sanayisini ve yüksek teknoloji mitlerini yüceltmeye yaradı. Zirve %1’lik elit kesimin hayal gücünü ortaya koyarken kıtanın geri kalanındaki çetin ekonomik gerçekliği açığa çıkartmaktan uzaktı. Zirveye cevaben bütün Afrika’daDevam »

Emperyalist-Kapitalist Zincir, Bölgesel Zayıf Halkalar, Devrim ve Karşı-Devrim, 18.05.2016

Diğer, Dosya: Dünya Analiz, Makaleler 18.05.2016 - 06:00

“Yükselen Piyasalar” ve Sınıf Mücadelesi başlıklı haberimizde de belirttiğimiz gibi OECD ve İMF raporları, dünya ekonomisinin önümüzdeki 50 yılda genel olarak “durgunluk” tarafından karakterize olacağını ortaya koymaktadır. Bu ekonomik göstergelerin yaratacağı sonuçları önceden tahmin eden dünya egemenleri kendi raporlarında da kent savaşlarına hazırlık yapmaktadırlar. Dünyadaki gelişmelerin bu yönde seyrettiğine dair işaretler giderekDevam »

Küresel Ekonomik, Siyasi ve Askeri Yapılanmalar – James Petras

Makaleler 22.03.2016 - 06:00

James Petras Gelişmekte olan küresel ekonomik, politik ve askeri yapılanmaların haritasını çıkarmak, dinamik haldeki bazı politika eksenleriyle birlikte ülkelerin ve bölgelerin de incelenmesini gerektiriyor: Kapitaliste karşı anti-kapitalist, neo-liberale karşı anti-neo-liberal, kemer sıkma politikası karşıtı politika. Savaş komuta merkezleri ve savaş bölgeleri; siyasal değişimler ve sosyo-ekonomik devamlılık; Yeni Dünya Düzeni veDevam »

Sivil Petrol Savaşında Düşmanlığın Kesintiye Uğraması: 2014-2016

Sivil Petrol Savaşında Düşmanlığın Kesintiye Uğraması: 2014-2016

Makaleler 29.02.2016 - 06:00

OPEC, Haziran’da Viyana’da buluşuyor. Suudi Arabistan ile Rusya/Venezuela arasındaki düşmanlığın sona erdiği açıkça ortaya çıkacak. VIJAY PRASHAD / @vijayprashad Katar’ın başkenti Doha’da; Katar, Rusya, Suudi Arabistan ve Venezuela’nın enerji bakanları kapalı kapılar ardında buluştular. Dünya petrol üretiminin yaklaşık üçte biri bu ülkelerin elinde. Rusya ve Suudi Arabistan petrolünün toplamı, dünyayaDevam »

Emperyalist Saldırganlık ve Devrimci Mücadele, 25.02.2016

Emperyalist Saldırganlık ve Devrimci Mücadele, 25.02.2016

Dosya: Dünya Analiz, Makaleler 25.02.2016 - 06:00

Dünyanın hali pürmeali Marx, Gotha programı üzerine kaleme aldığı düşüncelerine başlamadan “ileriye doğru atılmış her devrimci adımın/girişimin onlarca devrimci programdan daha önemli olduğunun” altını çizmiş, fikirlerin ancak geniş kitleleri kavradığı zaman maddi bir güce dönüşeceğini çok sade biçimde ifade etmiştir. Dünya genelinde süren direnişin taleplerinden bir devrimci programın genel taslağınıDevam »

Çikolata Endüstrisinde Çocuk İşçi Sömürüsü Ve İnsan Kaçakçılığı

Çikolata Endüstrisinde Çocuk İşçi Sömürüsü Ve İnsan Kaçakçılığı

Haberler 16.02.2016 - 06:00

Geçtiğimiz senenin Aralık Ayında işçi hakları izleme örgütünün yayımladığı iki yıllık çalışmanın ürünü olan ‘Adalet Boşluğu’ başlıklı rapora[1]http://www.laborrights.org/sites/default/files/publications/Fairness%20gap_low_res.pdfgöre batılı şirketler için kakao üreten Batı Afrikalı çiftçilerin çoğu yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Tedarik zincirindeki bu adaletsizlik çocuk işçi sömürüsü ile insan kaçakçılığı sorununu beraberinde getiriyor. Uluslararası İşçi Hakları Forumu (ILRF)’nun verilerineDevam »

Asya-Pasifik Emperyalist Paylaşımı: ABD ve Çin’in Myanmar Rekabeti

Asya-Pasifik Emperyalist Paylaşımı: ABD ve Çin’in Myanmar Rekabeti

Makaleler 12.02.2016 - 06:00

Myanmar’da yeni bir döneme girilirken ABD ve Çin’in ülkedeki ekonomik ve siyasi rekabeti de kızışıyor. Myanmar gün geçtikçe üzerinde tahmin yürütülmesi güç bir politik alana doğru evrilmekte. Mart 2016’yla birlikte ülke tarihinde bir ilk gerçekleşecek; 50 yıldır süren askeri cunta sonunda NLD (National League for Democracy – Demokrasi için UlusalDevam »

Afrika: Gine Körfezi’nin Jeopolitiği ve ABD’nin Yeri (II)

Afrika: Gine Körfezi’nin Jeopolitiği ve ABD’nin Yeri (II)

Makaleler 11.02.2016 - 06:00

Bölgenin ABD için önemi Bölgenin ABD için önemi üç açıdan ele alınabilir: 1) Ekonomik 2) Çevresel 3) Jeostratejik. Gine Körfezi ise ekonomik açıdan ABD’yi iki noktada ilgilendirmektedir: Petrol kaynakları ve stratejik önemde olan maden ve mineral kaynakları. Bu da şu anlama geliyor ki, Orta Doğu’da devam eden kriz, Gine Körfezi’ndenDevam »

Afrika: Gine Körfezi’nin Jeopolitiği ve ABD’nin Yeri(I)

Afrika: Gine Körfezi’nin Jeopolitiği ve ABD’nin Yeri(I)

Makaleler 09.02.2016 - 06:00

1991 yılında Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ardından biten Soğuk Savaş dönemi uluslararası satranç tahtasında derin bir kargaşaya yol açtı. İkinci Dünya Savaşı sonrası hakim olan iki kutuplu sistem, yerini ABD’nin “hipergüç” olduğu tek kutuplu bir dünyaya bıraktı. Ancak 11 Eylül 2001 sonrasında ABD’ye karşı yeni uluslararası güçlerin su yüzüne çıkmasıyla birlikteDevam »

İnsan Kaçakçılığı, Modern Kölelik Ve Kayıtdışı Emek

İnsan Kaçakçılığı, Modern Kölelik Ve Kayıtdışı Emek

Haberler 27.01.2016 - 06:00

İnsan Kaçakçılığı ve Zorla Çalıştırma Günümüzde Londra, New York, Sao Paulo ve Hong Hong metropollerinin toplamından daha büyük bir nüfus modern kölelik koşullarında, insan kaçakçılığı ağlarının elinde zorla çalıştırılıyor, fuhşa zorlanıyor, atölyelere, çiftliklere, teknelere, ‘sweathouse’ (terhane) olarak nitelenen imalathanelere kapatılıyor. Ana akım medyada ise bu gerçeğin boyutları ve bütünü ya çarpıtılarakDevam »