Yunanistan: Faşist Yargı Ateş Hücreleri İttifakı’na Karşı

31 Mart’ta, hapishaneden kaçmak için plan yapmakla suçlanan Ateş Hücreleri İttifakı (CCF) üyelerine yönelik dava için toplanıldı. Savunma avukatları devam etmekte olan avukat grevini gerekçe göstererek davaya geçici olarak ara verilmesini talep ettiler, ayrıca greve ilişkin baro onaylı belgeleri de sundular.
Bölge savcısı Koutras da gerekçeyi haklı bularak davanın ertelenmesini önerdi. Ancak yargıç A. Yfanti bir hakim dışında diğer bütün yargıçların aleyhte oy kullandıklarını açıkladı. Savunma avukatları, yargıç A. Yfanti’in kendi bağlı olduğu baro kararını tanımamasını ve sanıkların yasal temsil hakkını engellenmeye çalışmasını kınadılar.
Ateş Hücreleri İttifakı (CCF) üyesi C. Tsakalos bu kararın politik davalardaki yargıçların belli siyasi çevrelere ve iktidara hizmet eden yargıçlardan seçildiğinin ispatı olduğunu ifade etti. Tsakalos, eski adalet bakanı C. Athanasiou’nun sorgu yargıcına baskı yaparak duruşma öncesi süreçte ailesinin gözaltına alınmasını emrettiğini de ekledi.
Savunma avukatları baro tarafından tanınan grev haklarının mahkemece reddedilmesini sanıkları savunma hakkından mahrum bırakmak için yapılmış bilinçli bir girişim olarak yorumladılar. Yargıç Yfanti savunma avukatlarını davadan alarak kendi seçtiği avukatları atadı. Yargıcın politik kararını protesto eden Ateş Hücreleri İttifakı (CCF) üyeleri hakimin değiştirilmesini talep ettiler. Dava yargıcın değiştirilmesi talebinin değerlendirilebilmesi için 12 Nisan’a ertelendi.
Faşist yargının tutumu gösteriyor ki bu dava aslında daha başlamadan bitti. İlk adım savunma avukatlarının devre dışı bırakılarak yerine yargıcın seçeceği avukatların atanmasıydı. Nicos Maziotis’i ömür boyu hapis ile 120 yıla çarptıran yargıç Klapa örneğinde de olduğu gibi C. Athanasiou’nin manipule ettiği yargı devrimci örgütleri boğmaya çalışıyor.
Dayanışma için mücadele eden yoldaşlar ise ya faşist yargıçların kararlarına boyun eğecek ya da bu kararları bozacaklar…
FAŞİST YARGIYA KARŞI POLİTİK TUTSAKLARLA DAYANIŞMA
Anarşist Dayanışması

Kaynak: http://insurrectionnewsworldwide.com/2016/04/03/greece-judge-continues-the-trial-against-ccf-despite-concerns-raised-by-district-attorney-defense-lawyers/

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.