Yunanistan: Tüm Emperyalistler ve Gericiler Suriye’den Defolun! YKP(ML)

Syria-at-UN-summit-as-Russian

Tüm emperyalistler ve gericiler Suriye’den defolun! Ülkemizin karıştırılmasına geçit yok! Emperyalist üslere geçit yok!

30 Eylül 2015 tarihinde Suriye’de başlayan Rus hava saldırıları iki şeye neden oldu:

Birincisi, çaresiz durumdaki sığınmacı göçünün artması ve iç çatışmaların derinleşmesiyle Suriye halkının daha fazla kanının dökülmesine ve felakete neden oldu.

İkincisi, geri plandaki emperyalist güçlerin arasındaki çelişkilerin derinleştiği bölgede askeri çatışma tehlikesi genişleyerek arttı. Washington, Moskova, Paris veya BM himayesindeki herhangi bir uluslararası ittifağın yönettiği emperyalist müdahalenin yeniden yükselişe geçmesinden hem Suriye halkı hem de bölge halkları en büyük zararı görüyor. Onlar emperyalist savaş makinelerinin yeniden canlı hedefleri ve aynı zamanda sınırların yeniden çizilmesi için süren utanmaz müzakerelerin nesneleri oldular. Yunanistan Komünist Partisi (Marksist – Leninist), Suriye’ye düzenlenen Rus hava saldırılarını ve yanı sıra Fransa veya ABD öncülüğündeki hava saldırılarını  da kınadı.

Bizler, Türkiye, Suudi Arabistan ya da İsrail gibi bölgesel gerici hükümetlerin yaptığı herhangi bir müdahaleyi kınıyoruz. Bizler anti-emperyalist barışsever bir hareket olarak ülkemizin bu tehlikeli gelişmelere karşı olduğunu ortaya koyuyor ve  bu emperyalist savaşın mağduru sığınmacılarla dayanışmamızın devam ettiğini ifade etmek istiyoruz. Bizler Yunan halkı olarak hükümetten herhangi bir bahane veya herhangi bir uluslararası koruma adı altında Suriye halkına karşı yapılacak olası bir askeri operasyondan kaçınmasını talep ediyoruz. Bizlerin isteği talepten ziyade zorunluluktur ve Çipras için Obama’nın “güzel sözler” söylemesinin mutlaka bir bedeli olacaktır.

Emperyalist savaşlara Hayır!

Halkların korunmaya ihtiyacı yok!

Suriye halkı ve sığınmacılarla Dayanışma!

NATO ve askeri üsleri ülkemizden defol!

Yunanistan Komünist Partisi (Marxist – Leninist)

Kaynak: http://www.signalfire.org/2015/10/04/all-imperialists-and-reactionaries-out-of-syria-no-to-any-involvement-of-our-country-no-to-any-facilities-to-imperialists/

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.