Rojavada Uluslararası Devrimci Halkların Gerilla Kuvvetleri (IRPGF) Kuruldu ve IFB’ye Üye Oldu

Bugün, Rojava devrimi saldırı altındadır. Paris Komünü ve tarihteki birçok benzer anda yaşandığı gibi, devrimci kuvvetler yeni dünyayı yutmaya ve bizleri tekrar kölesi yapmaya gelen kapitalist hegemonya canavarıyla karşı karşıyadır. Bu bizim Stalingrad’ımızdır. Devrim savunulmalıdır! Bu yüzden, Rojava’daki devrimi savunmak için Uluslararası Devrimci Halkların Gerilla Kuvvetleri’nin (IRPGF) kuruluşunu ilan ediyoruz.

Uluslararası Devrimci Halkların Gerilla Kuvvetleri (IRPGF); dünyanın dört bir yanındaki toplumsal devrimleri savunmaya, sermayeye ve devlete doğrudan meydan okumaya ve anarşizm davasını kararlılıkla ilerletmeye çalışan, kendi kendine ve yatay örgütlü bir anlayışa sahip bir silahlı militan kolektiftir.

Biz davaya gönül vermiş anti-faşist, anti-kapitalist, anti-emperyalistleriz; ve ataerkilliğin ve baskının her çeşidine karşıyız. Enternasyonalist Özgürlük Taburu’ndaki (IFB) üyeliğimizi duyuruyor ve YPJ, YPG, PKK, Anti-faşist Enternasyonalist Tabur (AIT) ve Enternasyonalist Özgürlük Taburu’nun üye örgütlerine desteğimizi ve ittifakımızı ilan ediyoruz. Tüm emperyalist, faşist ve devrim-karşıtı güçlere karşı olan açık mücadelemizi ilan ediyoruz.

ROJAVA DEVRİMİ İÇİN ZAFER!

BARİKATLAR, TOPLUMSAL İSYAN ve KOMÜN İÇİN ZAFER!

DEVRİM ve ANARŞİZM İÇİN YATAY OLARAK KENDİ KENDİNE ÖRGÜTLENMİŞ MİLİTAN KOLEKTİFLER ve TOPLULUKLAR!

Kaynak: http://www.dailymotion.com/video/x5h1ja5_irpgf-kurulusunun-ve-ifb-uyeliginin-duyurusu_news

Bir Yorum

  1. Pingback: İsyandan – Dünyada Anarşist Harekete Kısa Bir Bakış

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.