Numsa’nın Cosatu’dan Atılması Üzerine Basın Açıklaması

WARNING: unbalanced footnote start tag short code found.

If this warning is irrelevant, please disable the syntax validation feature in the dashboard under General settings > Footnote start and end short codes > Check for balanced shortcodes.

Unbalanced start tag short code found before:

“üyesi hakkında bir kurul odasında oy kullanarak karara varmasıdır. Numsa’nın acil yardım için başvurusu Hatırlanacağı üzere Numsa”

Cosatu Başkanı Sidumo Dlamini

Cosatu Başkanı Sidumo Dlamini

Güney Afrikalı işçileri ve kamuoyunu hakkında uyardığımız durum gerçekleşti. Güney Afrika Metal İşçileri Ulusal Sendikası (Numsa) 350 000 üyesiyle COSATU (Güney Afrika İşçi Sendikaları Kongresi) tarafından 8 Kasım 2014 Cumartesi sabahı (01.00’den sonra) Özel Merkez Yönetim Komitesi toplantısında üyelikten atıldı.

Bu, atılmamıza ret veren 24’e karşı onaylayan 33 oy ile gerçekleşti.

Bu hizipçi sorumsuz davranışa karşı kızgınlığımızı ve üzüntümüzü belirtmek için bu basın toplantısını düzenledik. Kayıtlara geçmesini istiyoruz; Cumartesi sabahı erken saatlerde olanlar bir kaç liderin (ki bazıları kendi yapıları tarafından dahi yetkilendirilmemişti) 2.2 milyon COSATU **Congress of South African Trade Unions (COSATU)-Güney Afrika İşçi Sendikaları Kongresi/** üyesi hakkında bir kurul odasında oy kullanarak karara varmasıdır.

Numsa’nın acil yardım için başvurusu

Hatırlanacağı üzere Numsa**National Union of Metalworkers of South Africa (NUMSA)-Güney Afrika Metal İşçileri Ulusal Sendikası/** 6 Kasım 2014’te Güney Gauteng Yüksek mahkemesine giderek Numsa’nın Cosatu Özel Merkez Yönetim Komitesi’nce oluşturulan Kangaroo Mahkemesinden kurtarılması için talepte bulunmuştu. Bazı medya kuruluşları ve Cosatu’nun başkanı kamuya mahkemenin Numsa’nın başvurusu aleyhinde karar verdiği şeklinde yanlış bilgi verdi. Gerçeği söylemek gerekirse Numsa’nın ve Cosatu’nun avukatları mahkemeye aşağıdaki anlaşmayı sunmuştu;

 1. Numsa’nın başvurusu ertelenecek ve mahkeme acil bir karara varmayacak.
 2. Cosatu’nun 11 Şubat 2014 tarihli mektubundaki Numsa’nın cevap vermesi talep edilen 5 suçlamaya dair ‘ancak bununla sınırlı kalmayacak’ tanımı daraltılacak. Numsa sadece Cosatu’nun 11 Şubat 2014 tarihli mektubundaki 5 yönergeye ilişkin cevap verecek.
 3. Mahkeme harcı tahsis edilecek.

 

Bu Numsa için zafer sayılırdı çünkü bir yıla yakın bir süredir Numsa Cosatu Ulusal Ofisi yetkililerine Numsa’nın açığa alınmasına veya atılmasına sebep olacak gerçek ve doğru gerekçelerin ne olduğunu soruyordu.

Cosatu 6 Kasım 2014’e kadar Numsa’ya bir cevap verecek nezaketi gösteremedi. Yüksek mahkemenin Cosatu’nun Numsa aleyhine yaptığı suçlamaları 5 madde ile sınırlaması gerekti.

Numsa Genel Sekreteri Irvin Jim

Numsa Genel Sekreteri Irvin Jim

Numsa’nun Cosatu’ya ibrazı

Numsa’dan Cosatu Özel Merkez Yönetim Komitesi’ne neden atılmaması gerektiğine dair açıklama yapması istendi ki biz de bunu gayet kapsamlı şekilde, işçi sınıfı mücadelesi ile ilgili politik ve organizasyonel duruşumuza ilişkin tarafsız, detaylı analizler sunarak yaptık.

Bu federasyonu biz kurduk. Bu demokratik yollarla seçilmiş minimum sayıdaki üyeyi sağlayan konstitüsyonel toplantıları ve hatta gerekli görülürse Özel Ulusal Kongerenin düzenlenmesini talep eden bir tüzükle yönetilen bir federasyondur.

Federasyonun kendisinin içinde bulunduğu savunulamaz durum düşünülürse Özel Ulusal Kongre’nin toplanmasına ilişkin talebimiz COSATU tüzüğünün hükümlerine de uygundur. Şu sebepler dolayısıyla tahammul edilemez bir durum içindeyiz;

 • Yönetimdeki Afrika Ulusal Kongresinin (ANC) politikalarının işçi sınıfını kötü etkilemesinden
 • Ve liderliğimizin ve Federasyonun işçi sınıfı karşıtı politikalara takındığı tavırdan

Numsa, Merkez Yönetim Komitesine COSATU tüzüğüne bağlı olduğunu ve Federasyon liderliğinin kendi tüzüğünü ihlal ettiğini hatırlatmaktadır.

Tüzük ihlallerine ilişkin bütün bu gerilimlerin en önemli sebeplerinden biri tüzüğün gerektirdiği şekilde işçi sınıfının çıkarlarını koruyanlarla bu çıkarları ANC ve SACP**South African Communist Party (SACP)- Güney Afrika Komünist Partisi/** ile iş birliği uğrana feda edenler arasındaki politik bölünmedir.

7 Kasım 2014 Cuma günü Özel Merkez Yönetim Komitesi’nde Numsa hakkında görülen mahkeme adil değildi çünkü Numsa’yı atma kararı geçen sene bir çok platformu kullanan kimi liderlerce çoktan alınmıştı.

Hatta COSATU Merkez Yönetim Komitesi’nin Numsa ile ilişkilerine müdahale eden ANC görev ekibi üyelerinin kendileri bizzat Numsa’ya ve Numsa’nın kongre önergesine dair ön yargılarını ortaya koymuştu.

Numsa’nın en büyük hatası demokratik davranarak, kendi kongresinde ANC’nin neo-liberal politikaları yüzünden işçi sınıfının koşullarının gittikçe kötüleşmesini sebep göstererek Federasyonun politik bağımsızlığını savunması oldu. Ciddi endişe duyarak kongredeki açıklamalarımızın nasıl yanlış yorumlandığını ve çarpıtıldığını gördük.

Numsa yöntemsel olarak her zaman kongredeki önerilerinin COSATU Özel Ulusal kongresinde işçiler tarafından demokratik bir şekilde tartışılmasını amaçlamıştır. Özel Ulusal Kongreyi durdurmaya çalışan bütün girişimler işçiler tarafından politik ve maddi geleceklerine ilişkin yapılacak tartışmanıın sonuçlarından duyulan korkuyla ilişkilidir.

Numsa Afrika Ulusal Kongresi(ANC), Güney Afrika Komünist Partisi(SACP) ve Ulusal Ofis Yetkilileri(NOB)’nin bazı üyeleri ve COSATU’nun Ulusal Ofis Yetkilileri (NOB) arasındaki anlaşmazlıkla ilgili ana sebeplerini açıkça ortaya koymak ister;

Numsa ANC’nin temel politikaları; DA politikasının bir kopyası olan Ulusal Kalkınma Planı (NDP) ve Büyüme İstihdam ve Yeniden Dağıtım Planı (GEAR**Growth Employment and Redistribution plan (GEAR)-Büyüme İstihdam ve Yeniden Dağıtım Planı/**)‘ın Özgürlük Sözleşmesinin (Freedom Charter) yerini almasından endişelidir. Özgürlük Sözleşmesi ANC’ye liberal karakterini vermiştir. Bu sözleşme Güney Afrika’daki mülkiyet ilişkilerini zorlayan militan, polüler bir programdır. NDP**National Development Plan (NDP)-Ulusal Kalkınma Planı/** ise mevcut mülkiyet ilişkilerini sağlamlaştıran ve yoksula, işçi sınıfına maden ve finans sermayesinin çıkarları uğruna saldıran neoliberal bir programdır.

 1. ANC yönetimi demokrasiyi terk etmiştir.
 2. Cosatu’nun militan duruşuna ve bağımsızlığına yönelik ciddi bir tehdit bulunmaktadır. Cosatu iki gücün arasındaki savaş tarafından tüketilmektedir
  • Afrika Ulusal Kongresi(ANC) ve Güney Afrika Komünist Partisi’ni(SACP) desteklemeye devam eden neoliberaller
  • Ve ANC’nin çok sınıflı bir organizasyon olduğunu anlamasına rağmen, bilinçli ve sürekli olarak başka bir sınıftan önce işçi sınıfının çıkarlarını koruyan bağımsız, militan bir Federasyon için savaşanlar
 3. Hem Marikana’da hem de Western Cape çiftlik işçilerinin grevinde devletin silahlı kuvvetleri grev yapan işçilere karşı sermaye sahiplerini desteklemiştir. Her iki olayda da sonuç tek suçu emeğini yaşamasına yetecek maaşın altına satmayı reddetmek olan işçilerin katli olmuştur.

Üyelere yönelik farklı tavırlar arasındaki tutarsızlık Numsa’ya karşı yürütülen iyi organize edilmiş bir planı işaret etmektedir. İş birliğini reddeden diğer üyeler benzer yaptırımlara maruz bırakılmamıştır. Bu durumun bilinen örnekleri arasındakiler;

 1. Numsa’nın kendisi 1993’te ittifaktan ayrılıp bir işçi partisi kurmaya yönelik pozisyonunu desteklemeleri için Cosatu ve onun üyelerine propaganda yapmaya karar vermişti. Cosatu üyeleri Federasyonun Ulusal Kongresindeki müzakerede demoktratik olarak yer almıştı ve Numsa Cosatu’daki bu müzakereyi kaybetmişti, yine de Numsa ile ilgili demokratik olarak varılan hükme karşı hiçbir şiddet içeren taktik uygulanmamıştı.
 2. Güney Afrika Banka Çalışanları Birliği (SASBO-**The Finance Union; formerly the South African Society of Bank Officials (SASBO)-Güney Afrika Banka Çalışanları Birliği/**-) COSATU üyesi olmak için başvuruda bulundu ve şu an üye durumunda. SASBO tüzüğünde ‘hiçbir politik partiye dahil veya destek olunmayacağı’ belirtilmiştir. Bu nedenle COSATU Politik Fonuna katkı sağlamamaktadır. Cosatu yönetimi o dönemde işçi sınıfının birlikteliğine öncelik veriyordu. Şimdiki yönetim için aynı şeyi söyleyemeyiz. Buna rağmen SASBO yine de bir Kangaroo Mahkemesine sürüklenmemiştir.
 3. 9 Mart 2011’de Güney Afrika Belediye İşçileri Sendikası (SAMWU-**The South African Municipal Workers’ Union (SAMWU)-Güney Afrika Belediye İşçileri Sendikası/**) direkt olarak Federasyonun 3’lü işbirliğindeki statüsünü hedef alan bir basın açıklaması yaptı. ANC’nin başarısızlıklarını listeledi. Sonrasında sendika kararını açıkladı; ‘Samwu’nun ANC’yi gelecek seçimlerde destekleme taahhüdümüze istinaden, biz üyelerimizi ve topluluğumuzu yukarıda bahsettiğimiz sorunlar çözülene kadar ikna etmekte zorluk çekiyoruz. Bu nedenle ANC yönetimine acil olarak endişelerimizi gidermesi için çağrıda bulunuyoruz.’

Diğer üyeler sonuçları olmaksızın Federasyon siyasasını ihlal edebiliyorlar. Bazı örnekler;

 1. Güney Afrika Ulusal Maden İşçileri Sendikası(NUM**The National Union of Mineworkers (NUM)-Güney Afrika Ulusal Maden İşçileri Sendikası/**) çoğu kereler COSATU’nun kamulaştırma konusundaki aldığı pozisyonuna karşıydı.
 2. Polis ve Hapishaneler Medeni Haklar Birliği(POPCRU**The Police and Prisons Civil Rights Union (POPCRU)-Polis ve Hapishaneler Medeni Haklar Birliği/**) e-toll üzerinden COSATU kampanyası aleyhine konuştu.

Hiçbirinin atılması için bir girişimde bulunulmadı.

Numsa iyi bir yerde durmaktadır, bununla beraber geçmişte durumu iyi olmayan pek çok üye atılma tehdidiyle karşı karşıya değildir. Hem üyelik aidatlarımızı hem de COSATU/SACP politik vergilerimizi, ikisini de ödedik. Asıl Güney Afrika Ulaşım İşçileri Sendikası(SATAWU**The South African Transport and Allied Workers Union (SATAWU)-Güney Afrika Ulaşım İşçileri Sendikası/**) ve POPCRU’nu federasyona ödemesi gereken büyük miktarda borcu vardır. Buna rağmen Numsa’dan hala sendikayı tasfiye etmekle tehdit eden ve ‘kalıcı rahatsızlık’ diye nitelendirip tecrit için Federasyona müdahale edeceğini açıkça deklare eden SACP’ne ödeme yapması beklenmektedir.

Atılma kararını veren COSATU Merkez Yönetim komitesinin Numsa’dan izahat vermesini istediği konulardan birisi de organizasyon kapsamının genişletilmesi kararıdır.

Biz de şunları açıklayan bir sunum verdik;

 1. Tedarik zinciri organizasyonu hali hazırda zaten mevcuttur ve bir çok üye ve yeni sendika tarafından kullanılmaktadır.
 2. Diğer üyeler sektörler arası organize olmakta ve birbirleriyle rekabet etmektedir ve federasyonun buna karşılık bir yaptırımı olmamıştır.
 3. Neredeyse bütün üyelerin tüzükleri birbiriyle örtüşmektedir ve bugüne değin bu federasyon için sorun olmamıştır.
 4. Üyeler arasında kapsamda birçok çakışma vardır ama bunlar çıkar çatışmasına yol açmamıştır.
 5. Üyelerin büyük çoğunluğunun başkalarını ihlal edecek şekilde kapsamlarını değiştirdiklerini gösteren liste sunulmuştur.

Tekrar vurgulamak isteriz ki işçiler onları organize etmemiz için bize geliyorlar. Biz onları kapmıyoruz. Bunun kanıtlarını Özel Merkez Yönetim Komitesine sunduk.

Ayrıca kayıtlara geçmesi için COSATU yönetiminin ve Merkez Yönetim Komitesindeki bazı yöneticilerin tüzüğe aykırıcı bölücü davranışlarına karşı duruşumuzu tekrarlamak isteriz;

 1. Gıda İşçileri Sendikası FAWU**The Food and Allied Workers Union (FAWU)-Gıda İşçileri Sendikası/**’nun Nisan 2013’te yapmış olduğu ilk çağrı ve onu takiben 8 diğer üyenin tüzük gereğinin yerine getirilmesi için yaptığı çağrıdan beri Özel Ulusal Kongreyi toplamayan COSATU başkanı tüzüğü ihlal etmiştir.
 2. Yetkisi olmamasına rağmen COSATU Merkez Yönetim Komitesi Özel Ulusal Kongreyi toplamama kararı vermiştir.
 3. Güney Gauteng Yüksek Mahkemesinin görevine geri iade ettiği COSATU Genel Sekreteri açığa alınmıştır.
 4. Zingiswa Losi kayıtlı sendika üyesi olmamasına rağmen ikinci başkan vekili sıfatıyla bütün yönetim toplantılarında sürekli olarak yer almıştır.
 5. Numsa’nın atılması için kötü niyetli davranılmıştır.
 6. İşçi sınıfının biraraya getirilmesine yönelik görevde başarısız olunmuştur.
 7. Kontrol eden, tartışan ve eleştiren ve Federasyon içinde farklı duruş sergileme hakkını kullanan işçilerin bastırılmaşı sıradan bir pratik haline gelmiştir.

COSATU Özel Merkez Yönetim Komitesine Cuma gecesi ANC ve SACP’ne işçi sınıfına olduklarından daha sadık olduklarını söyledik.

COSATU Özel Merkez Yönetim Komitesine Cuma gecesi bizi atmak istemelerinin sebebinin onlara devamlı olarak çalışanlar ve işsizler de dahil olmak üzere işçi sınıfının çıkarlarını koruma konusunda ne kadar başarısız olduklarını hatırlatmamız olduğunu söyledik.

Bu atılma konusunda ne yapacağız? İşçiler tarafından kontrol edilen bir organizasyon olarak nasıl ileriye gidebileceğimize ve işçi sınıfı mücadelesinde sesimizi nasıl yükseltebileceğimize dair bir program geliştirmek üzere Numsa içinde yapısal toplantılar ve kitlesel buluşmalar organize edeceğiz. Bu mücadele henüz bitmedi.

Numsa liderliği ülkedeki bütün Numsa üyelerini birleşmeye çağırıyor. Daha da fazlası bütün COSATU üyelerini birlik olmaya ve Numsa’nun COSATU başkanı tarafından yönlendirilen bir kısım yönetici tarafından haksız şekilde ihraç edilmesini reddetmeye çağırıyoruz.

Bugün liderlerin kendi bencil politik çıkarları uğruna her seferinde COSATU tüzüğünü ihlal etmekteki kararlılığını görmek üzücüdür.

Bugün bilerek Barhayi ve Gomomo federasyonunu mahveden liderler görüyoruz. Ki bu federasyon bizden önceki birçok işçinin kan ve teri ve fedakarlıkları üzerine kurulmuştu.

Numsa liderliği COSATU yapıları içinde hizmet etmeye farklı şekillerde devam ederken federasyonu parçalayan yönetime karşı meydan okumaya da kararlıdır.

Yerel ve eyaletsel yönetimlerimizin COSATU’nun bütün toplantılarına katılmalarını istiyoruz zira federasyonu bölmeye yönelik açık ve kapalı ajandalar nedeniyle dışarı itilecek değiliz. Hem yerel hem de eyalet yönetimlerimize federasyonumuzu geri kazanmak ve birleştirmek uğruna savaşmaya hazır bir çok COSATU üyesi oldduğunu hatırlatırız.

Biliyoruz ki Numsa’yı tasfiye etmek için dışarıdan COSATU Merkez Yönetim Komitesi, ANC ve SACP liderleriyle çalışan eski Numsa ve COSATU liderlerinin (çoğu parlemento ve yasama organlarında büyük pozisyonlarla ödüllendirildiler) yer aldığı özel bir proje var. Şimdi de iş yerlerimize girmeye çalışıyorlar. İş yerlerimize girebilmek için Mewusa ismini verdikleri düzmece sendikayı kullanıyorlar. Karşılık vermeye hazırız.

COSATU’nun Numsa’yı atma kararı işçilerin organizasyonuna, COSATU’ya, yoksula ve işçiye karşı iyi koordine edilmiş gerici bir saldırı olarak algılanmalıdır.

COSATU’nun birliğini yok etmek için iş birliği ile komplo kuran gerici güçler bunu kendi maddi çıkarları için yapmaktadırlar. Bu COSATU yönetiminin mücadelesi işçilerin çıkarına değildir.

Yine de onları apartheid rejiminin yapamadığını yani işçilerin elinde ve ulusun vicdanında hem bir kalkan hem de bir mızrak olan federasyonu mahvetmeyi becerdikleri için kutlamak gerek.

Bütün işçileri yanyana durmaya ve sonuna kadar savaşmaya çağırıyoruz. Bütün işçiler sendikalarda işçilerin demokratik hakimiyetini talep ettikleri için işçileri atan komiteyi kovmada metal işçilerine katılmalıdır. Bu komite uzun zamandır sendikaların görevlerinin şunlar olduğunu unuttu;

 • İşçilerin çıkarlarına hizmet etmek
 • Çalışanların mücadelesini savunmak
 • Çalışanların mücadelesi ile toplumun mücadelesini birleştirmek
 • 11. COSATU kongresinde belirlendiği üzere devrimci bir ajandayı takip etmek ve kampanyalarla ilerletmek

Numsa yönetimi bütün ülkede sendika temsilcileri, konsey toplantıları ve açık genel üye toplantıları düzenleyecektir. Bu toplantılar neden gayrimeşru olarak atılmamıza karşı onların da mücadele etmeleri gerektiğini anlamaları açısından bütün COSATU üyelerine açık olacaktır.

Ayrıca bu toplantılarda bütün işçilere kendi Özel Ulusal Kongre önerilerimizi ve federasyon içindeki çatışmanın altındaki politik anlaşmazlığı açıklayacağız.

Numsa yönetimi bütün birimlerine Aralık 2013’te kabul edilmiş kamu hizmet sözleşmesi ile uyumlu olacak şekilde üyelere hizmet dağıtımını yoğunlaştırması için çağrıda bulunur. 2016’ya kadar 400 000 olan üye alım hedefimizde öne geçmeliyiz. Militan işçiler tarafından kontrol edilen bir sendika olan Numsa’ya katılmak isteyen bütün işçilere çağrımızı yapıyoruz.

COSATU yönetimindekilerin iş yerlerimize sızmaya çalıştığı bu zor zamanlarda bütün metal işçilerini tetikte olmaya çağırıyoruz. Numsa’nın çalışma alanlarından çıkartılacaklar, buna eminiz.

Numsa’nın Özel Ulusal Kongre önergesinde geri dönüş yoktur ve bu önergeye uygun olarak Aralık 2014’te birleşik ulusla cepheyi başlatacağız.

Mart 2015 Numsa Merkez Komitesi içindeki Sosyalizm Hareketi çalışmamızı güçlendirmeliyiz.

Bağımsız bir işçi sınıfı politik organı oluşturma hedefimize sadık kalıyoruz

Dayanışmamız bizim gücümüz. Birliğimiz bizim gücümüz.

Numsa Ulusal Ofis Yetkilileri’nce yayınlanmıştır.

Kaynak: http://www.numsa.org.za/article/numsa-press-statement-expulsion-cosatu/

2 Yorum

 1. Pingback: Emperyalist-Kapitalist Zincir, Bölgesel Zayıf Halkalar, Devrim ve Karşı-Devrim

 2. Pingback: Güney Afrika: Birleşik Cephe Neden Bir Partiye Dönüşmelidir

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.