Güney Afrika: NUMSA Yeni Emek Federasyonu Oluşturuyor

Güney Afrika’nın en büyük sendikası, NUMSA üyeleri, yüksek işsizliğe dikkat çekmek için yürüyecekler. Fotoğraf: Rogan Ward / Reuters

Güney Afrika’nın en büyük sendikası, NUMSA üyeleri, yüksek işsizliğe dikkat çekmek için yürüyecekler. Fotoğraf: Rogan Ward / Reuters

NUMSA ve müttefiklerinin kuracağı yeni işçi federasyonunun 1 Mayıs 2016’da kamuoyuna deklare edilmesi hedefleniyor.

Pazartesi günü Johannesburg’da bir araya gelen sendikalar grubu bağımsız ve militan karakterli olan federasyonun kuruluş toplantısını bir zirveye dönüştürmeyi düşündüklerini belirttiler.

Bununla birlikte grup içindeki tüm sendikalar federasyonun bir parçası olmayacaklar. COSATU içerisindeki Gıda ve Yan Sanayi İşçileri Sendikası, Güney Afrika Ticaret, Hazır Gıda ve Yan Sanayi İşçileri Sendikası ve Güney Afrika Futbolcular Birliği sendikaları durumdan rahatsız olarak konuyu üyelerine danışacaklarını söylediler.

Grubun yayımladığı bildiride; “İşçi zirvesinin temeli, politik olarak dostlarımızla ve müttefiklerimizle birlikte kazanmamız gerektiği inancına dayanmaktadır. Değişimi sağlamak için bağımsız, militan ve savaşçı işçilerin diğer demokratik kitle örgütleriyle birlikte çalışacak hareket yeteneğini oluşturmasını amaçlıyoruz. Bunu başaramadığımız takdirde sadece anı kaybetmiş ve başarısız olmuş olmayacağız aynı zamanda emekçilere karşı devrimci sorumluluğumuzdan da feragat etmiş olacağız,” denildi.

Grup ayrıca “Cosatu’nun kontrolü için mücadele verilirken emek hareketini felç eden siyasi çekişmelerin geride bırakıldığını ve sınıf mücadelesinde yeni bir sayfa, yeni bir inşa dönemine girildiğini” söyledi. Söz konusu yeni federasyonun işçi simsarları ve e-geçiş ücretlerine karşı protestoların yenilenmesi de dahil olmak üzere çeşitli sosyo-ekonomik konuları ele alan programlar için araç haline gelmesi hedefleniyor.

Grup, “Milyonlarca insanın gıda, su, elektrik, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçları görmezden gelinirken milyarderlerin zenginleşmesine olanak sağlayan bu sistem yoksulluk, eşitsizlik ve işsizlik getiriyor. Bizler, iflas etmiş bir ekonomik sistemin sonuçlarıyla karşı karşıya kalan halkımızla birlikte salon toplantılarının dışında  mahalleler ve iş yerleri ile birlikte hareket ediyoruz,” diyor.

Yeni hareketin  ekonomi, hükümet politikaları ve işçilerin marjinalleştirilmesi gibi halkın hoşnutsuzluğunu tırmandıran etkenlerden ivme aldığını söylüyorlar.

Artı Dokuz Sendikal Hareketi (The Plus Nine) şu anda herhangi bir emek örgütüne üye olmayan Güney Afrikalı işçilerin % 71 ‘inin sendikalaşmasını sağlayacak yeni bir örgütlenme kampanyası başlattılar. Milyonlarca insanın güçsüzlük ve marjinallik duygusunun altında yatanın “temsil krizi” olduğunu tespit ettiklerini söylediler.

Sendikalar “Devletin, toplu protestoları bastıran, demokratik örgütleri raydan çıkaran, mevcut demokratik süreçlere zarar verirken bir yandan gözetim altında tutan ve kurumsallaşmış yolsuzluğun örtüsü olarak giderek yükselen sınıf baskısının bir aracı haline gelmiş olduğunu,” belirttiler.

NUMSA ise ittifaklarıyla, bu yılki yerel yönetim seçimlerine katılacağını ve Birleşik Cephe’nin bağımsız adaylarını destekleyeceğini belirtmişti. Çalışmaları içerisinde sosyalist işçiler siyasi partisinin kurulması planı da yer alıyor. Grup, tüm illerde tabanda sınıf bilincini yükseltme ve taban örgütlenmesini güçlendirme çalışmaları yaptıklarını belirtiyor. NUMSA da emeklilik reformlarına karşı  yapılacak olan grevi  destekleyeceği güvencesini veriyor.

Ulusal Ekonomik Kalkınma ve Emek Konseyi’nce kabul edilen Bölüm 77 grev uygulaması başlama sürecindeyken sendikalar Salı günü kitlesel eylem başlatacaklarını duyurdular. İşçilere öğle saatinde fabrika eylemleri ve kitlesel toplanma çağrısı yapıldı. Sendika, kişisel emeklilik tasarrufları etkilenecek olan işçilerin talepleri yasada yer almadan ve işçilerle istişare edilmeden emeklilik reformların uygulanmasını protesto ediyor.

Kaynak: http://www.iol.co.za/business/news/numsa-launches-new-labour-federation-1978443

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.