Filipinler Komünist Partisi’nin Ateşkes Bildirgesi

npa1

Filipinler Komünist Partisi (CPP) / Merkez Komitesi, 15 Aralık 2015 tarihinde 23 Aralık 2015 ile 03 Ocak 2016 tarihleri arasında ateşkes ilan ettiğini bildirdi…

Filipinler Ulusal Demokratik Cephesi (NDFP) Müzakere Heyeti’nin önerisi üzerine, Filipinler Komünist Partisi Merkez Komitesi yayınladığı bu bildiriyle, Yeni Halk Ordusu (NPA) birimlerine ve halk milislerine 23 Aralık 2015 tarihi 00.01 saatinden 03 Ocak 2016 tarihi 23:59 saatine dek yürürlükte kalacak ateşkes emri kararını bildirir.

Bu ateşkes emri geleneksel Noel kutlamaları ve Yeni Yıl tatilinde, Filipin halkıyla birlikte dayanışma içinde olmak için yayınlanmıştır. Bu aynı zamanda geçen yılın devrimci zaferlerini kutlamak ve CPP’nin 47. Yıldönümüne halk gösterilerinin damgasını vurmak ve devrimci güçlerin kitleselleşmesini mümkün kılmak içindir.

Bu ateşkes emri aynı zamanda Uluslararası İnsani Hukuk ve İnsan Hakları Konusuyla ilgili Kapsamlı Anlaşmalar (CARHRIHL), Dokunulmazlık Garantileri (JASIG), Güvenlik Ortak Anlaşması ve Lahey Ortak Bildirgesi temelinde GPH-NDFP arasındaki barış görüşmelerinin yeniden başlamasını teşvik etmek isteyen barış savunucularının çabalarını desteklemek için verilmiştir. Devrimci hareket, CARHRIHL ve JASIG uyarınca 17 NDFP danışmanı da dahil olmak üzere tüm siyasi tutsakların serbest bırakılması için çağrıda bulunmaktadır.

Ateşkes döneminde, tüm NPA birimleri ve halkın milisleri, Filipinler Cumhuriyeti Devleti’ne bağlı silahlı gruplar ve Filipinler Ulusal Polisi (PNP) ve diğer paramiliterler ve Filipinler Silahlı Kuvvetleri (AFP) personeli ve silahlı birliklerine karşı askeri saldırı operasyonları yürütmekten vazgeçecek ve savaşmaya ara verecektir.

Silahlı birimler içindeki üyelikleri dışında ciddi bir yükümlülüğü olmayan AFP ve PNP personeli, tutuklama ya da cezai işlemlere tabi olmayacaktır. Onlara, Halkın Demokratik Hükümeti topraklarına tek başlarına girmeleri için izin verilebilir ve isterlerse akraba ve arkadaş ziyareti yapabilirler.

Ateşkes süresince tüm NPA birimleri ve halkın milisleri stratejik ve taktiksel düzeyde savunma durumunda olacaktır. Bununla birlikte onlar, Halkın Demokratik Hükümeti’nin gözetimindeki topraklarda sınır ihlali de dahil olmak üzere düşman silahlı kuvvetlerinin harekatı veya herhangi bir düşmanca eyleme karşı tetikte olma ile “barış ve güvenlik” operasyonları veya sözde “sivil-askeri”, “barış ve kalkınma” dahil olmak üzere diğer saldırı operasyonlarına karşı yüksek derecedeki savaş durumunu muhafaza edeceklerdir. Aktif savunma operasyonları, düşman kuvvetleri tarafından fiili silahlı saldırı ile sadece açık ve yakın tehlike durumunda yapılacaktır.

CPP’nin tüm bölümleri ve komiteleri, NPA birimleri, halkın milisleri ve devrimci kitle örgütleri düşman silahlı kuvvetleri tarafından yürütülen herhangi bir düşmanca eylemi yakından izlemelidirler. Bu tür bilgiler Filipinler Komünist Partisi’nin ve Yeni Halk Ordusu’nun ilgili komutanlarına rapor edilmelidir.

Onaylayan: Luis G. Jalandoni
Filipinler Ulusal Demokratik Cephesi
Müzakere Heyeti, Başkanlığı
Kaynak:http://www.philippinerevolution.net/statements/20151215_declaration-of-ceasefire-from-23-december-2015-to-03-january-2016

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.