Filipinler Komünist Partisi Filipinler Halkının Yanındadır

cpp-mural(2)

Filipinler Komünist Partisi, Aquino rejiminin Oplan Bayahınan adı altında yürüttüğü savaşın gölgesinde  insan haklarını koruma mücadelesini yükseltmeye çağırıyor.

Filipinler Komünist Partisi(FKP), Dünya İnsan Hakları Günü’nde gerici devletin Filipinler Silahlı Kuvvetleri (FSK) ve diğer silahlı yapılarıyla Oplan Bayahinan adı altında Filipinler Halkına karşı yürüttüğü savaşın son bulması için verilen mücadelede Filipinler halkının yanındadır.

Filipinler Komünist Partisi, Aquino rejimini yürüttüğü savaş politikalarından ve sivillere uyguladığı devlet şiddetinden ötürü mahkum etmektedir. Oplan Bayahinan adı altındaki savaş planı, toprak reformu için mücadele veren ve yabancı madencilik ve tarım şirketlerinin talanlarına karşı topraklarını koruyan köylü ve azınlık topluluklarına karşı vahşi bir şekilde sürdürülmektedir.

FSK’nin halka karşı yürüttüğü askeri operasyonlar özellikle ‘’Barış ve Kalkınma’’ döneminde iyice vahşi bir hal almıştır. FSK bu operasyonlarda halkı terörize etme amacıyla askerlerini zorla bu toplulukların içlerine yerleştirmektedir. Çok sayıda kitle önderi  FSK’nin askeri birlikleri tarafından öldürülmekte ya da baskıyı artırmak amacıyla hedef haline getirilmektedir.

(FILES) This file photo taken on July 2,

Halkın üretici ve ekonomik hayatı FSK’nin ticaret ve seyahat üzerindeki türlü kısıtlamalarıyla altüst edilmektedir. FSK askerleri, civar okulları kışla niyetine kullanmakta ve çocuklar üzerinde geniş çaplı travmalar yaratmaktadırlar. Askerler insanların evlerine ve kültürel binalara dilediklerince girmektedir; bu toplulukların içindeki sivillerin hayatlarını tehlikeye atmakta, kadınlara cinsel tacizlerde bulunmakta ve uyuşturucu kullanımı, kumar ve fuhuş benzeri anti-sosyal aktiviteleri desteklemektedir.

Günümüzde sürdürülen bu savaşın Arroyo rejiminin öncesinde yürüttüğü savaştan özünde hiçbir  farkı yoktur. Kendisi Arroyo rejiminin yürüttüğü savaşı örnek edinmiş eski bir FSK generali olan Jovito Palparan geçen ağustos ayında Aquino rejimi tarafından göstermelik olarak tutuklanmıştır. Bu tutuklama aslında hiçbir anlama gelmemektedir ve FSK bugün dahi, Palparan’ı aratmayan taktikleriyle binlerce insana zulmetmektedir.

Oplan Bayahinan süresince insan hakları ihlalleri devam etmektedir. FSK’nin gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerinin günlük raporları FKP’ye neredeyse sürekli olarak gelmektedir. Bu raporlar düzenli olarak Ang Bayan’da yayınlanmakta ve PRWC’den de (http://philippinerevolution.net) bu raporlara ulaşılabilir. Ordunun insan hakları ihlallerindeki artışları insan hakları savunucuları tarafından olduğu gibi, İnsan Haklarına Uyum ve Uluslararası Savaş Hukuku Hakkında Kapsamlı Sözleşme’yle uyumluluğun denetlenmesi adına kurulmuş Ortak İzleme Komitesi’nin NDFP bölümü tarafından da belgelenmektedir.

image6-e1426195240729FKP, Aquino rejimini İnsan Haklarına Uyum ve Uluslararası Savaş Hukuku Hakkında Kapsamlı Sözleşme‘yi kabul etmeyişinden ötürü kınamaktadır. Aquino rejimi tarafından uygulanan yargısız infazlar köylü ve işçi önderlerini, örgütleyicilerini ve destekçilerini hedef almaya devam etmektedir. 400’den fazla siyasi tutsak bulunmaktadır ve bu tutsakların ondan fazlası barış görüşmelerinde görevli NDFP danışmanlarından oluşmaktadır. Polis ve askerin gözaltına alınan insanlara işkence uygulaması ise hala yaygın bir durumdur. İşçilerin sendika kurma, tazminat ve grev hakları ihlal edilmekte ve bu durum cezasız kalmaktadır.

FKP, Filipinler halkının ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesini bastırmak adına bağımlı ülkelerinden biri olan Filipinler Cumhuriyeti’ni bu taşeron savaşı yürütmek üzere silahlandıran ve eğiten ABD emperyalizmini kınamaktadır. ABD hükümeti, Aquino rejimine ABD’li şirketlerin ürettiği çeşitli savaş teçhizatlarını satarak yardım etmeye devam etmektedir.

26cppforty07

İnsan haklarını savunma mücadelesi halkın ulusal ve demokratik mücadelesiyle girift bir mücadeledir. Örgütlenme haklarını korumak, topraklarının ve doğal kaynaklarının yabancı işgalciler tarafından yağmalanmasına ve feodal sömürüye, baskıya, toprak talanına ve düşük ücretlere; bunların yanı sıra burjuvazinin kendi çıkarları için insanların evlerini yıkmasına, ucuz emek sömürüsüne ve işçi haklarının ihlaline; ABD’nin askeri mevcudiyetine ve ulusal bağımsızlığa karşı oluşturduğu tehdide karşı çıkmak ve haklarını korumak için halk, militan bir biçimde mücadele vermelidir.

FKP, Filipinler halkına demokratik haklarını savunma amaçlı militanlığını artırma çağrısında bulunuyor. Parti ve tüm devrimci güçler, ulusal ve toplumsal kurtuluş adına mücadele veren halkın adalet isteklerini ve özlemlerini ilerletmeye devam edecektir!

Kaynak: http://www.philippinerevolution.net/statements/20141210_intensify-struggle-to-defend-human-rights-amid-aquino-s-oplan-bayanihan-war-of-suppression

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.