Brezilya: MST, Brezilya Halk Cephesi’nin Halk Meclisi Önerisi İçin Çağrı Yaptı

Kapitalizmin kendi yarattığı ve çözme kabiliyetine sahip olmadığı yapısal çelişkilerden kaynaklanan uluslararası krizi sonucu Brezilya,  derin bir politik, ekonomik, sosyal ve çevre krizi içinde yüzmektedir. Bu bağlamda büyük sermaye çevrelerinin çıkarları için, devlet teşviklerinin kesilmesi ve işçi haklarının budanmasını içeren, şiddetli neoliberal  saldırılarla demokrasiyi ortadan kaldırıp,  askeri darbe gibi otoriter çözümler formüle etmeye çalışıyorlar.

Onlarca çatışmayı sürdürmek için, yaşadığımız politik istikrarsızlığın ve krizin sorumlusu olanları net biçimde tanımlamalıyız: Uluslararası mali sermaye, medya, özellikle faşist örgütlerin ve askeri darbe tacirlerinin beslediği Red Globe, bir yandan kendi çıkarları ve ayrıcalıklarını anayasanın üzerinde gören diğer yandan yoksullara karşı uygulanan bütün baskı ve şiddet politikalarını aklayan Adalet Sistemi.

Brezilya Halk Projesini İnşa Et

Bu hareket ülkenin sahip olduğu yapısal sorunlarla yüzleşebilecek, Brezilya Halk Projesini inşa edecek olan çaba ve eylemler içinde olan ilerici güçlerin birliğini talep etmektedir. Sefalete karşı savaşmak, kalkınmayı yeniden başlatmak, kentlerdeki mevcut sorunlar ve barınma sorunu ile yüzleşmek, eğitim ve sağlık hizmetlerinin kaliteli ve ücretsiz olması, ülke çapında tarım reformunun hayata geçirilmesi, ortak varlıklar olarak doğal kaynakların korunması, özelleştirmenin durdurulması ve ulusal egemenliğin sağlanması.

Bütün bu nedenlerden dolayı Brezilyalıları Brezilya Halk Cephesi tarafından örgütlenen tartışmanın bir biçimi olarak ülkenin sorunları ve onların çözümüne olanak sağlayacak olan bir örgütlenmeye ve Brezilya Halk Meclisi’nin inşa edilmesine çağırıyoruz.

Ayrıca Başkan Lula’nın masum olduğuna ilişkin görüşümüzü bir daha kamuoyuna açıklıyoruz. Lula’nın başkanlık seçimlerine katılma hakkını savunuyoruz. İllegal ve meşru olmayan bir sürecin sonunda hapishaneye konulan Lula için Özgürlük talep ediyoruz.

Bütün bu nedenlerden dolayı Topraksız Kır İşçileri Hareketi, darbeye karşı mücadeleyi ve başımıza musallat olan tüm bu belalı koşullar içinde Brezilya halkının değişim arzularını temsil edeceğine inandığımız andan itibaren Luiz İnacia Lula’nın adaylığını desteklediğini kamuoyuna deklere etmektedir.

Baskı politikaları sonucu öldürülen bir çok yoksul, genç  yoldaşımız gibi Yoldaşımız Marielle’nin katledilmesini unutmayacağız, bağışlamayacağız. Adalet ve çözüm talep ediyoruz. Baskının arttığı bu koşullarda Marielle’nin anısı gençler, kadınlar ve işçiler için yol göstermeye devam ediyor. Anısını yaşatmak sadece sessiz kalmak değil; özgürlük ve haklarımızın budanmasına, darbeye karşı işçilerin ve topraksız kır işçilerinin mücadelesi ve adanmışlığı ile eşit ve bağımsız bir ülke kurmaktır.

Lula’ya Özgürlük! Marielle Yaşıyor!

Halkçı Tarım Reformunu İnşa Etmek İçin Savaş!

MST Ulusal Yönetimi, 12 Mayıs 2018

Kaynak: https://socialistproject.ca/2018/05/mst-letter-to-brazilian-people/

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.