Birleşik Mücadele Deneyimleri: Brezilya Topraksız Kır İşçileri Hareketi (MST)

mst

MST, yerleşim birimlerinde üyelerinin aktif katılımına dayalı, gönüllülüğü temel alan ve kolektif bir yaşamı oluşturmayı hedefleyen 1980’lerin başında kurulmuş, kökleri faşist askeri diktatörlük dönemindeki mücadelelere dayanan bir harekettir. İşgal edilen topraklarda üretim, koşullara bağlı olarak özel veya kolektif olarak gerçekleştirilmiş, elde edilen gelir ortak kullanıma açılmıştır. Çiftçi Kooperatifleri Sistemi (Sistema Cooperativistados Assentados-SCA) adı verilen kooperatifler, Brezilya Tarım Reformu Kooperatifleri Konfederasyonu (Confederecao dos Cooperativos de Reforma Agraria do Brasil-CONRAB)’nu oluşturmaktadır. Ekonomik ve politik yönü olan bu kooperatifler ortak yaşam ile özel mülkiyet arasında bir çelişki yaratmaktadır.

Yeni bir toplumun bireylerini yaratmak için iç eğitim sistemine önem verilmiştir. MST, “Hepimiz birer önderiz” anlayışından hareketle üyelerinin katılımına dayalı bir demokrasi anlayışı oluşturmuştur. İşgal sonrası kurulan kamplar yeni bir toplumun okulu olarak görülmektedir. Bunlara ek olarak alternatif tıp yöntemleri ve organik gıda üretimi hayata geçirilmektedir. MST’nin toprak reformu talebi, Brezilya’da ki işçi ve köylülerin ortak mücadelesinde anlam kazandığı için devrimci bir içerik kazanmaktadır. Bu yüzden yoğun bir devlet baskısı ile toprak sahiplerinin tuttuğu silahlı çetelerin saldırılarına maruz kalmıştır. Bu saldırılar sonucunda 1500’den fazla militanı öldürülmüştür. Yeni proleterleştirme sürecinde köylülerin hızla mülksüzleştiği ve işsizliğin yoğun yaşandığı bir ülke olan  Brezilya’da klasik sendikal anlayışın dışında gelişen hareket, farklı coğrafyalardaki köylüler için bir esin kaynağı oluşturmaktadır.

Dünyanın diğer yerlerinden köylü örgütlerinin delegelerinin de katıldığı uluslararası eğitimler düzenlemektedir.

MST, İşçi Partisi ile geliştirdiği ittifakla siyasete yönelmiştir. Bugün Brezilya’da İşçi Partisi’ni sağa karşı desteklemekte fakat İşçi Partisi’nin neo-libaral uygulamalarını da eleştirmektedir.

Haber: isyandan.org

2 Yorum

  1. Pingback: İsyandan – Brezilya: MST ve MSTC Evsizlere Sağlıklı Gıda Desteği Örgütlüyor

  2. Pingback: İsyandan – Brezilya: MST, Brezilya Halk Cephesi’nin Halk Meclisi Önerisi İçin Çağrı Yaptı

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.