Brezilya Halk Cephesi

frente

Brezilya Halkına

Brezilya ve bazı komşu ülkelerdeki ekonomik ve politik kriz, kapitalizmin uluslararası krizi, krizler zamanında yaşıyoruz. Bu kriz Brezilya halkının iş, sosyal refah, demokratik özgürlükler, ulusal egemenlik, komşu ülkelerle entegrasyon temel taleplerini ve haklarını risk altına almaktadır. Temel haklarımızı ve taleplerimizi savunmak, demokrasi ve ekonomik politikaları savunmak,  bölgesel entegrasyon ve ulusal egemenliği savunmak, ülkemizdeki köklü değişimleri savunmak, ülkenin her yerinden kadın ve erkek tüm Brezilyalıların, yurttaşların, sanatçıların, entellektüellerin, inananların, halkın temsilcileri ve halkın üyeleri olarak parlamenterlerin ve hükümet görevlilerinin, politik ve doğal partilerin, sendikal hareketlerin, yerli ve maroonların, siyah kadın ve erkeklerin, LGBT bireylerin, kadın ve gençliğin katıldığı Ulusal Konferans sonucu Brezilya Halk Cephesi‘nin kurulmasına karar verdik.

Amaçlarımız

1. Çalışan kadın ve erkeklerin haklarını korumak, yaşam koşullarını iyileştirmek, iş, ücret, emeklilik, barınma, sağlık, eğitim, toprak ve toplu taşıma! Zenginleri korumak için bu haklarımızı elimizden alacak olan  tüm önlemlere ve mali yapıya karşı mücadele edeceğiz.  Adaletli gelir dağılımını hedefleyen bir kalkınma politikası üzerine odaklanacağız. Brezilya Halkı tarafında üretilen değerlerin yasal ya da yasa dışı, rüşvet ve gizli bankacılık yoluyla bir azınlığa transfer edilmesine karşı mücadele edeceğiz. Ulusal ve uluslararası mali spekülasyonlara karşı mücadele edeceğiz. Krizin faturasını zenginlerin ödemesi için zenginlerin vergilendirileceği yasaların çıkarılması için mücadele edeceğiz.

2. Ülkemizin bugünü ve geleceği için alınacak kararlara halkın katılımı ve daha geniş bir demokrasi için mücadele edeceğiz. Halkın seçimler yoluyla ortaya koyduğu iradesini, demokratik özgürlükleri ve devletin laik karakterini tehdit eden parlamenter, yargı ya da medya darbelerine karşı mücadele edeceğiz. Egemen ve halkçı politik reformlar için, ülkenin politik kararlarına halkın katılımını güçlendirmek için, işçilerin, siyahların, kadınların temsil edildiklerinden emin olmak için, seçim kampanyalarını şirketlerin finanse etmesini yasaklamak ve demokrasinin para tarafından çalınmasını engellemek için mücadele edeceğiz. Toplumsal hareketlerin ve politik örgütlerin  adi suçlular gibi gösterilmelerine, adaletin politize edilmesine, rüşvetçiliğe, suç oluşumun sorumluluğundan kaçınılarak kenar mahallelerin siyah ve yoksul gençliğinin yok edilmesine, homofobiye, maçoluğa, ırkçılığa yerli ve maroonları öldüren şiddete karşı mücadele edeceğiz!

3. Demokratik ve halkçı bir kalkınmayı hedefleyen ulusal bir proje inşa edecek yapısal reformların geliştirilmesi: Devlet reformu, politik reform, adalet reformu, askeri polisin silahsızlandırılması ve kamu güvenliği reformu, medya ve kültürün demokratikleştirilmesi, kent reformu, toprak reformu, birleşik sağlık sisteminin genelleştirilmesi ve düzenlenmesi, eğitim reformu ve vergi reformu! Halkın bilgiye erişme hakkı olarak kitle iletişim araçlarının demokratikleştirilmesi ve halk medyasının güçlendirilmesini amaçlayan demokratik medya yasası için mücadele edeceğiz.

4. Ulusal egemenliğin savunulması: Halk doğal kaynakların sahibidir ve bu kaynaklar ulusötesi şirketlere ve ortaklarına aktarılamaz! , Paylaşım Yasası, Petrobras, Bilim ve Teknoloji gelişimi, Mühendislik ve Ulusal sanayi politikalarından başlayarak enerji egemenliği için mücadele edeceğiz! Onlarsız geleceğimizin olamayacağı gıda egemenliği ve çevrenin savunulması için mücadele edeceğiz. Latin Amerika entegrasyonuna karşı olan uluslararası sermaye güçlerine karşı mücadele edeceğiz. Kendini bu platformda ifade edebilecek olan herkesi Brezilya Halk Cephesi’nin inşa edilmesine davet ediyoruz. Brezilya halkı her gece gördüğü rüyanın bu olduğunu biliyor. Zor olan bu rüyanın gerçekleşmesi için mücadele etmektir. Biliyoruz ki bu rüya birlikte bir gerçeğe dönüştürülebilir.

Rüyalarımız için birlikte mücadele edelim!!!

Yaşasın Brezilya Halk Cephesi!!!

Yaşasın Brezilya Halkı!!!

Katılımcı Örgütler 

ABGLT – Brezilya Gay, Lezbiyen, Biseksüel, Travesti ve  Transseksüeller Birliği
Abrasco – Brezilya Halk Sağlığı Derneği
Adere – Kır İşçileri Hareketi
A Marighella
ANA – Ulusal Eko-tarim Derneği
Demokrasi İçin Hukukçular Birliği
ANPG– Ulusal Lisans-üstü Mezunlar Birliği
Ainda MG
ATRAF (Dürüst Emekçiler Birliği)
Barão de Itararé
CBJP – Brezilya Barış ve Adalet Komisyonu
CEBES – Brezilya Sağlık Araştırmaları Merkezi
CEBRAPAZ Brezilya Barış Mücadelesi ve Dayanışma Merkezi
CMP Halk Hareketleri Merkezi
CONAM Mahalle Örgütleri Ulusal Konfederasyonu
CONAQ – Quilombo Ulusal Hareketi
CONEN Siyah Örgütleri Ulusal Konfederasyonu
Halk Danışma
CONTAG Tarım İşçileri Ulusal Konfederasyonu
CPT –  Kır Toprak Komisyonu
CTB Brezilya Kadın ve Erkek İşçiler Merkezi
CUT Merkezi İşçi Birliği
ESTOPIM
FETRAF Brasil 
Fora do Eixo ( Eksen Dışı)
FNDC Toplumun Demokratikleştirilmesi Ulusal Forumu
Fórum Político Interreligioso ( Politik Entegrasyon Forumu)
FEAB Brezilya Tarla Bitkileri Öğrencileri Federasyonu
Federação dos Metalúrgicos do RS Metal İşçileri Federasyonu
Fórum 21 
FUP Petrol İşçileri Federasyonu
Grupo ACONTECE –  LGBT Sanat ve Politika
INESC
Igrejas
INMA Çevre Ulusal enstitüsü
Juventude Revolução Devrimci Gençlik
Levante Popular da Juventude- Borçlarını Ödemeyi Reddeden Gençlik
Marcha Mundial das Mulheres Dünya Kadın Yürüyüşü
Mídia Ninja
MCP Halkçı Köylü Hareketi
MTD Hak Mücadelesindeki Kadın ve erkek İşçiler Hareketi
MLT Toprak Mücadelesi Hareketi
MMC Köylü Kadınlar Hareketi
MAB Barajlardan Etkilenen Halk Hareketi
MPA Küçük Çiftçiler Hareketi
MST Topraksız Kır İşçileri Hareketi
MOTU Kent İşçileri Hareketi
MAM Madencilikte Halk Egemenliği Cephesi İçin Ulusal Hareket
MNLCN – Sosyalizm İçin Neoliberalizme Karşı Mücadele Ulusal Hareketi
MNRC  Radyo Toplulukları Ulusal Hareketi
MRSB  Brezilya Sağlık reformu Hareketi
MPPB  Brezilya Balıkçılar ve Balıkçılık Ulusal Hareketi
MFB Brezilya İnanç Hareketi
NHHB Brezilya Ulusak Hip Hop
Pastorais Sociais Kır Sosyalliği
RMP Popüler Medya Ağları
RENAP Halkçı Hukukçular Ulusal Ağı
Sindsesp SP
Sindieletro MG Maden Elektririkçileri Sendikası
SENGE-Rio Kamuda Çalışan Mühendisler Birliği
Sindute MG Minas Gerias Eğitim Çalışanları Sendikası
UBES Brezilya Ortaöğretim Öğrencileri Birliği
UBM Brezilya Kadınlar Birliği
UJS Sosyalist Gençlik Birliği
UNEGRO Eşitlik İçin Siyahlar Birliği
UNE Ulusal Öğrenciler Birliği
UNMP Halkçı Konut için Ulusal Birlik
Via campesina 
Kaynak: http://www.frentebrasilpopular.org.br/

3 Yorum

  1. Pingback: Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya beyaz darbe yapıldı - Siyasi Haber

  2. Pingback: İsyandan – Brezilya: MST, Brezilya Halk Cephesi’nin Halk Meclisi Önerisi İçin Çağrı Yaptı

  3. Pingback: İsyandan – Brezilya: Yoksulların Sesi Marielle’nin Ardından Protesto Gösterileri Devam Ediyor [Foto Haber]

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.