Venezuela: A. Prado’nun Belediye Başkanlığı Gasp Edilemez! -Simón Planas Komünleri

Venezuela’da 10 Aralık 2017’de gerçekleştirilen yerel seçimlerde, Hugo Chavez döneminde örgütlenmeye başlayan yerel komünlerden de adaylar yer aldı. Bunlardan, Simón Planas belediyesindeki komünlerin ortak adayı olan Angel Prado, seçimi resmen kazanmasına rağmen belediye başkanı olarak atanmadı ve oyları PSUV (Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi) adayına aktarıldı. Aşağıda Simón Planas’taki komünlerin bu olaya karşı yayımladıkları açıklamayı sunuyoruz. (Sendika.Org)

Chavezci&Komüncü halkların Siyasal Katılım Haklarının Tanınmasını Talep Ediyoruz

Çok sayıda Venezuellalı aydın ve toplumsal hareket aktivisti, seçim yetkililerinin ve Ulusal Kurucu Meclis’in, komün lideri Angel Prado’nun Simón Planas belediye başkanı olarak resmen tanınmasını talep ediyor.

Egemenlik, onu Anayasa’da ve yasalarda öngörülen biçimiyle doğrudan ve Halk İktidarı devlet organları vasıtasıyla oy vererek doğrudan kullanabilecek olan halka aittir ve devredilemez. Devletin organları, halk egemenliğinden kaynaklanır ve ona tabidir.” – (Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti Anayasası, Madde 5)

Komün, sosyalizmin doğduğu yer olmak zorundadır. Sosyalizm, tabandan doğar, yasalardan değil. Onu yaratmak zorundasınız. Sosyalizm, bir halk yaratımıdır […] Komün, küçük ölçekten başlayarak sosyalizmi tasavvur edeceğimiz ve meydana getireceğimiz yerdir. Tane tane, taş taş üstüne koyularak inşa edilen bir dağdır.” – (Hugo Chávez, Merhaba Başkan Programı Nº 1, 11.06.09)

Nicolás, komünleri, kendi hayatımı nasıl sana emanet etmişsem sosyal hukuk devletini ve adaleti, öyle sana emanet ediyorum […] Arınmak için öz-eleştiri, şeylerin içini boşaltmak için ya da boşluğa fırlatmak üzere eleştiriyi sürdürmek değil. Beyefendi bakanlar, hanımefendi bakanlar, komünler, hepimiz için harekete geçme zamanıdır; gidip Komünler Yasası’na bakın, onu okuyun, onun üzerine çalışın.” – (Hugo Chávez, Golpe de Timón, 20.10.12)

Bolivarcı Devrim’e ve sosyalist demokrasiye bağlı olan soldaki kolektifler ve bireyler olarak bizler, (Venezela’nın Lara eyaletindeki) Simón Planas belediyesinin Chavezci ve komünal halkının siyasal katılım hakkının ihlaliyle karşı karşıyayız ve şu şikayetlerde ve taleplerde bulunuyoruz:

1. Komünal konseyleri ve üretken komünleri yaygınlaştırma yoluyla yerel halk iktidarını biriktirerek güçlendirmek, Bolivarcı siyasal projenin sosyalizme geçişe doğru ilerlemeye dönük sıra dışı yollarından biridir. Chavez’in doğrudan teşvik ettiği ve yanında olduğu Simón Planas belediyesinin komünal hareketi, bu yerel birikimin güzel bir ifadesidir. Komünler, bu toprakların neredeyse tamamına yayılmış durumdadır. Bu hareket, bu demokratikleştirici ilerleme yoluyla, her ne kadar PSUV (Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi) militanları tarafından idare ediliyor da olsa, bürokratik ve bireysel çıkarları savunan ve bazı durumlarda ise yerel sermaye lehine çalışan devlet kurumları ile sık sık karşı karşıya gelmiştir. Bu nedenle, Simón Planas komünleri, demokratikleştirici vizyonlarını belediye başkanlığı makamına taşımaya karar vererek, komünal projeleri içinden bir aday göstermişlerdir: birkaç ay önce Ulusal Kurucu Meclis’e (ANC) delege olarak seçilmiş olan Angel Prado.

2. Topluluk üyeleri, tam da Chavezci yerel sosyalizm projesini ileriye taşımakta asıl müttefikleri olması gereken kişilerin ortaya koyduğu pek çok engelin üstesinden gelmek durumunda kaldı:

  1. A) İlk olarak, Ulusal Seçim Konseyi’nin (CNE) yerel şubesi, [herhangi bir siyasi partinin desteği olmaksızın] kendi inisiyatifiyle ve CNEde 8.500 insanın (belediyede toplam kayıtlı seçmenin %32’sinin) imzasıyla aday olan [Angel Prado’nun] adaylığını reddetti.
    B) Bunu takiben, Büyük Yurtsever Kutup içindeki dört partinin (PCV, MEP, Tupamaros ve ORA) Angel Prado’yu kendi adayları olarak kabul etmesinin ve bu partilerden birinin (PPT’nin) kendi adayları (PSUV adayı) yerine Angel Prado’yu aday olarak göstermesinin ardından, CNE yerel bürosu, Prado’nun adaylığını kabul edemeyeceklerini çünkü Ulusal Kurucu Meclis (ANC) Başkanlığı’nın meclis üyesi olan herhangi bir kişinin bu görevini bırakmaksızın aday olamayacağını PPT’ye sözlü olarak bildirmiştir. Burada, Venezuela’da yurttaşların kurucu meclis üyesi olmaları halinde seçimlerde aday olmasını engelleyen hiçbir yasanın olmadığına işaret etmek önemlidir. Yine, Ulusal Kurucu Meclis (ANC) Başkanlığı’nın, bu kararın hiçbir zaman tartışılmadığı ANC gelegeler meclisinin bütün gücünü üstlenmesi de kabul edilemez. ANC’nin (meclis ya da başkanlık düzeyinde) Angel ve Lara eyaletinden 1.000 komün üyesinin kişisel başvurularıyla talep ettikleri bu seçim sürecine katılım talebine izin verip vermemek yönünde de hiçbir resmi kararı bulunmamaktadır. Lara eyaletinden delegeler de dahil olmak üzere başka ANC delegeleri, aynı belediye seçimlerine herhangi bir sorun olmaksızın katılabilmişlerdir. Bu belirsiz durum dahilinde, (bilgi sözlü olarak verilmiştir; ANC’nin meclis tarafından onaylanmamış bir karar vermiştir; Ulusal Seçim Konseyi’nin eylemlerini destekleyen herhangi bir yasa yoktur; ANC delegelerinin adaylıklarına örnekler vardır) Angel Prado’nun komünal adaylığı geçerliliğini sürdürmektedir. Üzerine Angel Prado’nun adaylığının yazılı olduğu PPT hanesi (her ne kadar diğer dört parti yer almamışsa da) seçim pusulasında yer almıştır ve Simón Planas topluluğu üyeleri de ona oy vermişlerdir.
    C) Seçim günü (10 Aralık 2017), topluluk halkı oy vermeye gittiğinde, utandırıcı olaylar yaşanmıştır: Üç taban örgütü lideri askeri karşı-istihbarat tarafından, oy verme işlemi sırasında oy istedikleri iddiasıyla gözaltına alınmıştır (bunlardan biri 24 saat gözaltında kalmıştır); pek çok yoldaşımız Ulusal Muhafızlar tarafından tartaklanmış ve tehdit edilmiştir; Angel Prado’nun bulunduğu araç, öğle saatleri boyunca Ulusal Muhafızlar’a bağlı bir grup olan CONAS tarafından takip edilmiştir. Ancak bunlardan hiçbiri, Simón Planas halkını kendi iradesini ifade etmekten alıkoyamamıştır.

3. Simón Planas belediyesinin nüfusunun 10 Aralık seçimlerine katılan seçmenlerinin %57,45’i pusulada PPT adayı olarak yer alan Angel Prado’ya oy verdiler ve Prado en yakın rakibini (PSUV tarafından desteklenen Jean Ortiz) %21’lik bir farkla mağlup etti. Bu sonuçlar, bu yerellikteki demokratik, sosyalist radikalleşmenin başarısını göstermektedir. Alınan bu sonuç, halkın seferber olmasıyla, kendi sınıfının ve haklarının bilincinde olmasıyla ve onlara sermayeye ve bürokrasiye karşı özerklik veren siyasal ve karşılıklı olarak destekleyici üretken örgütlenme ve deneyimler sayesinde mümkün oldu. Simón Planas’ta, halk “Hepimiz Chavez’iz” sloganını ciddiye almaktadır ve Chavez’in bu komünal halklarda yaşamaya devam ettiği ortadadır çünkü yerel sosyalizm buralardaki taban örgütlenmeleri yoluyla ilerlemektedir.

4. Ulusal Seçim Konseyi, seçim sonuçlarına ve PPT’nin kendi adaylarını değiştirmeye dönük yükümlülüklerin hepsini yerine getirmiş olmasına karşın (Bkz. Ulusal Seçim Konseyi Karar No 136124), Angel’in aldığı oyları (sadece %34,07 oy almış olan) PSUV’un adayına aktarmaya karar verdi.

5. Simón Planas’ın komünal halkının kurucu iktidarı ile bürokrasi arasındaki bu çatışma, açıkça devrimci bir kopuşu ifade etmektedir. Eğer devlet (Ulusal Seçim Konseyi ve Meclis Başkanlığı) ve yönetici elitin bir kısmı, bu türden kararlar almaya devam ederlerse, demokratik yasallıktan ve sosyalizme dönük bağlılıklarından uzaklaşacaklardır. 20. yüzyılın özgürleştirici sosyalist deneyimlerinde, halk iktidarının yerini devlet, parti ve yönetici elit iktidarının alması, bu deneyimlerin otoriter bir yönelime ve özgürleşmenin sona ermesine işaret etmiştir. Chavez, bu konuda her zaman net olmuş ve bu olasılığa karşı uyarıda bulunmuştur (Bkz. Merhaba Başkan Programı 1. Bölüm ve 8 Aralık 2012 tarihli son konuşması). Bunun olmasına izin vermeyelim. Kardeşçe duygularla ve Bolivarcı siyasal projenin taraftarları ya da müttefikleri olarak şunları talep ediyoruz:

A) Ulusal Kurucu Meclis’in, Ulusal Seçim Konseyi’nin Angle Prado’nun komünal adaylığının tanınmaması olarak yorumlanabilecek olan bütün önceki kararlarının geçersiz olduğunu ilan ederek, Simón Planas belediyesinin Chavezci halkının halk iradesine saygı göstermesi ve bu iradeyi tanıması.

B) Ulusal Seçim Konseyi’nin halk iradesine ve Simón Planas’ın Chavezci halkına saygı göstermesi ve PPT partisinin oylarını seçimdeki adayı Angel Prado’ya geri vererek, Prado’yu resmen belediye başkanı olarak ilan etmesi.

İmzalayanlar:

Reinaldo Iturriza. C.I. 11.820.025
Surgentes. Colectivo de DDHH
Soraya El Achkar. C.I. 8.505.722
Red de Colectivos La Araña Feminista
Javier Biardeau. C.I. 7.089.113
Movimiento de Inquilinos
Alba Carosio. C.I. 11.858.059
Trabajadoras Residenciales Unidas de Venezuela
Miguel Ángel Contreras Natera. C.I. 6.876.757
ALBA Movimientos
Gerardo Rojas. C.I. 13.083.076
Colectivo Voces Urgentes
Ana Graciela Barrios. C.I. 5.451.122
Colectivo Códigos Libres
Martha Lía Grajales Pineda. C.I. 29.565.914
Frente Cultural de Izquierda
Antonio González Plessmann. 10.866.332
Colectivo Cimarrón
Leonardo Bracamonte. CI. 6.721.296
Chavismo Bravío
Amaylin Riveros. CI. 10.349.643
Barrio TV
Maryluz Guillén Rodríguez. C.I. 11.577.841
Colectivo Avanzada Popular
Vicmar Morillo Gil. C.I. 7.958.276
Ejército Emancipador de Liberación
Marvelys Sifontes. C.I. 13123818
Colectivo Revolucionario Los Caribes
Iván González. C.I. 7.379.876
Ociel López. C.I. 7.948.665
Efraín Ruiz. CI 14.215.695
María Paula Herrero. CI 14.444.733
Helga Malavé. C.I. 6.117.565
Bárbara Tineo. C.I. 14.531.267
Maureen Riveros. CI: 6.280.434
Yoel Amaya. C.I. 8.741.151
Gioconda Mota Gutiérrez. C.I. 11.917.394
Rosa Difalco. C.I. 6.891.760
Alejandra Morales Hackett. C.I. 10.310.372
Indhira Libertad Rodríguez. C.I. 12.470.016
María Centeno. C.I. 3.740.492
Marieva Caguaripano. C.I. 10.378.016
José Manuel Iglesias. C.I. 7.144.500
Roger Fuentes Saavedra. C.I. 11.411.234
Claudia Poblete Viloria. C.I. 13.648.903
Migneddy Maldonado. C.I. 11.921.677
Jael Irene Palacios Villanueva. C.I. 13.716.123
Joel Alfonzo. C.I 10.532.851
Kristel Velazquez. C.I. 19.586.468
Samuel Petit Villanueva. C.I. 17.561.487
Indira Carpío. C.I. 16.356.484
Ernesto Navarro. C.I. 11.254.332
José Negrón Valera. C.I. 15.709.748
Aimee Benitez. C.I. 4.563.851
Maria Antonieta Izaguirre. CI. 2.934.033
Luigino Bracci Roa
Ángel Custodio Velásquez. C.I. 4.189.634
Angely Nuñez. C.I. 15.438.746
Rander Rodríguez. C.I. 13.612.018
Janette Rodríguez Hererra. C.I. 6.125.388
Oscar Sotillo. C.I. 9.486.083
José Sánchez. C.I. 17.980.721
Isaloren Quintero. C.I. 10.895.621
Joel Linares. C.I. 11.601.596
Orlando Acosta. C.I. 4.582.126
Eduardo Samán. C.I. 6.431.696
Elba Niño. C.I. 20.015.452
Carla Guerrero. C.I. 15.232.278
Luisa Calzada. C.I. 13.225.885
Miguel Suarez. C.I. 16.656.857
Hindu Anderi. C.I. 7.108.084
Andrea Quiñones. C.I. 81.162.859
Keudy López. C.I. 11.675.845
Ana María Reyes. C.I. 16.887.361
Frenzel Hernández. C.I. 6.480.903
Pablo Sepúlveda Allende. C.I. 84.549.856
Luis Salas C.I. 12.880.219
Fernando Pintos C.I. 11.863.458
Douglas Aponte C.I. 6.348.106

[Venezuelanalysis’teki İngilizce orijinalinden Sendika.Org tarafından çevrilmiştir]

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.