Ekvadorlu İşçilerin, Yerlilerin ve Toplumsal Hareketlerin ULUSAL MERKEZİ KOLEKTİFİ

ekvatorkolektif

Bir kaç yıldır ülkeyi saran ekonomik, sosyal, politik ve ahlaki kriz giderek daha da kötüleşmektedir. Ekonomik olarak aktif nüfusun % 50’den fazlasının işsiz olması, üç milyondan fazla insanın yoksulluk sınırının altında yaşaması, Ekvador halkının temel haklarından yoksun olması, doğal kaynakların tükenmesi, hükümetle ilişkili kişilerin ya da hükümet görevlilerinin rüşvet ve yolsuzluklarındaki artış, protesto hakkının kriminalize edilmesi,  eylemcileri ve yurtseverleri hedef alan cinayetlerin aydınlatılmaması, Meclis, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu, Ulusal Katılım Kurulu, Sayıştay gibi devlet fonksiyonlarına ve denetleme kurumlarına hükümetin yasadışı müdahalesi, ülke ekonomisinin ulusal ve uluslararası girişimcilere özellikle de Çinli şirket, banka ve mali kurumlara peşkeş çekilmesi,  demokrasinin ortadan kaldırılması, kişisel ve kolektif ifade özgürlüğünün sürekli ihlal edilmesi krizin derinleştiğinin kanıtları olarak önümüzde durmaktadırlar.

Correa iktidarda kalmak için anayasayı ihlal etme, devlet kaynaklarını ahlaksızca kullanma, müsriflik, intikamcılık, yalan propaganda yapmak için kitle iletişim araçlarını ele geçirme gibi yöntemler de dahil her şeyi göze almış durumdadır.

Bu koşullarda Ekvadorlu İşçiler, Yerliler ve Toplumsal Hareketler Ulusal Merkezi Kolektifi olarak halkın, ulusun ve temsil ettiğimiz toplumsal kesimlerin taleplerini savunmak için mücadele edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Tüm Ekvador Halkını aşağıda ifade ettiğimiz gerçekleri birlikte başarmak için bilinçli ve aktif mücadeleye davet ediyoruz.

Cumhuriyet Anayasasının tamamıyla gözden geçirilmesi, örgütlenme özgürlüğü, toplu sözleşme, grev hakkı, güvenceli çalışma ve ücretlerin artırılması, rejimin işçi, öğretmen, yerli, köylü, gazeteci, emekli, yaşlı genel olarak tüm toplumsal kesimlerin ve halkın haklarına ve onuruna saygı duyması,

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini, ILO Sözleşmelerini ve anayasamızı ihlal eden 0016, 813, 1701 ve 225 nolu kanunların, iş yasasının ve ev emeği yasasının iptal edilmesi,

Gıda egemenliğinin sağlanması ve tarım reformunun gerçekleşmesi için Organik Tarımın Yasalaşması, toprağın yoksul köylüler lehine yeniden dağıtılması, köylüye devlet garantisi ile uzun dönemli geri ödemeli kredi verilmesi, çevre koruması ve teknik yardım verilmesi, köylüler tarafında örgütlenen halk pazarları ağının kurulması için destek sağlanması,

Bilişim suçları, su, eğitim, insan haklarını koruma, seçme ve seçilme özgürlüğü yasalarının düzenlenmesi, suyun çok uluslu tekeller ve özelleştirmelerden muaf tutularak tüm yurttaşların kullanımına sunulması, ücretsiz bilimsel eğitim, çok uluslu ve çok kültürlü bir devlet, herkesin gelir, kariyer ve özgür seçim haklarına dayandığından emin olmak için;

Cumhuriyet Anayasasında söylendiği gibi Sosyal Güvenlik Sistemine evde çalışanlar, bağımsız, ve özerk çalışanlar dahil olmalı, herkes devlet katkısıyla evrensel sosyal güvenlik normları ile sigortalanmalıdır. İşçiler, işverenler ve devlet yetkililerinden oluşan IESS yönetimi devlet borçlarının acilen ödenmesinden sorumludur.

IESS’nin emekliler ve yaşlıların bakımı, sağlık hizmeti ve doğal felaketler için devletten aldığı % 40’lık katkı payı acilen güncellenmelidir. Bu çalışanların emekli olduğu zaman düzenli gelirleri olması ve daha iyi hayat şartlarına sahip olmaları anlamına gelmektedir.

Emeklilik ve kıdem tazminatı fonlarının yönetiminin öğretmenlere, gerçek sahiplerine geri verilmesi için,

İşsizliği düşürecek politikaların hayata geçirilmesi için,

Hükümetin gaz teşviklerini devam ettirmesinin talep edilmesi, elektrikli fırın kullanmaya zorlanmamıza karşı halkın seçim hakkına saygı duyulmasının talep edilmesi,

Toplu taşıma ücretleri zamlarının reddedilmesi, toplu taşıma teşviklerinin korunması için hükümete baskı yapılması, sorumsuz borçlanmaya dayalı eski ekonomi pratiğinin terk edilmesi,

Bosco Wisuma, Freddy Taish, José Tendetza and General Jorge Gabela cinayetlerinin acilen aydınlatılması,

Toplumsal mücadelenin bastırılması, soruşturulması ve kriminilaze edilmesinin derhal durdurulması

CONAIE’nin yasallaşmasının ivedilikle gerçekleştirilmesi için mücadele.

Yaşasın Kent ve Kır İşçileri Mücadelesi

Yaşasın Özgürlük, Adalet, Demokrasi ve Ahlak

Yaşasın Birlik

Katılımcı Örgütler:

colectivo

CTE                                                              Ekvador İşçi Konfederasyonu

CONAIE                                                      Ekvador Yerli Uluslar Konfederasyonu

CEOSL                                                        Ekvador Özgür Sendika Örgütleri Konfederasyonu

CEDOCUT                                                  Ekvador İşçileri Merkezi Sınıf Örgütleri Konfederasyonu

UGTE                                                          Ekvador Genel İşçi Sendikaları

ECUARUNARI                                          Ekvador Yerlileri Hareketi

POPULAR FRONT                                   Ekvador Halk Cephesi

FETMYP                                                     Ekvador İl ve Belediye İşçileri Federasyonu

FENOCOPRE                                            Ekvador İl Meclisleri İşçileri Ulusal Federasyonu

FME                                                             Ekvador Tıp Çalışanları Federasyonu

UNE                                                             Ekvador Eğitim Emekçileri Federasyonu

PERMANANTE JUBİLADOS                Ekvador Emekliler Federasyonu

Haber:isyandan.org

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.