Ekvador: Bugün Artık Yeter! Diyoruz, Ulusal Kurtuluş Komünarları

Ekvador Ulusal Kurtuluş Komünarları

ARTIK YETER DİYORUZ!!!

Ekvador’un bütün halklarına, mücadele veren halklarımıza ve kardeşlerimize…

Onlar korku saldıkça bizler KORKUYU SİLİYORUZ…

Bizler gölgeleriz, aşağıdakileriz, toplumun temel direğiyiz ve ARTIK YETER DİYORUZ… Olağan şüpheliler olarak görülmekten, açıkça yalan söyleyen halk dalkavuklarının ‘Kurtarıcı’ kisvesine bürünmesinden bıktık. Bu yolsuzluklar ve rüşvet nereye kadar? Tuzu kuru bürokrasiye, kuzenlere, amcalara, cici babalara, mafya babalarına, adam kayırmacılığa, el altından sızdırmalara, çıkar çatışmalarına, yandaşlara, yüzsüzlere ve vatan haini egemenlere ARTIK YETER DİYORUZ…

Yüzeysel reformlar yaparak halkın gözünde muktedir iktidar imajı yaratmaya çalışan Correismo (Devlet Başkanı Rafeal Correa’nın adından geliyor Ç.N) hükümet olduğu ilk yıllarından itibaren ülkemizin kaynaklarını peşkeş çekme görüşmeleri ve pazarlıkları içindedir. Vatan millet propagandası yapan hamasi videolar ile dış borçlarımızın boyutu gizlendi, kapalı kapılar ardında yapılan ikili anlaşmaların çekleri cebe indirildi, tam teşekküllü ambulanslar adı altında ithal edilen minibüslerin ihale paraları iç edildi, rafineri ihaleleri, duble yollar inşaa masalı altında yol ihaleleri, hidroelektrik santralleri ihaleleri, halka danışmadan arazileri ve toprakları petrol ve madencilik şirketlerine açarak yapılan arazi talanları, uyuşturucu parası ile dolu çantalar, Ekvador petrol şirketi üzerinden elde edilen kirli paralar ve yolsuzluklar için sınır polislerine ödenen rüşvetler, Odebrecht petrol şirketi davasında hepimizin açıkça gördüğü gibi tüm ülkemizi avucuna almış rüşvet şebekeleri ve onları yukarıdan idare eden politik uzantıları tarafından yapılan yolsuzluklar ve ülkeye ihanet bizlere yeni dünyanın modern yaşama düzeni olarak sunuluyor. Hiçbir kontrol sistemi yok, ne vergi denetimi yapılıyor ne denetim yapacak mali kadro var ne de buna izin veriliyor, etkin bir toplumsal mekanizma olması gereken “Kent Katılım Konseyi ve Sosyal Kontrol mekanizması” bürokratik ve siyasi ikiyüzlülüğe kurban edilmiştir.

Bu şekilde tam 10 yıl geçti… Yolsuzluk ve şiddetin bölücü otoriterliği, toplum üzerinde kurmak istedikleri baskı mekanizmasının manivela kolu oldu. Yargı bağımsızlığı kalmadı, toplum sürekli bir gerginlik içine sokuldu. Artık adalete ve hukuka güven kalmadı. Direnişçi SHUAR kabilesinin lideri DAYUMA’nın kellesini getirene 50 USD ödül vaat ettiler, başına ödül koydukları bu sembol kadın, Ekvador’un Amazon bölgesini ve yaşadığı atalarından kalan NANKINTZ topraklarını yozlaşmış hükümetin işgalci askerlerinden korumak için direniyordu.

Atalarımızın topraklarının işgal edilmesine ve bu sömürüye ARTIK YETER!!!!! Uluslararası sermaye sahibi yabancı petrol ve maden şirketlerini, Ekvador’u ödenmesi mümkün olmayan borçlara mahkûm eden Çin sermayesini kınıyoruz. Eski siyasal uygulamalar sürdürülüyor.

ARTIK YETER…. Satın alınmış ekonomistlerin  durgunluk içindeki ekonominin yükünü vergilendirme yoluyla halkın sırtına yıkmalarına artık yeter diyoruz. Bu politika, Ekvador halkını rekor düzeyde vergi borcuna gömdü, bu gidişle tarım politikamız on yıl içinde yok olacak, Tarım Teşvikleri çiftçilere değil çiftçilerin ürettiği mahsulleri satan gıda şirketlerine verilecek

ARTIK YETER… Yorgun devrimci propagandaya, Che’nin savaş naralarını geçmişte bırakanlara, devrimcilerin, aydınların, demokratların onurlu mirasını kirleten karalama politikalarına, yalanlara, artık yeter diyoruz. Daima, Zafere kadar…

Sürekli olarak iktidar partisi lehine olan “seçim döngüsü” paradoksunda, aynı politikacılar seçimlerde tahterevallinin önce bir kefesinde sonra diğer kefesinde boy gösteriyorlar. Sürekli aynı vaatler ve aynı seçim konuşmaları, aynı söylemler seçim değirmeninde öğütülüyor.  Aynı şişirme değişikliklerle önümüze sürekli aynı seçenekler koyuluyor, çürümenin dayattığı politik ikiyüzlülük sürekli olarak devam ediyor.  Ancak bilmemiz gereken gerçek;  halkın hükümeti ve iktidarı değiştirme hakkına ve gücüne sahip olduğu ve burada sözü edilen halkın da kendimiz olduğudur. Değişimi gerçekleştirecek olan kitle biziz. Bizler gölgeleriz, aşağıdakileriz, toplumun temel direğiyiz… Ve ARTIK YETER diyoruz…

Mücadelemiz, sesi susturulmaya çalışılan gerçek devrimin sesini dile getirerek, popülist, halka sürekli yalan söyleyen bu dalkavuk rejimin basmakalıp söylemlerine son verme savaşıdır. Mücadelemiz sınır bölgelerinden, ormanlardan, dağlardan ve vadilerden kaynağını alan devrimci, demokrat ve aydın kesimler arasında birlik filizlerini yeşertmek içindir…

Mücadelemiz, büyük kentlerde, kasabalarda, banliyölerde, kenar mahallelerde, köylerde vs yaşayan sayısız yüzler, binler, kitleler olarak onurlu yeni bir vatanın tohumlarını ekmek içindir.

Onurlu Olmak Özgür olmaktır…

Daima, Zafere Kadar…

Ekvador Ulusal Kurtuluş Hareketi Komünarları

Merkez Komutanlığı,

Ekvador Ormanları, 12 Ocak 2017

Kaynak: http://cedema.org/ver.php?id=7517

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.