COP21 İklim Zirvesi’nin Gölgesinde – 2: Hindistan’ın Afrika’daki Çıkarları

Hindistan’ın Afrika üzerindeki niyeti su yüzüne çıkıyor. Bizler sürekli olarak Çin’in Afrika kıtası üzerinde giderek büyüyen yükselişinden bahsederken diğer bir büyük güç olan Hindistan da ağırlığını hissettirmeye başladı. Ancak, bu durumun nasıl sonuçlanacağı günümüz itibariyle henüz belirsiz.

Yukarıda görüldüğü gibi, Hindistan kıtada varlık gösterebilmek için sadece Doğu Afrika ülkelerini mi hedefliyor?

Hindistan kıtada varlık gösterebilmek için yukarıda görüldüğü gibi sadece Doğu Afrika ülkelerini mi hedefliyor?

Afrika’nın doğal zenginlikleri, özellikle hammadde zenginlikleri, büyük ekonomilerin iştahını kabartıyor. Kıtalararası forumlarda taraflar kendi çıkarlarını önceleyerek mümkün olan en fırsatçı ikili anlaşmaları yapmak peşindeler. Yeni Delhi de yapılan 3. Hindistan-Afrika forumunun ilginçliği Hindistan’ın da bu kuralın dışında kalmadığını gösteriyor. Bu foruma 40’tan fazla Afrikalı yönetici katıldı ve ortaklıklarını daha fazla çeşitlendirmeye çalıştılar. Foruma katılanlar arasında eski sömürgeci güçler (Fransa, İngiltere) ve gelişmekte olan büyük ülkeler de (Çin ayrıca Güney Kore ve Brezilya) vardı.

Yeni Hint- Afrika ortaklığının önerileri diğer Asyalı rakiplerin önerileriyle birçok benzerlikler gösteriyor: kalkınma projeleri, kredi tahsisi (daha şimdiden 7 milyar $ yatırım sözü verildi), aynı zamanda bu yatırımlar eğitim ve sağlık alanlarında ortaklığı da kapsıyor. Demokrasiyi gerçek anlamıyla dikkate almayan Afrika ülkelerinin arzu ettiği şeyler aslında tam da Batı’nın onları getirmek istediği nokta ve dahası bundan hoşlandığı durum.

Henüz Hala Körpe bir Hindistan için Yırtıcı bir Rekabet

Hindistan’ın birinci amacı enerjiye ulaşmak. Petrol kaynaklarından neredeyse yoksun bir ülke olarak Hindistan, bir yandan gelişmekte olan petrol üreticisi Afrika ülkeleri (Güney Sudan, Mozambik, Libya v.s) ile yakınlaşmaya çalışırken diğer yandan Nijerya ve Angola gibi bölgenin dev ülkelerini de hesaba katmayı unutmuyor. Ancak Hindistan’ın Afrika kıtasında varlık göstermesi coğrafi özellik gösteriyor. Çin gibi bir ülkenin hemen hemen her yerde kök saldığı bir kıtada (Batı Afrika’dan, Orta Afrika’ya ve Güney Doğuya kadar) Hindistan temel olarak Hint Okyanusu’na kıyısı olan ülkeler ile yakınlaşmaya çalışıyor. Bu tam anlamıyla, enerji alanında olduğu kadar (korsanlık dâhil) askeri ve ticari alanda da Hindistan’ı geliştirmeyi arzulayan Okyanus Diplomasisi. Hindistan “kendi” okyanusunda Çin’in en büyük rakibi olmayı kesinlikle kafasına koymuş görünüyor. Mozambik ve Seyşel Adaları’na şimdiden gözetleme ve izleme aygıtları yerleştirmesi bu amacı doğrular nitelikte: Çin’in Hint Okyanusundaki “inci gerdanlığı” büyük komşusu Hindistan’ın tepkisine yol açtı.

Bununla birlikte, Hindistan Afrika Kıtası’nda geç kalmanın acısını çekiyor. Hindistan firmaları Çin firmalarına göre daha küçük pazar payına sahip, özellikle petrol sektöründe bütçesi hala zayıf olan ülkeler için fiyatları daha pahalı. Bu sebeple, Hindistan, artık büyük ekonomik ortak seçme lüksüne sahip olmaya başlayan Afrika ülkelerine daha önemli garantiler teklif etmek zorunda. Afrikalı yöneticiler, gelişmiş ülkeler tarafından verilen sözlerden ziyade yapımına başlanmış ve devam etmekte olan projelerinin başarısına daha fazla önem vermeye başladılar. Bu durum, Afrika’nın yenilenen çekiciliğinde çok önemli bir değişiklik arz ediyor. Bu durumda, Hindistan’ın, Afrika Kıtası’na, yarıştığı diğer rakiplerden daha güçlü ve sağlam bir ortak olabileceğini göstermesi gerekiyor.

Kaynak: http://les-yeux-du-monde.fr/actualite/afrique-moyen-orient/23638-les-ambitions-indiennes-en-afrique

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.