Birleşik Mücadele Deneyimleri: Bolivya İşçi Merkezi

cob

1952 yılında kurulan COB Bolivya tarihinde her dönem etkin olmuş bir işçi örgütlenmesidir.

1996’daki özelleştirme süreciyle birlikte uluslararası tekeller yeraltı zenginliklerini ele geçirmişlerdir. Özelleştirmelerin sonucu olarak 2000 yılında yabancı şirketin yoksul semtlere su hizmetini götürmemesi üzerine su isyanları patlak vermiş ve (bu isyanın sonucunda kazanılan başarıların yoksullara verdiği güvenin de etkisiyle) Bolivya’da ki toplumsal mücadele, yer altı kaynaklarının -su, petrol ve doğalgazın- işçilerin ve halkın eline geçmesi, kamulaştırılması talebi üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu dönemde kurulan Hayatı ve Suyu Savunma Koordinasyonu’nu işçiler, yerliler, öğrenciler, işsizler oluşturmuştur.

Doğalgaz satılık değil! (Elgas no se vende!) temel talebi üzerinden “Doğalgazı Savunma Ulusal Koordinasyonu”kurulmuştur. COB,  Sosyalizme Doğru Hareket (MAS), Aymara Yerli Hareketi (CSUTCB), Bolivya Topraksızlar Hareketi ve öğrenciler  örgütlenmeleri ile birlikte bu koordinasyonu oluşturmuştur.

Diğer talepler tüm baskıcı yasaların iptal edilmesi ve Bolivya’nın serbest ticaret anlaşmalarından çekilmesi olmuştur. COB tarafından ilan edilen genel grev sonucu başkanlık sarayı sarılmış ve 17 Ekim 2003’de Lozada istifa etmiştir.

2010 yılında yeni emeklilik yasasına karşı ulusal protesto dalgasını organize etmiştir. 2001 yılında ücretlerin yükseltilmesi talebi ile 12 günlük genel grev yapmıştır.

2005 yılında Metin Yeğin’le yaptığı röportajda dinamit kullanmayı sürdürecekmisiniz sorusuna, COB’un yeniden örgütlenmesinde önemli bir rol oynayan FTSMB (Bolivya Maden Çalışanları Sendikası Federasyonu) başkanı Miguel Zubieta “Evet tabii ki. Çünkü bu bizim mücadele biçimimizin bir formu. Biz daha önce de kullandık ve biliyoruz ki ancak işçi kardeşlerimizin kullandığı dinamitler özelleştirmeleri durdurabiliyor. Öbür hükümetler özelleştirmeyi durdurmazsa biz tabii ki kullanmaya devam edeceğiz,” cevabını vermiştir.

COB, işyeri örgütlenmesi ile işçilerin yaşam alanlarında örgütlenmesini birleştirmiş, çeşitli sosyal sorunlar etrafında yeni mücadele alanları açmıştır.

Sendikal örgütlenmeyi sınıf sendikacılığı eksenli yeniden tanımlamış ve geliştirmiştir.

Haber: isyandan.org, http://sendika7.org/arsiv/murat_cakir_tez-2006-07-22.doc ‘dan yaralanılmıştır.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.