RKİP-SBKP: Minsk Anlaşmaları Aslında Ne Diyor?

WARNING: unbalanced footnote start tag short code found.

If this warning is irrelevant, please disable the syntax validation feature in the dashboard under General settings > Footnote start and end short codes > Check for balanced shortcodes.

Unbalanced start tag short code found before:

“Merkez Komitesi Politbüro’sunun açıklaması “Normandiya Dörtlüsü”   16 saat süren “Normandiya Dörtlüsü””

12 Şubat 2015 tarihinde Minsk’te imzalanan anlaşmalara istinaden RKİP-SBKP **(Ç.N. Rusya Komünist İşçi Partisi – Sovyetler Birliği Komünist Partisi)/** Merkez Komitesi Politbüro’sunun açıklaması

"Normandiya Dörtlüsü"

“Normandiya Dörtlüsü”

 

16 saat süren “Normandiya Dörtlüsü”**(Ç.N. Ukrayna, Almanya, Fransa ve Rusya’nın katıldığı dörtlü toplantı)/** olarak adlandırılan, görüşmelerden sonra Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna liderleri öncekilerden farklı bir ateşkes konusunda uzlaşıldığını açıkladılar. “Dört büyük”, Atlantik’ten Pasifik okyanusuna uzanan ortak bir insani ve ekonomik alan oluşturma fikrine istinaden, yasa ve AGİT **(Ç.N. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşlilatı)/** kuralları gibi uluslararası ilkelere dayalı, barışçıl bir çözümden yana iyi niyetli bir deklarasyonu imzaladı.

Onlar, 12 Şubat 2015 tarihli Minsk anlaşmalarını uygulamak amacıyla bu planı destekliyorlar. “Büyük patronların” talebi üzerine uyum tedbirleri (Son çatışmalarlar sırasında cezalı Kiev askerlerinin salıverilmesi, bağımsızlığını ilan eden Novorossiya **(Ç.N. Yeni Rusya)/** Cumhuriyeti birliklerinin geri çekilmesi dahil) sözde “üçlü temas grubu” tarafından imzalandı (Anlaşmada AGİT’in özel elçisi H. Heidi Tagliavini, eski Ukrayna Cumhurbaşkanı L. Kuçma, Kiev’deki Rus Büyükelçisi M. Zurabov yer aldı). Anlaşmayı bağımsızlığını ilan eden Novorossiya Cumhuriyetinden A.Zakharchenko ve I. Plotnitskyi’de  görünüşte Putin’in etkisi ve baskısı altında görünseler de gerçekte “barış yapımcısı” NATO ve Amerikan Başkanının tehditi altında imzaladılar.

Burjuva medya ve politikacılar Minsk’te ne olduğuna dair çeşitli yorumlar yaptılar. Onlardan bir kısmı, Rus vatanseverleri temsil edenler, Putin’in kişisel zaferine ek olarak Rus diplomasisinin bir zaferi olarak bunu açıklamayı denediler. Özellikle Avrupa görüşünü savunanlar, barışçıl çözüm yoluna doğru küçük bir adım olabileceğine dair umutlarını ifade ettiler. Ukraynalı sağ partilerse (onlar bu anlaşmaları takip edecek iddiada değiller) Kiev rejimi zafer kazanana kadar, Ukrayna medyasının savaşın devamı için kamoyunu hazırladığını ifade ettiler.

Ukrayna vatandaşları dahil olmak üzere Novorossiya halkının mücadelesini destekleyen sıradan insanların çoğunda, milliyetçi propagandayla imzalanan anlaşma derin bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Onlar bağımsızlığını ilan eden Luhansk ve Donetsk Cumhuriyetlerinin çıkarlarını kötüye kullanan Rus yetkililerini ihanetle suçluyor. Orada, imzalanan anlaşmaların uygulanmayacağı görüşü ifade edilse de bu boş bir konuşma ve hiçbir şeyi temsil etmiyor. Söz konusu görüş 5 Eylül 2014 ve 19 Eylül 2014 tarihli önceki anlaşmalara **(Ç.N. Minsk Protokolü ve Memorandumu)/** bakılırsa haklı olabilir.

RKİP faşizme karşı Donbass halkının savunulması konusunda ideolojik pozisyon alan sözde Rus yetkililerin belli başlı göz boyamalarını ve Novorossiya mücadelesine destek verenlerin hayal kırıklığını asla paylaşmadı.
Minsk’te ki buluşma büyük emperyalist güçlerin liderleri arasındaki çelişkileri ortaya çıkardı. ABD ve AB gözetiminde yürütülen anti-demokratik darbe ve ardından gelen Neo-Nazi cümbüşü Ukrayna’da artan istikrarsızlığın sebebidir. 16 saat süren Minsk görüşmeleri ve akşam yemekleri boyunca Amerikan Başkanı Barack Obama’nın varlığı hissedildi.

Emperyalist güçlerin, kendilerinin ve ulusal burjuvazilerinin çıkarlarının güvencesini temin etmek için bu girişimi kabul etmişlerdir. Batı emperyalist blok içinde, çeşitli gruplar arasındaki çelişkiler giderek artmaktadır. Çatışma bölgesine uzak olan ABD ve Büyük Britanya’nın öldürücü silahlarla ve Rus makamlara karşı düşmanlığı körüklediği, Ukraynalı yetkililerin kuvvet sağladığı çatışmaların yoğunlaşmasına itirazı yok.

Almanya ve Fransa, Avrupa’da askeri çatışmanın daha da kötüleşmesinden endişe ediyorlar. Onlar Rus gazı ve petrolünün temin edilmesi de dahil olmak üzere enerji kaynaklarının güvenliğini sağlamaya çalışıyorlar. Aynı zamanda Kiev Poroshenko rejiminin tanınmasına ve güçlendirilmesine de yardım ediyorlar. Böylece kendi şartlarıyla Novorossiya Cumhuriyetleri üzerindeki kontrolü ele alıyorlar. Putin başkanlığındaki Rus yetkililer Ukrayna’nın NATO’ya katılmasını önlemek istiyorsa; Rus ekonomik çıkarlarını korumak için AB ve Ukrayna arasında entegrasyon koşullarının sağlanacağı güvencesi vermeli, kendi halkının ve Novorossiya Cumhuriyetleri’nin halkının onurunu kurtarmalıdır.

Biz Ukrayna’da çatışmaya doğrudan ya da dolaylı olarak katılan bütün ülkelerde Rusya’dakine benzer egemen sınıf içindeki gruplar arasında çelişkilerin arttığının farkındayız. Batı tarafından Batı Ukrayna’ya yapılan yaptırımların kaldırılması karşılığında Rus mali oligarşinin “ulusal sermayenin” itibarının düzenlenmesi için hükümetin faşist saldırganlığa karşı Ukrayna’nın Güney-Doğu mücadelesini desteklemek için verdiği sözlü vaatleri iptal etmeye çalıştığını gözlemleyebilirsiniz. Bu görüşme sürecine dikkat edersek ana odağın Donbass halkının çıkarları için faşist ceza birliklerine karşı mücadele olmadığını görürüz. Müzakerelere katılanlar Donbass topraklarında halk referandumları olmamış gibi hareket etmişlerdi.

Bu Plotnitskyi ve Zakharcheko’nun imzalamak zorunda olduğu belgelerde ki bazı paragrafların Donbass halkı tarafından asla kabul edilmeyeceği oldukça açıktır. Anlaşmaya bu paragrafların dahil edilmesi mücadele eden insanlara kasten hakaret etmek için yapıldığı izlenimi veriyor. Anlaşmada halk “Ukrayna’nın Luhansk ve Donetsk Özerk Bölgeleri” olarak başvuru yapmıştır oysa orada “Ukrayna’nın toprak bütünlüğü” olarak kabul edilmiştir.

Ukrayna yasasına uygun yürütülen Luhansk ve Donetsk bölgelerinde gelen seçimlerle ilgili paragraflarda da durum aynı, tüm yasadışı askeri birliklerin silah bırakması, askeri eylemlere katılanlara Kiev tarafından genel af ilan edilmesi, Ukrayna-Rusya sınırı boyunca tam kontrolün Kiev askerleri tarafından sağlanması, sözde anayasa reformu çerçevesinde cumhuriyetlere belirsiz “büyük özerklik” statüsünün verilmesi, ikinci resmi dil statüsü olarak Rus dilinin koşulsuz reddedilmesi vb.

Kiev'de Lenin heykelinin parçalanması

Kiev’de Lenin heykelinin parçalanması

 

Bu imzalı belgelerde,  yaşam alanlarında kadınların ve çocukların öldürülmesinden, ağır toplarla Donbass şehirlerinin bombalanmasından suçlu olanların sorumluluğuna dair hiçbir atıf bulunmadığı açıktır. Orada Odessa insanlarının diri diri yakıldığından hiç bahsedilmez. İkinci Dünya Savaşı’nda düşmüş Sovyet askerleri ve Lenin anıtlarını parçalayanlar, milliyetçi sloganlar atarak Moskovalılar ve komünistleri öldürmeye çağıranların yanı sıra Nazi işbirlikçisi Bandera ve Shukhevich ve takipçileri için herhangi bir gönderme yoktur.

Böylece bu anlaşma öncekilere benzeyen boş bir kağıt parçası olarak kalmaya mahkumdur ve çatışmayı durdurmaya yardım edecek barışçıl bir çözüm değildir.

Bununla beraber, Donbass Cumhuriyetleri’nin her ikisinde de son derece tutarlı antifaşist savaşçılar olan komünistlerin örgütlü güçleri vardır. Partimiz onlara mücadelelerinde gerekli desteği vermek için elinden geleni yapıyor. Rus yetkililere karşı yoldaşlarımızı tehlikede bırakmayacağız. Proleter dayanışma Faşist canavarlardan daha güçlüdür. Sorun Donbass emekçilerinin kapitalist yetkililere değil bize yoldaşlar olmalarıdır.
Diğer sol radikal örgütlerin dışında ortak düşman – Faşizme karşı ortak mücadele amaçlı burjuva demokratik ve sosyal demokrat partilerle ittifak yapma imkanı ve olasılığına karşı çıkmayız. Bununla beraber böyle bir ittifak açıkça tanımlanmış ilkelerin yanı sıra modern faşizmi durdurmak için ortak eylemler vb. yapılmasını varsayar.

Demokrasi maskesi altına saklanan modern faşizm ve onun Ukraynalı Bandera tarzı varyasyonlarını gizlemeye yönelik tüm girişimlerin  başlıca sorumlusunun  ABD emperyalizmi olduğunu  söylemeye kimse cesaret edemiyor.

RKİP yol kesme eylemi

RKİP yol kesme eylemi

 

Minsk müzakerelerinin “Normandiya Dörtlüsü” tarafından yürütülmesi anlaşmaları çıkmaza sokacaktır.  Ne yazık ki yapılan görüşmelerin akan kanı durduramayacağı açığa çıkmıştır.

Çatışmanın hala Avrupa’ya sıçraması ve hatta küresel bir savaşa dönüşme tehlikesi var.

İnsanlar, hazırlanın!

Bütün ülkelerin proleterleri – birleşin!

RKİP-SBKP Siyasi Konseyi

Kaynak: http://inter.rkrp.ru/articles/statement-by-the-political-council-of-rcwp-cpsu-central-committee-regarding-the-agreements-signed-in-minsk-on-february-12th-2015/#more-344

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.