Lugansklı Komünistler Yoldaşlarını Desteğe Çağırıyor

aisdonbass8 Mayıs’ta Lugansk’ta yapılacak olan, "Anti-faşizm, Enternasyonalizm ve Dayanışma" konulu Uluslararası Dayanışma Forumuna Davet:

Biz, Lugansk’ta savaş sonrası ekonomik, sosyal ve siyasal hayatın sosyalist ilkelere göre yeniden inşaa edilmesi için çalışan Komünist Forum katılımcıları, Sosyalistler, İşçiler, Çevreciler ve Anti Faşist Kuvvetler olarak önümüzdeki on yıllar boyunca geleceğimizin belirleneceği bir dönüm noktasında olduğumuza ve güçlerimizi birleştirmemiz gerektiğine inanıyoruz.

Bugün bizler, – komünistler, sosyalistler, sol kanat vatanseverler, işçiler, anti faşistler ve çevre güçleri gibi –  Donbass halkının yenilenmiş ve güçlendirilmiş bir hayat kurmasını ve halkımızın sosyalizmi seçmelerini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapacağız. Biz, zenginler tarafından fakirlerin sömürülmediği adil bir toplumun, Lugansk’ı geliştirecek yegane umut olduğuna inanıyoruz.

Gerçek demokrasi, sosyal adalet ve iyi yaşam koşulları sadece siyasi gücün çoğunluğun çıkarları için uygulanmaya başlamasıyla elde edilebilir. Biz inanıyoruz ki, ana hedefimiz olan – Lugansk bölgesi topraklarının sosyalist olması örgütümüz ve diğer hareketlerin ortak emekleri ve geniş kitlelerin desteği ile mümkün olacaktır. Biz, özgürlük, eşitlik, kardeşlik ve enternasyonalizm düşüncelerinin hayata geçmesi için işbirliğine açık tüm yurtsever güçleri mücadelemize katmaya hazırız. Bizim gerçeğimizin bu olduğuna inanıyoruz, bu gerçeğin galip geleceğinden ise eminiz!

Biz, siyasi ve ekonomik güç kazanmak için kapitalistler tarafından dayatılan Donbass bölgesi burjuva demokratik düzenine karşı sömürülen işçi sınıfını dönüştürmek için uluslararası topluluklara, tüm komünistlere, sosyalistlere, ilericilere, sol partilere, örgütlere ve hareketlere sesleniyoruz, Komünist, Sosyalist, İşçiler Forumu’na destek olmaya çağırıyoruz.

Amacımız, tüm sosyo-politik sistemin emekçilerin çıkarına olacağı; demokrasi, sosyalizm, komünizm ilkeleriyle toplumsal olarak yönetilen devleti inşaa etmek ve devletin ekonomi politikalarının tüm vatandaşlar için yüksek düzeyde, koşulsuz sosyal güvenceyi sağlamasına yönelik çalışmaktır.

Bu koşullar altında, biz bir Uluslararası Dayanışma Forumu başlatmanın ve savunmanın önemli olduğuna inanıyoruz: 8 Mayıs 2015 tarihinde, düzenleyeceğimiz “Anti-faşizm, Enternasyonalizm ve Dayanışma”, konulu foruma Lugansk’ın Sosyalist geleceğini düşünen herkesi davet ediyoruz.

Sosyalist bir Lugansk için!

Faşizme geçit yok!

Kaynak: https://ukraineantifascistsolidarity.wordpress.com/2015/04/14/lugansk-communists-invite-international-comrades/#more-796

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.