Latin Amerika: Protestolar ve Grevler Yükseliyor

WARNING: unbalanced footnote start tag short code found.

If this warning is irrelevant, please disable the syntax validation feature in the dashboard under General settings > Footnote start and end short codes > Check for balanced shortcodes.

Unbalanced start tag short code found before:

“31 Mayıs Salı günü CUT (İşçilerin Birleşik Merkezi)’nin çağrısı ile 20 bin kişi hükümetin iş yasası reformunu protesto etmek için Santiago sokaklarını doldurdu. Hükümetin reform tasarısı toplu sözleşme hakkının engellenmesi ve sendika karşıtı diğer yaptırımların…”

Şili’de öğrenci ve işçi hareketi yükseliyor.

Hükümetin iş reformuna karşı CUT çağrısı ile gerçekleştirilen kitlesel gösterilerden bir kare, Santiago, Şili, 31 Mayıs 2016 | Foto: Reuters

Son aylarda Şili militan öğrenci ve işçi direnişlerine sahne oldu. Üniversitelerde parasız eğitim hakkı için Başkan Michelle Bachelet tarafından söz verilmiş olan reformun hayata geçirilmemesi üzerine öğrenciler sokaklara çıktı, polisle çatıştı ve hatta Başkanlık Sarayını işgal etme girişiminde bulundu.**https://isyandan.org/haberler/sili-ogrenciler-baskanlik-sarayini-isgal-etti//**

31 Mayıs Salı günü CUT (İşçilerin Birleşik Merkezi)’nin çağrısı ile 20 bin kişi hükümetin iş yasası reformunu protesto etmek için Santiago sokaklarını doldurdu. Hükümetin reform tasarısı toplu sözleşme hakkının engellenmesi ve sendika karşıtı diğer yaptırımların yanı sıra örgütlü işçilerin işten çıkarılması gibi emek düşmanı uygulamaları içeriyor. Önümüzdeki dönem Şili’de artan neoliberal saldırılar karşısında militan öğrenci ve işçi hareketinin yükselişine tanıklık edeceğiz.

Arjantin’de Macri hükümetinin politikalarına karşı enerji sektöründeki sendikalar genel greve çıkıyor.

*Binlerce kişi Buenos Aires sokaklarında ekmek ve iş hakkı için yürüyor. 

Arjantin’de petrol ve doğalgaz sektörlerinde çalışan işçiler 1 Haziran Çarşamba günü hükümetin gaz fiyatlarına yaptığı zammı protesto etmek amacıyla genel greve çıkacaklarını duyurdular. Grev kapsamında ülkenin kuzeyinde yer alan rafinerilerdeki 1.500 ile 2.000 arasındaki işçinin iş bırakması bekleniyor.
Arjantin’de gaz fiyatları 5 aydan kısa bir sürede %600 oranında zamlandı. Hükümet yoğun halk protestolarına rağmen kamu sektöründe kitlesel işten çıkarmalara, kemer sıkma politikalarına ve zamlara devam ediyor. Hükümetin başa geçtiği ilk 5 ayda 154 bin işçi işten çıkartıldı. Emtia ve hizmet fiyatları tavan yaparken Kirchner-Fernandez hükümetleri döneminde başlatılmış olan bütün sosyal refah programları da rafa kaldırıldı.

Kolombiya’da yerli halklar, öğrenciler ve öğretmenler özelleştirme karşıtı protestoları yükseltiyor.

Kolombiya’da öğretmenler sağlık hizmeti ve sosyal haklarda iyileştirme talep ederek 1 Haziran günü 24 saatliğine genel greve çıktı. Öğretmenlerin grevine, eğitim başta olmak üzere birçok sektörde özelleştirmeleri artıran hükümeti protesto etmek amacıyla öğrenciler de katıldı.

İç savaşın hüküm sürdüğü yıllarda topraklarından edilen ve hala zorla boşaltmalara ve paramiliter şiddete maruz bırakılan yerli toplumlar da neoliberal politikalara karşı topraklarını savunmak için harekete geçiyor, kırsal bölgelerde de grevler yükseliyor.

Haber: isyandan.org

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.