Kuzey Afrika Gıda Egemenliği Sözleşmesi

Kuzey Afrika’daki anti-kapitalist militan organizasyonların militanları, Kuzey Afrika’da Gıda Egemenliği Ağı oluşturmak için 4-5 Temmuz 2017’de Tunus’ta bir araya geldi. Bu ağ bölgedeki mücadeleleri birleştirici bir yapı oluşturarak  yerel, kıtalar ve uluslararası mücadeleye dahil olacaktır.

Kurulan bu ağ aşağıdaki şartları benimsemiştir:

Gıda egemenliği, birey ve toplum olarak insanların kendi gıda sistemlerini tanımlama hakkıdır. Bunun anlamı, doğayla çalışmak ve kaynakları yeterli, sağlıklı ve kültürel açıdan uygun yiyecek üretmek için korumaktır:

 • Yerel üretim ve temel gıdalara öncelik verilmesi,
 • Halkçı tarım reformlarının yapılması,
 • Tohumlara bedelsiz erişim garantisi,
 • Ulusal üretimin korunması
 • Ve halkın tarım politikalarının belirlenmesine dahil edilmesi.

Gıda egemenliği; insanların siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel düzeyde kendi kaderini tayin hakkına bağlıdır. Emperyalist odaklar ile  yabancı ve yerli sermayenin yararına politika uygulayan rejimlere ve hükümetlere karşı uluslararası finansal ve ticaret kurumlarıyla bağ kurmadan mücadeleyi tanımlar.

Gıda egemenliği, doğal kaynakların tahrip edilmesinden ve milyonlarca insanın geçim kaynaklarını tehdit eden iklim kaosundan sorumlu olan endüstiriyel tarım sistemiyle hiçbir şekilde bağdaşamaz.

Ne yazık ki, gıda egemenliği, Kuzey Afrika bölgesinde yıllardır engellenmiştir. Bu süreç sömürge döneminde başlamış ve kalkınma adına uygulanan yeni sömürgeci üretim politikaları tarafından pekiştirilmiştir. Bu durum, katı neoliberal politikalarla düzenlenen programlar ve Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerin yanı sıra Dünya Ticaret Örgütü ile yapılan anlaşmalarla daha da kötüye gitmektedir.

Bölgemiz, ekolojik krizden, iklim değişikliğinden ve kaynakların yağmalanmasından sorumlu olan uluslararası mali sermayenin ve emperyalistlerin egemenliğindeydi.

Yukarıda belirtilen hegemonyadan kurtulmak için aşağıdaki hususlarda mutabakata vardık.

 1. Kuzey Afrika Gıda Egemenliği Ağı, kapitalizmi, doğal kaynakların sömürüsünü, doğanın yok edilmesini, ırkçılığı, insanları küçümsemeyi ve diğer tüm ayrımcılık biçimleri ile mücadele eden tüm halk örgütlenmeleri, birlikleri, dernekleri ve toplumsal hareketleri içeren bir yapıdır.
 2. Bu ağ, tüzüğüne uygun olarak Kuzey Afrika bölgesinde çalışan tüm örgütlere açık, demokratik biçimde örgütlenmiş yatay bir yapıdır.
 3. Ağ, gıda egemenliği, iklim ve çevresel adalete ulaşmak için çaba gösterir. Ağ, doğa ile uyum içinde ve iyi yaşam prensipleri esin kaynağı olan katılımcı ve demokratik bir çerçevede insani ihtiyaçları karşılarken, halkın sömürülmesini ve hayatın imhasını sona erdirecek yeni bir sistemin kurulması için mücadele eder.
 4. Bu hedeflere ulaşmak için, Ağ mümkün olan tüm militan eylemlerle mücadele eder. Eleştirel çalışmalar, kampanyalar, çalıştaylar, doğrudan eylemler düzenler. Aynı hedefler için savaşan dost hareketlerle ağ, koordinasyon ve dayanışmalar oluşturur.
 5. Ağ, kaynaklardan yoksun bırakılan, halkların köleleştirilmesine karşı duran, ulusal, kıtalar ve uluslararası düzeyde her türlü ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı mücadele eden tüm anti-kapitalist mücadeleler ile sinerji oluşturacak ve çalışacaktır.
 6.  Ağ, bölgede, kıtada ve dünya çapında gıda egemenliği için savaşan örgütlerle ittifaklar oluşturmayı ve sıkı ilişkiler kurmayı amaçlar.
 7. Ağ, işleyişini kolaylaştırmak için kuruluş toplantısına katılan her örgütten bir temsilcinin olduğu bir koordinasyon oluşturacaktır.
 8. Koordinasyon, bir yıl boyunca Ağ’ın demokratik ve şeffaf bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır. Koordinasyon, Ağ’ın temsilcisi ve sözcüsüdür, idari, mali yönetiminden ve web sitesinin bakımından sorumludur. Raporlar ve çalışmalar yayımlayacaktır.
 9. Dönemin (bir yıl) sona ermesinden önce, koordinasyonun demokratik olarak geçerliliğini oluşturmak için bir kural ve tüzük (iç yönetmelik) taslağı hazırlaması gereklidir. Tunus geçici olarak Ağ’ın merkez ofisidir.
 1. Bu sürecin sonunda (bir yıl), koordinasyon, demokratik olarak onaylanacak yasal bir tüzüğe uygun yapılar oluşturacaktır.

5 Temmuz 2017’de Tunus’ta anlaşma sağlandı.

Kurucu / temel toplantıya katılan kuruluşlar ve dernekler:

 • Ekolojik çevre ve yeşil çevre (Tunus)
 • Ulusal Tarım Sektörü Federasyonu (Faslı İşçi Sendikası)
 • Kooperatiflere Destek Ulusal Girişimi (Mısır)
 • ATTAC-CADTM (Fas)
 • Bir Milyon Kırsal Kadın (Tunus)
 • Ulusal Balıkçılık Birliği – Kıyı ve Denizde Balık Tutma (Fas)
 • Gıda ve Çevre Egemenliği Gözlemevi (Tunus)
 • Ulusal Gıda Egemenliği Koordinasyonu (Cezayir)
 • Çevresel Adalet Kuzey Afrika (Cezayir)
Kaynak: https://www.pambazuka.org/food-health/charter-north-african-network-food-sovereignty

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.