Güney Afrika: EFF Öğrenci Komutanlığını ANC ve AfriFORUM Elit-Paktı Sarsamaz!

WARNING: unbalanced footnote start tag short code found.

If this warning is irrelevant, please disable the syntax validation feature in the dashboard under General settings > Footnote start and end short codes > Check for balanced shortcodes.

Unbalanced start tag short code found before:

“ve sağcı Afrikaner grupların elit ittifakının alçaklığı EFF”

2

Kitlesel eylemleri bastırma isteğiyle çay ve bisküvili düzmece forumlar lütfeden ANC**Afrika Ulusal Kongresi/** ve sağcı Afrikaner grupların elit ittifakının alçaklığı EFF **Ekonomik Özgürlük Savaşçıları/** Öğrenci Komutanlığı’nı sarsamaz ve etkilemez. EFF Öğrenci Komutanlığı, bugün Güney Afrika’daki zombi durumundaki siyah insanların ve onların kültürlerinin sonuçlarını ve tarihi uzlaşmaya dayalı ittifak gerçeğini bilir.

Kitle eylemi protestocuların meşru hakkıdır ve bizler sağcıları destekleyenlerle, anlamsız görüşmeler içine girmeyeceğiz. Müzakere, halkımıza insanlık değil apartheid şartlarını getirdi. Apartheid şartları siyah insanların kitlesel eylemlerdeki uzlaşmaz ruhunu kamçıladı ve ANC misyonunu tüketmek için bu devrimci platformu ele geçirdi.

Tüm taşeron işçilerden alınan hizmetler ve bizim üniversitelerimizde Afrikaanca düşmeden hiçbir görüşme olmayacak. Taleplerimizi çay ve bisküvili forumlarda, klimalı ofislerde görüşmeye ihtiyacımız yok. Pretoria Üniversitesi’nin dönüşmesi gerekiyor ancak son 22 yıldır üniversitenin dönüştürülmesi hakkında tartışmalar yaşansa da hiçbir ilerleme olmadı. Sayısız nesiller boyunca siyah öğrenciler geldiler, gittiler ancak üniversite Afrikaancanın ve üstün beyaz ırk kültürünün bir yuvası olarak kaldı.

ANC bir kez daha, siyah insanların meşru protestoları suçlulaştırılarak polis ve beyaz insanlar tarafından öldürülmesine göz yummuştur. Bu gösteriler aslında onların elit konferanslarında UFS’de **Free State Üniversitesi/** meydana gelen siyah insanlara yönelik beyaz şiddet hakkında ANC’nin hiçbir şey söylemediğini göstermiştir. Ayrıca, AfriForum ve silahlı sağcı grupların anayasal bir hak olan gösteriye engel olmak için UP **Pretoria Üniversitesi/** kampüsündeki protestocu öğrencilerin özgürlüğüne saldırdıklarından bahsetmiyoruz bile. Bu sadece siyahlara şiddet tablosunu sona erdirmeli ve hukukun tüm gücüyle muhalefet edilmeli demektir.

ANC ve AfriForum ittifakı beyaz ayrıcalık, beyaz üstünlüğü ve statükonun korunmasının nedenidir. Bu günlük yaşamlarını beyaz hakimiyeti ve onların yakıcı üstünlükleri altında utanç içinde geçiren siyah insanların onurunun ANC’nin umurunda olmadığının açık delilidir.

Bizler taban protestolarını yükseltmeliyiz çünkü ANC, Güney Afrika demografisinde ırkçılığın temsil edildiği öğrenim boşluğu içindeki üniversitelerimizi dönüştürmede başarısız oldu. UP, beyaz Güney Afrikalılar için % 50 kontenjan ayıran kayıt politikası ve Afrikaanca yoluyla beyaz egemenliğini sürdürme politikalarında kararlıdır.

ANC-AfriForum İttifakı barışçıl tavırlar takındığından bahsederek bizi savaşla korkutamaz. Siyahların, onların üstün beyaz insanlığı ile müzakereden barışçıl bir beklentisi yok. Müzakere ve bir fırsat için on yıllardır dönüşümü bekleyen öğrenciler için barışçıl bir şey yok.

Halkımızın kitlesel protestoları düzmece forumlar içine çekilmemeli ve sağlam temelli olmalıdır. EFF eğitim dili olarak Afrikaancanın düşmesi için üniversitede meşru protestoları örgütleyen ve ilk kez dillendiren örgüttür. Afrikaanca düşene dek bizler geri adım atmayacağız ve bu sisteme teslim olmayacağız.

28 Şubat 2016
EFF Öğrenci Komutanlığı adına – Peter Keetse
Kaynak: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=501003496738873&id=265866120252613

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.