FARC-EP, Barış Görüşmeleri Değerlendirmesi

Kolombiya’nın barışa giden yolun inşasında daha önce benzeri görülmemiş şekilde ilerleme kaydettiği senenin sonuna geldik. Bu önümüze 2016’da Final Anlaşması’nın gerçekleştirilmesi hedefini koyuyor. Bu büyük ve tarihi hedefi, ülkemize demokrasi ve sosyal adalet gelmesi yolunda kat edilen mesafenin asıl mimarı olan Kolombiya Halkından aldığımız güvenle yerine getireceğimize inanıyoruz.
15 Aralık’ta Kurbanlarla ilgili anlaşma imzalandığında Barış Özel Mahkemesi’nin kurulması da dahil olmak üzere Hakikat, Adalet, Telafi ve Tekrarların Önlenmesi için Kapsamlı Sistemin tahsis edilmesi ile birlikte uzun ve karmaşık bir süreci tamamlamış olduk, aynı zamanda insan haklarının korunmasını garanti altına alan bir taahhüdü de oluşturduk.
Böylece barış için gösterdiğimiz iradeyi görmezden gelenler ile müzakerelerin çökeceğine inananlar ve askeri çatışmaların sürmesinde ısrar edenler sahneden çekilmiş oldu.
Havana’daki müzakereler 500 gün ve üç sene boyunca 45 oturumda gerçekleştirildi. Ülke hakkında tamamen farklı vizyonlara sahip taraflar arasında anlaşma sağlamak kolay değildir. Kolombiya devletini ve hükümeti temsil eden heyetin yaptığı işin ciddiyetinin farkındayız.
Ajandamızla ilgili iki noktayı açıklamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Önerilerimizle ilgili üçüncü madde, Çatışmanın Sona Erdirilmesi, çoktan görüşmelerdeki taraflara ve kamuya açıklanmıştı. Final Anlaşması’nın uygulanmasını ve onaylanmasını içeren altıncı madde hala tartışılmayı bekliyor, bu madde anlaşmanın tamamlanmasını ve korunmasını garanti altına almak için Ulusal Kurucu Meclis’in tahsis edilmesini de kapsıyor.
Ocak’ta açılacak olan görüşmelerin sıfırdan başlamayacağının altını çiziyoruz zira kapsamlı bir şekilde irdelenmesi gereken üçüncü maddedeki yedi konudan altısı çoktan ele alınmış durumda.
Ordu yetkilileri ve gerilla komutanları ile birlikte teknik alt komisyon 2015 yılının Mart ayından beri Çift Taraflı Koşulsuz Ateşkes ve Silahların Bırakılması için 7 bölümden 5’inin geliştirildiği anlaşma üzerinde çalışıyor.
Bu komisyon paramilitarizmin engellenmesi ve FARC-EP’nin yasal politikaya geçişi ile sonuçlanacak yeni politik hareketin güvence altına alınması için çözümler üretmek üzere çalışıyor.

Bunun yanı sıra Cinsiyet Alt Komisyonu anlaşmanın cinsiyetçi ve patriyarkal eğilimler içermesinin önüne geçmek ve kadın ve LGBTI haklarını gözettiğinden emin olmak adına anlaşma metinlerini kontrol ediyor.
Müzakere edilen konular ve hala mutabakat için bekleyen konsensus kapsamlı, karmaşık ve hassas, bu nedenle süreç baskıya ve zaman kısıtlamasına maruz bırakılmamalı. Ne Kolombiya ne de dünyada kimsenin Final Anlaşması’nın başarıya ulaşacağına dair şüphesi olmasın ancak asıl önemli olan süratle ilerlerken tek taraflı dayatmalardan kaçınmak.
Ülkede, herkesin gözü önünde hükümet, barış için kamuoyuna deklare etmiş olduğu iyi niyet ve Havana’da varılmış olan kısmi anlaşmalarla çelişen uygulamalara girişiyor.
Yaşanan çelişkilerden bazıları Ekonomik ve Sosyal Gelişim için Kazanç Alanları (ZIDRES) ile ilgili sürmekte olan proje, toprakların dağıtılmasından yana olan kurumların aceleye getirilmiş reformu, yasa dışı mahsullerin fugimasyonuna yönelik uygulamalar, toplumların baskılanması ve zorla yerinden edilmesi, güvenlik yasası gibi baskıcı yasaların çıkartılması ve kentlerin militarizasyonu gibi projeler ile politik tutsakların içinde yaşadığı kötü ve uygunsuz koşullar.
2015 senesinde, sivil toplum örgütleri ölümlere tanık oldu ve yüzlerce insan sadece Havana’da değil Birleşmiş Milletler’de ve daha birçok uluslararası forumda barıştan, demokrasiden ve sosyal adaletten konuşan hükümet tarafından hapse atıldı. Ulaşım sektörü, toprak reformu yanlısı sivil toplum örgütleri, madenciler, eğitimciler, politik tutsaklar, köylüler, yasa dışı mahsuller nedeniyle askeri yaptırımlara maruz kalan halk, sağlık emekçileri ve yetkililerin gözü önünde büyüyen paramiliter çeteler tarafından artırılan haraçların kurbanları sene boyunca muhalefeti yükseltti. Bütün bu mücadelelere yerinden edilenlerin verdiği yasal mücadele de eklenmeli.

Kolombiya’da barış anlaşması için çalışan bir çok farklı ses mevcut. Onların hepsine teşekkür ediyoruz. İhtişamlı sosyalist devriminin 57. yılını kutlamaya hazırlanan ve topraklarını, yetkililerini ve halkını barış görüşmeleri için seferber eden Küba Cumhuriyeti’nden başlamak isteriz. Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti’nin hükümetinin önemli katkıları olmasaydı barış görüşmelerinde ilerlemek mümkün olmazdı. Havana’daki görüşmelere tarafsız ve daimi katkı sunan Şili Cumhuriyeti hükümetine de teşekkür ederiz.
Birleşmiş Milletler, AB, ABD ve Almanya hükümetleri, Vatikan, CELAC (Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu), UNASUR (Güney Amerika Halklar Birliği) ve öyle ya da böyle ülkede barışın inşa edilmesine katkıda bulunmuş herkese teşekkür ederiz.
Kolombiya halkına, köylerinden, kentlerinden barışa ve demokratik adil bir ülkenin inşasına destek veren milyonlarca kadın ve erkeğe, kadın örgütlerine, LGBTI örgütlerine, işçilere, çiftçilere, güvencesiz işçilere, yerlilere, siyah ve etnik topluluklara, öğrencilere ve devrimci gençliğe, halk mücadelesinin ve solun içindekilere, daha iyi, yoksulluğun ve şiddetin olmadığı, barışın hüküm sürdüğü bir ülkenin hayalini kuran herkese teşekkür ederiz.
Herkese beyan ediyoruz ki 2016’nın Final Barış anlaşmasının imzalandığı ve uygulamaya geçtiği yıl olması için mücadeleye devam edeceğiz. Bütün FARC hareketi iradesi ve enerjisi ile bu yegane hedefe yönelmiş durumda ve bu hedefi gerçekleştirme yolunda Kolombiya’daki çoğunluğun ülkenin ihtiyaç duyduğu değişimi getirecek güçlü bir politik ve sosyal hareketi inşa etmek umuduyla bize eşlik edeceğine inanıyoruz. Kolombiya barışı hak ediyor.
Havana’dan ve Kolombiya ormanından kardeş elimizi uzatıyoruz.
2016 Yeni Kolombiya’ya açılan kapıyı aralayacak.

FARC-EP Merkezi Yüksek Komuta Sekreterliği
30 Aralık, 2015
Kaynak: http://farc-epeace.org/index.php/communiques/communiques-central-high-command/item/946-in-2016-we-will-open-the-door-to-the-new-colombia.html

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.