Direniş ve Mücadelenin Tohumlarını Ekiyoruz ve Haklarımızı Kazanıyoruz! #Değişimzamanı

Dünyada politik mücadele ve güçler dengelerinin çok hızlı ve çok farklı değiştiği, çelişkilerin şiddetlendiği tarihsel sürecin içinde yaşıyoruz. Yaşanılan her ülke ve toprakta yerelliği dikkate alan işçiler ve köylüler iki büyük düşmanla yüz yüzeler.
Birincisi COVİD-19 gibi korku, gerilim, ağrı, acı, saygının azalması, stres, şok, ölüm ve terör gibi sonuçları olan, görünmeyen bir düşman. Devletten, toplum yaşamını savunmayı, hayatları korumayı öncelikli olarak ele almasını ve bunun için yürütme, yasama ve yargının işletilmesini talep ediyoruz.  Salgın döneminde yaşamı savunmak her şeyden önce gelmelidir.
İkincisi ise tüm halkın ortak düşmanı olan kapitalizmdir. Kapitalizm bu kriz ve kargaşa döneminde devleti, toplumu ve doğayı sömüren kendisine avantaj sağlamaya çalışan parazit bir sistemdir. Kapitalizm zenginliğin, gelirlerin ve karların yüksek derecede yoğunlaşmasına neden olmaktadır.
Alıştığımız işlere geri dönemeyebiliriz. Şimdi toplumsal değişim zamanıdır.#Değişimzamanı için La Via Campesina aşağıdaki somut önerileri sunmaktadır.
1- Toprak reformunun uygulanması
2- Agro-ekolojinin desteklenmesi 
3- İklim değişikliğine ilişkin köylü çözümünün tanınması
4- Köylü haklarının garanti altına alınması ve tohum kontrolünün sağlanması
5- Kırsal ekonomilerin bel kemiği olarak ürün çeşitliliği bulunan yerel  köylü pazarlarının kurulması.
Yaşadığımız topraklarda ki deneyimlerimiz üzerinden biçimlenen bu öneriler gıda egemenliğini hayata geçirmek için bütün uluslar tarafından kabul edilmeli ve uygulanmalıdır. Gıda Egemenliği açlığa, gıda krizine, ekonomik krize ve çevresel krize verdiğimiz somut cevabımızdır. Köylü Hakları Deklarasyonu (UNDROP), daha önce ilan ettiğimiz 40 talebimizi de içeren,  devletlere karşı, şehirlerde ve kırlarda onurlu bir yaşam ve gıda egemenliğini hayata geçirmek için diğer uluslararası araçlara eklenen yeni bir mücadele aracımızdır.

Kaynak: https://viacampesina.org/en/la-via-campesina-says-its-timetotransform/

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.