Zambiya Sosyalist Partisi-Temel İlkeler

Sosyalist partinin esas görevi Zambiya toplumu içinde sosyalist değerleri geliştirmek ve sağlamlaştırmaktır: adalet, eşitlik ve barış ilkeleri üzerine dayanan sosyalist parti, sosyalizmi eğitim, tarım ve sağlık olmak üzere üç ana başlık üzerinde inşa ederek Zambiya toplumunu kapitalizmden sosyalizme taşıyacaktır.

BİR ÖNCÜ BİR PARTİ OLARAK TEMEL İLKELERİMİZ

  • Biz işçi sınıfının organik bir parçasıyız.
  • Çalışan yığınlardan ayrı ve uzak çıkarlarımız bulunmamaktadır.
  • Kadrolarımız Partinin belkemiğidir.
  • Bakış açımız Marksizm-Leninizme dayanmaktadır.
  • Kendimizi demokratik merkeziyetçilik ve parti içi tam demokrasi üzerine örgütlüyoruz.
  • Niteliği nicelikten daha fazla önemsiyoruz.
  • Detaylara titiz bir şekilde dikkat ediyoruz.
  • Bürokratik prosedürlerdense karar ve eylemlere öncelik veriyoruz.
  • Sürekli olarak, tutarlı bir şekilde ve bilinçlice partimizi inşa ediyoruz.
  • Enternasyonalist olduğumuz gibi aynı zamanda yurtseveriz de.

ANDIMIZ

Sosyalist partinin hedef ve amaçlarını kabul ediyorum, tüzüğüne uymayı, kararlarını sadakatle yerine getirmeyi kabul ediyorum. Her zaman partinin ve Zambiya halkının çıkarlarını kendi çıkarlarımın önüne koyarak sosyalizm ideallerine ulaşmak için gayret edeceğim, bencillikten uzak bir biçimde işçi sınıfına, emekçi yığınlara ve ülkeme hizmet edeceğim ve onlar için mücadele vereceğim. 

YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ

Sosyalist Partiye, temelleri Karl Marx, Friedrich Engels ve Vladimir Iljich Ulyanov Lenin tarafından atılan ve Mao Tse-tung, Fidel Castro, Ernesto “Che” Guevara, Kwame Nkrumah, Franz Fanon, Ho Chi Minh ve diğerleri gibi büyük devrimciler tarafından zenginleştirilen sosyalist ilkeler rehberlik etmektedir.

Özel olarak Sosyalist Parti şu ilkelerin rehberliğinde faaliyet göstermektedir:

Sosyalist değerlere sarsılmaz bir adanmışlık. Bunlar eşitlik, dürüstlük, tevazu ve (uluslararası) dayanışmadır.

Kendini özgürleştirmenin zorunluluğu. İşçi sınıfının, köylülerin, öğrencilerin, yoksulların ve diğer marjinalize edilmiş sosyal grupların özgürleşmesi kendi eserleri olacaktır. Toplumun sosyalist dönüşümü onlar adına ya da onların doğrudan mücadele içinde yer alması olmaksızın gerçekleşemez.

Sosyalist demokrasinin dönüştürücü gücü. Sosyalist demokrasi kitlelerin günlük yaşamlarının ekonomik, politik, sosyal ve kültürel her alanında taban örgütlerinin tam ve aktif katılımını sağlayacak şekilde oy vermenin ötesine taşmaktadır. Zambiya toplumunun sosyalist dönüşümü ancak, çalışan yığınlar onun itici gücü olması halinde mümkündür.

Gerçek değişimleri sağlamada devrimci süreçlerin önemi. Çalışan yığınların acınası sosyal, kültürel, ekonomik ve politik yaşamlarındaki gerçek değişimler sadece parlamento ve birkaç reform aracılığıyla mümkün değildir. Değişim zenginliğin yaratılmasına ve kamu faaliyetlerinin emekçi yığınların demokratik kontrolü ve mülkiyeti altında olmasına ihtiyaç duymaktadır. Bu daha derin bir dönüşüme, yani emekçi yığınların çoğunluğu tarafından gerçekleştirilen bir devrime işaret etmektedir.

Sosyalist Parti mücadelesini atalarımızın uzun tarihsel direnişi ve özgürleşmesi üzerine kurmaktadır. Köle ticaretine direnen organize birimler 18. Yüzyılda, bugün Zambiya denilen bölgenin her tarafında yayılmışlardı. Benzer bir şekilde, Ngonilerin (etnik topluluk ç.n.) 1898’de Britanya sömürgeciliğine direnmesiyle birlikte Nsingu ve 10.000’den fazla kadın ve erkeğin kendilerini kahramanca adamışlıkları bize devrimci bir çerçeveyi referans noktası olarak sunmaktadır. Bu aynı zamanda bize kapitalizm ve emperyalizmin acımasız baskıcı yapısını öğretmektedir. Ayrıca 1964 yılında politik bağımsızlığı kazanma başarısını mümkün kılan özgürlük savaşçılarımızın şevk ve adanmışlıkları bizim arzularımızı ve coşkumuzu büyütmektedir. Biz Zambiya’nın devrimci ruhunun mirasçılarıyız.

Kaynak: https://socialistpartyzambia.com/core-values/

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.