Venezuela’nın Devrimci Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Çeşitliliği İttifakı: ‘Kurucu Meclis Chavistas’ın Ruhu İçin Büyük Bir İtici Güç Oldu’

Venezuela’nın son zamanlarda açılmış Ulusal Kurucu Meclisi (ANC) çok sayıda medya kuruluşunun ilgisini çekti. Bununla birlikte, taban örgütleri arasında yarattığı tepkiye veya potansiyel anayasal değişiklikler açısından topluluklarda tartışılan önerilerin çeşitliliğine çok az ilgi gösterildi.

ANC, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından ülkede aylarca süren siyasi kargaşaya karşı barışçıl ve demokratik bir çözüm yolu olarak öne sürüldü. Meclis mevcut ekonomik ve siyasal krizle başa çıkmak için tam yetkiyle donatılacak ve anayasa değişiklik önerilerini tartışacak, ancak yine de tüm resmi reformlar referandumla kabul edilebilecek.

Devrimci Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Çeşitliliği İttifakı (ASGDRe) aktivisti ve Bolivarcı Venezuela Üniversitesi öğrencisi Maria Helena Ramirez Hernandez, 30 Temmuz’da ANC için yapılan oylamanın – son sosyalist lider Hugo Chavez tarafından başlatılan ve yoksullardan yana olan Bolivarcı Devrim- Chavezci parti tabanı için ne ifade ettiğini ve ASGDRe’nin tartışmaya açtığı anayasal değişiklikleri Green Left Weekly’den Federico Fuentes’e değerlendirdi.


30 Temmuz’daki Ulusal Kurucu Meclis (ANC) için yapılan seçimlerin, seçime katılım oranın önemi ve o zamandan bu yana Venezuela’daki siyasi duruma olan etkisi konusunda bize biraz bilgi verir misiniz?

30 Temmuz seçimlerinin önemi olayın ötesine geçti, çünkü Venezuelalıların zihninde kritik bir dönüm noktasını temsil etti: Halkın iki çok farklı öneri için yapılan seçimde kendini ifade etme fırsatıydı.

Önerilerden birisi teröre, hükümeti devirme aracı olarak destek vermekti; diğeri ise çözmek zorunda olduğumuz sorunlar için alınması gereken kararları tartışmak ve onaylamak için ülke çapındaki taban örgütlerinden Ulusal Kurucu Meclis’e temsilciler seçmekti.

ANC aracılığıyla sorunların düşünülmesi, tartışılması, karar alınması ve gerçekleştirilmesi için 8.908.932 kişi oy kullanmayı seçti.

Dolayısıyla önemli olan, halkın desteğiyle bizlerin, çözülmesi gereken her şeyi çözerek ilerlemeye karar veriyor olmamızdı.

Örneğin: Terörizm tehdidinin üstesinden nasıl gelinir; Malların ve gıda fiyatlarının kontrolüne ilişkin daha etkili kararlar nasıl hazırlanır; Petrole bağımlı olmayan bir ekonomi inşa etmek için yeni bir temel nasıl oluşturulur; eşcinsel evliliğin dahil edildiği ve kadınların kendi bedenleri üzerinde karar verme hakkına sahip oldukları (güvenli kürtaj hakkı) çok sesli bir toplumun tanınmasına nasıl zemin hazırlanır.

O gün 30 Temmuz’da ülke genelindeki hareketin destekçileri oy kullandı. Bir önerinin 8 milyondan fazla oy alması kolay bir iş gibi görünüyor, ancak pek öyle değil. Özellikle de insanlar öneriye gerçekten tam anlamıyla inanmıyor veya desteklemiyorsa.

Ülkenin çoğunun barış yoluyla oy kullanma şansına sahip olduğunu söylemek önemlidir, ancak bazı bölgelerde sağ muhalif paramiliter gruplar insanların oylarını fiziksel olarak engellemeye çalışıyorlardı. Sokakları kapattılar, seçmenleri ölümle tehdit ettiler ve diğer şiddet içeren sokak eylemlerinin yanı sıra bazı seçim merkezlerini yaktılar.

Karakas’ın doğusundaki Altamira’da, halkın oy vermesine neredeyse izin vermediler. Polis müdahalesi ile insanlar oy verebilirken, paramiliterler polise patlayıcı atmaya karar verdiler.
Dolayısıyla tehditler ve oy kullanma merkezlerine ulaşılamaması nedeniyle bir sürü kişinin oy kullanamadığını belirtmek önemli…

Bütün bunlara rağmen 8 milyondan fazla insan oy kullandı.

Oylamanın etkisi şimdiden sokaklarda hissedildi, çünkü ülke yavaş yavaş normal hayata döndü.

Bu paramiliter gruplar Chavezcileri (Chavistas) ölümle tehdit ettiği için Chavezciler sokaklarda dolaşırken tedbirli davranıyorlardı.

Ancak 31 Temmuz sabahı Chavista ruhunu sokaklarda, insanların gülümsemesinde hissedebilirdiniz; en çok ihtiyaç duyduğumuz buydu ve oylama bu atmosfere büyük bir destek oldu.

Bir kez daha, Venezuela’daki insanların çoğunluğu, Bolivarcı Devrimi, Başkanımız ve Ulusal Kurucu Meclis için öneri sağlamanın doğru yolunu desteklediğimizi dünyaya kanıtladı.

Oylama öncesinde ASGDRe, ANC’de ve daha geniş ortamlarda tartışmaya yönelik bir siyasi platform sundu. Özellikle cinsiyet ve toplumsal cinsiyet açısından farklı toplulukların karşılaştığı durum açısından ortaya atılan kilit konuların bazıları nelerdi?

Seçimden önce masaya getirdiğimiz sorunların başlıcaları şunlardı:
• Nefret suçları, kadın cinayetleri ve farklı cinsel yönelim, kimlik ve ifade özgürlüğüne karşı ayrımcılığın cezalandırılmasına / engellenmesine yönelik adaleti tesis edecek tedbirlerin alınması

• Toprak ve işçiler tarafından işgal edilmiş üretim araçlarının kolektif mülkiyetinin geri dönülemez şekilde garanti altına alınması ve kâr odaklı olmayan, insanların ihtiyaçlarına dayalı yeni ekonomik ilişki modellerinin geliştirilmesi.

• Aynı cinsiyette evlilik ve çeşitli birliktelikler ile Venezuela toplumu içinde farklı tipte aileler kurma hakkının garanti altına alınması.

• Farklı cinsel kimlikleri olan genç nüfus toplumun en savunmasız kesimleri arasında yer aldığından, çalışma, barınma ve kaliteli eğitime erişim hakkı için gerekli mekanizmaların geliştirilmesi.

• Annelik ve babalık, yurttaşlar için özgür ve doğrudan bir tercih olmalıdır. Bunun gerçekleşmesi için, kadınların kendi bedenleri üzerinde, çocuk sahibi olup olmamaya, kaç çocuğu olacağına ve ne zaman çocuk yapacağına dair karar verme hakları vardır. Devlet, kadınların gebeliklerinin devamını reddetmesine ilişkin kararlarını suç saymamalıdır.

• Doğa, siyasi bir mesele olarak tanınmalıdır ve bu şekilde biyoçeşitlilik korunmalıdır, sadece maden, gaz ve petrol kaynağı olarak görülmemelidir.

ASGDRe’nin desteklediği adaylardan herhangi biri ANC’ye seçildi mi? Platform etrafında tartışmaları takip etmeye niyetiniz var mı?

“Plataforma Popular Chavismo Bravío” (Indomitable Chavismo Popular Platform) adı verilen çeşitli organizasyonlar tarafından oluşturulmuş bir platformu destekledik. Bazı adaylar ANC’ye seçildi.

Kendi alanımızdaki insanlarla beraber çalışmaya devam edebileceğimiz ve tartışmaları sürdürebileceğimiz açık oturumlar olacak, biz de Ulusal Kurucu Meclis’teki bu oturumlarda önerilerimizi duyurduğumuzdan emin olacağız.

Yapısı ve ilk kararları göz önüne alındığında, ANC hakkındaki ilk izlenimleriniz neler?

Şahsen, gerçekleştiğini görmekten çok mutluyum. Ayrıca bir kadının cumhurbaşkanı seçilmesini de memnuniyetle karşılıyoruz. ANC üyelerinin önerilere açık olduğunu ve her gün tarihsel sorumluluklarını daha net anladıklarını görüyorum.

İlk kararları, Meclisin tonu ve ruhunun belirlenmesinde, hakiki sorunların ne olduğu, bunlara gerçek ve nihai bir çözüm bulma ihtiyacına dair sahip olduğu vizyonu ve samimi hissi olduğunu göstermektedir.

Ayrıca, devletin diğer güçlerine karşı da saygılı davrandılar ve kimseyi ezip geçmediler.

Kaynak: https://www.greenleft.org.au/content/venezuela-revolutionary-sex-and-gender-diversity-alliance-constituent-assembly

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.