Venezuela: Ham Hayallere Son Vermek ve Mücadeleye Hazırlanmak

FBL

23 OCAK’TA DEVAM EDİYORUZ

Bugün, Bolivarcı Kurtuluş Kuvvetleri’nin mobil tugayı « 23 Ocak’ta devam ediyoruz » operasyonunu başarıyla yerine getirmiştir. Bu operasyon Millet Meclisi yakınında propaganda amaçlı cihazlar patlama eylemidir ve bu eylem ulusal politik durumla ilgili aldığımız pozisyonunu kamuoyuna sabit biçimde bildirmiştir.

1976-1983 yılları arasında Arjantin darbesinin yürüttüğü kirli savaşta insanlık suçu işleyen ve Bolivya Santa Cruz’da tutuklanan askeri özel harekatçı Páez’in yaydığı karanlık son zamanlarda halkımızın ve mücadele sürecimizin üzerinde yoğunlaşmaktadır. İhanet ve alçaklık bu defa Bolivarcı devrim sürecini yoketmek üzere yeni paktlar oluşturmak şeklinde inşa edilmektedir, böylelikle halkımıza ölümcül darbeyi vurmak ve Komutanımız Chavez’in devrimci mirasını yok etmeyi amaçlamaktadır.

Miraflores kentinde Bolivarcı Kurtuluş Hareketi’ne karşı yeni bir pakt oluşturma tezgahlandığı haberleri bize yakın zaman önce ulaştı, bu kirli anlaşmalardan kan ağlayarak çıkacak olan oligarşidir ve onların ipliğini pazara çıkarmak için tarih bize haklı bir neden vermektedir. Kriz derinleşmektedir, buna paralel olarak ABD doları pazar kazanmaktadır, akabinde neler olacağı herkesin malumudur. Bu çifte kavrulmuş yolsuzluklar, yandaşlar topluluğu, siyasi kibir ve ekonomi politikalarında etkili olan ve söz söyleyen kesimin halk olmaması bu açgözlü güruhun ülke sınırı olmaksızın egemen sınıf haline gelmelerini ve neoliberalizmin ateşli savunucuları durumuna oturttu, seçim zaferini kazanmışlar olarak Millet Meclisi’nde karşı cephe oluşturmalarını sağladı.

Bolivarcı sürecin elde ettiği ve daha sonra sermaye sınıfı tarafından elinden bir bir alınan hak gasplarının topluma nasıl büyük bir şiddette zarar verdiğinin hala tam olarak bilincine varılamadı, hala içi boş söylemlerde ısrar ediliyor, anlamsız bir sözde-sosyalist söylem devam ettiriliyor, aynı hatalar sürdürülüyor. Bolivarcı süreç hakkında derin ve etkili kararlar alınmıyor. Halkımıza gerçekler söylenmiyor. Örneğin, barış sürecine geçişi garanti etmek için sağcılarla anlaşma yapıldığı neden söylenmiyor. Ve hangi barış ? Mezar barışı mı ? Cezasızlık barışı mı ? Örneğin, sermaye krizinin gitgide daha da beter hale geldiği neden söylenmiyor ? Kısacası, sınıf mücadelesi keskinleşmeden ve ivme kazanmadan sosyalist yapılanma mümkün değildir. Her zamankinden daha fazla bugün durumun avantajını iyi kullanmak için işçileri, köylüleri, onların toplumsal örgütlerini,  halk konseylerini ve komünleri, kadınları ve gençleri, özerk sosyal hareketleri, toplumsal hareket ve sol görüşlü partilerin koalisyonu Yurtsever Örgütleri ve ülkemizin haline kalbi kanayan herkesi başkaldırıya yöneltmek gerekmektedir.

Toplumsal güçlerin ve etkili toplumsal cephelerin ortak blok oluşturması gerekmektedir. Üzerinde ortak mutabakata varılmış sınıf savaşı programı üzerinden devrimin ilerlemesi için gereken acil görevlerin ortaya koyulması lazımdır; tekleştirilmiş toplum yapısına karşı koymak gerekmektedir, yaşadığımız bu krizin sorumlusu olan milliyetçi politikaların etkisini kırmak ve muhalif kesimlerin etkisini pekiştirmek gerekmektedir.

Sermayenin yeniden yeniden üretildiği bu burjuva devlet yapısına, yaşadığımız krize çözüm olarak ülkeyi satma noktasına gelen ve IMF karşısında neredeyse pantolonlarını indiren Millet Meclisi’ne karşı sivil-asker birliği ve yurtsever başkaldırı gerekmektedir. Kıtamızda yaşanan ekonomik krizin sorumlusu binlerce ekonomik enstrüman, Avrupada işçi sınıfını kırıp geçiren ve toplumsal dengeyi alt üst eden artçı dalgalar olarak bize ulaşmaktadır. Yani, sermaye yaşadığı küresel ekonomik krizin tüm yükünü kıtamızın işçilerinin omuzlarına yüklemektedir.

Bugün, halkın gücünü gösterme zamanıdır, gerçek ortak özerk yönetimi, özerk ve sosyalist üretimi inşa etme zamanıdır, hükümet tarafından dayatılan üretim biçimine dur demek zamanıdır; hükümete ait üsleri devrim için, işçi sınıfı için, köylü ve kırsal kesim için, Hugo Chavez’in yolundan yürüyerek ele geçirme zamanıdır.

Artık söylenen yalanlardan, ham hayallerden kurtulmamız ve mücadele için hazırlanmamız gerekmektedir; kemikleşmiş krizlere barışçıl çözümler ile çare bulunmaz, bunu iktidardakiler çok iyi biliyorlar. Tasarlanmış tüm senaryolar başkaldıran halka soykırım uygulamak üzerine yapılır ve artık bu soykırımı lanetlemek ve bu katliamdan dövüşerek çıkmak lazımdır.

Halkı ancak ve ancak halk kurtarabilir, bir mesih gelmeyecektir onları kurtarmak için, ortak bir hedefe yönelmiş devrimin siyasal enstrümanlarıyla ve ortak sınıf savaşı programıyla kurtuluş gerçekleşebilir. Birlik olmak bu görevi yerine getirecek tek ilerici güçtür. Bu mücadelede meydan okumamız için gereken en önemli güç birleşmektir.

Bu kriz, sol hareket için, işçiler için ve halkımız için yeni bir ufuk açmıştır. Bu tarihi zafer fırsatını kaçıramayız !!

!!! BOLİVARCI MÜCADELE OLARAK DİYORUZ Kİ : İKTİDAR HALK İÇİNDİR !!!

SEMAYEYE KARŞI ÖLÜMÜNE KADAR SAVAŞ !!

23 OCAK’I DEVAM ETTİRİYORUZ !!

YABANCILARA VERİLEN İMTİYAZLAR ÜLKEYE İHANETTİR !!

!! HEPİMİZ BOLİVAR’IN ÇOCUKLARIYIZ…. YAŞASIN BOLİVAR !!!!

FBL Ulusal Sekreterliği
Venezuela Ocak 2016
Kaynak:http://www.cedema.org/ver.php?id=7065

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.