Kolombiya: ELN Ne İçin Mücadele Ediyor?

eln_1

Kolombiyalı gerillaların amaçlarına ilişkin uyuşturucu trafiğinden Stalinizme kadar çok fazla dezenformasyon yapılmaktadır. Burada yalnızca ELN’nin asıl pozisyonunu gösteren sizi şok edecek bir şeyler söyleyelim. İktidar fethedilmeyecek, halkın iktidarı inşa edilecek!

1983’te yapılan ikinci kongreden beri ELN salt askeri fethetme olmayan uzun bir zaman döneminde inşa edilen aşağıdan iktidara inanmayı savunuyor. Bu perspektifte devrim uzun bir süreçte yeni iktidar biçiminin yaratılmasıdır. Latin Amerika’da bugün varolan baskıcı, otoriter ve sözde demokratik sistemlerin yerine kendi kendini yönetmeyi geçirmek için mücadele ediyor. Köylüler ve bölgedekiler tarafından biçimlendirilen Juntas de Accion Comunal ‘de, fabrikalar ve fabrika bölgelerindeki toplantılarda, ana sendika gruplarında, kooperatiflerde ve aşevlerinde bir dayanışma ekonomisini gösterme girişimlerinde demokrasiyi öğrenmeye çalışıyoruz.

Bizim için, halkın iktidarı bundan çok daha fazlasıdır. Yeni katılımcı ve isyancı bir kültür aşağıdan geliyor. Entrikaları paramparça ediyor ve ticarileştirmeyi reddediyor. Halkın iktidarı insanlar arasındaki yeni bir toplumsal ilişkilerin çıkışıdır.

Gerillalar ve halk, komutanlar ve normal savaşçılar, kadınlar ve erkekler, herkes arasında dayanışmacı ve eşitlikçi olarak inşa edilen ilişkiler. Halkın iktidarı sayısız küçük değişimi, yaratıcılığı ve çalışmaları da içeren uzun bir döneme yayılmalı.

Adalet, Dayanışma ve Sosyalizm için

Bizim için adalet Doğu Bloğu’nda varolandan tamamıyla farklı bir şeydir. Orada bürokrasi politik baskı, ataerkillik ve halkın kontrol edilmesi anlamına geldi. Bizim sosyalizm anlayışımız farklıdır, o halkın kendi kaderini tayin etmeyi, azınlıklara saygı göstermeyi, taban demokrasisi ve insancıllığı da içine almalı. Kapitalizmden farklı olarak Sosyalist toplum kar için olmayan halkın gereksinimleri için ekonominin ikincilliği anlamına gelmektedir. Sosyalizm herkes için barınma, sağlık ve eğitim anlamına gelir. Dayanışma, sosyal adalet, ülke zenginliklerin bir azınlığın değil halkın lehine değerlendirilmesi ve bu çalışmaların sömürülmesinin sonlandırılması anlamına gelir.

Silahlı Mücadele Meşrudur.

Gerilla ile yada gerillasız şiddet bu dünyada gündelik olarak hüküm sürmektedir: açlık, yoksulluk, baskı, tecavüz vs. Kolombiya’da silahlı mücadele bu gerçekliğin nedeni değil sonucudur. Her gün acı çektiren baskılardan kendisini korumak için yoksulların girişimidir. Bu yüzden ELN mücadeleye başlamamızı gerektiren nedenler ortadan kalkmadıkça silahları bırakmayacak.

Bununla beraber alt sınıfları yaşamsal koşullarında düzeltecek olan özel anlaşmalar ve görüşmeler içindeyiz. Mücadele ediyoruz çünkü şiddetsiz bir toplumu candan istiyoruz. Silahlı mücadele bizim için ortak ileri sürülen taleplerden bağımsız başlı başına bir amaç değildir. Silahlı mücadele her gün bizden inanılmaz fedakarlıklar istemektedir. Günümüzde kapitalist adaletsizliğin sonlandığı günde ortadan kaybolacak olan oldukça kederli bir gereksinmedir.

ELN Militarist Değildir.

Bir başka iddia ELN’nin askeri darbe rüyası gören militarist bir örgütlenme olduğunu söylüyor. Bu yanlıştır: Biz çok iyi biliyoruz ki yalnızca geniş bir hareket toplumu değiştirebilir. Devletin askeri bozgunu tek başına yeterli değildir. Bakanlıkları da üstüne almalıdır. Bununla beraber savaşın şiddetini artırmaya hazırlanıyoruz. Kolombiya’da kirli savaş geçtiğimiz aylarda genişleyerek şiddetini artırdı. Ordu ve paramiliterler kitle hareketinin liderlerini öldürüyorlar, köylüleri boğazlıyorlar gerilla yakınlarını kaçırıyorlar ve paramiliterlerin doğrudan kontrolleri altında olan bölgeleri genişletiyorlar. Paramiliter terörün yayılmadığı çok az bölge var.

Bundan başka hükümet baskısı da artıyor: Sendikacılar tutuklanıyor, kitle hareketinin eylemlilikleri son grevlerin örneğinde olduğu gibi yasa dışı ilan ediliyor.

Kolombiya muhalefeti için her zaman çok az alan bırakıldı ve bu anlamda silahlı mücadele toplumun değiştirilmesinin tek yolu olarak görülüyor.

Herkesin Katıldığı Herkes İçin Bir Devrim

Gerillanın tek değişim gücü olamayacağını biliyoruz. Toplumsal sistemler bir çok başrol oyuncusu ve pek çok öndere ihtiyaç duyar. Bu anlamda biz kolektif önderliği tartışıyoruz. Simon Bolivar Gerilla Koordinasyonu’nun gerilla örgütleri, ortaya çıkması umulan politik sol ve radikal toplumsal hareketler arasında sayılıyoruz. Bundan başka kadınlar, yerliler, siyah halklar gibi marjinallerin yada çifte sömürü altında olanların haklarını savunacak bir devrim için savaşıyoruz.

Düşüncemizin Temeli

ELN üzerine inşa edildiği Marksist-Leninist ilkelerin çoğuna riayet etmektedir fakat bunun ötesinde başka köklere de sahibiz. Camillo örneğinde olduğu gibi bir çok devrimci hristiyandan, Che’den, Perulu Marriategu örneğindeki gibi başka Latin Amerikalılardan bir çok şey öğrendik.

ELN hala ulusal kurtuluş için savaşan enternasyonal bir örgüttür.

ELN adını (Ulusal Kurtuluş Ordusu) 60’lardaki Guevarist gerillalardan almaktadır. Kıtamızdaki Kuzey Amerika emperyalizmine karşı savaşıyoruz. Ve hala gerçek bağımsızlığa kavuşmadığımıza inanıyoruz. Bununla birlikte Kolombiya milliyetçisi değiliz. Latin Amerikalıyız ve tüm kıtamızın kurtuluşu için uğraşıyoruz. “Büyük Amerika evimizde” bir çok devrimci grupla çok iyi ilişkilere sahibiz ve dünyanın herhangi bir yerinde değişim için dövüşenleri kendimizden görüyoruz.

Kaynak: http://www.web.net/eln

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.