İklim Krizinin Gerçek Çözümü: Köylü Tarımı (www.karasaban.net)

cokuluslu-300x212Çiftçi Konfederasyonu (La Confédération paysanne – Fransa) ve La Via Campesina’nın politik projeleri olan köylü tarımı ve ekolojik tarım, toplumsal, ve çevresel sorunlara dayanan bir yaklaşımdır. Bu politik projeler, toprağın işlenmesi açısından biyoçeşitliliği koruyan, toprağın verimini geliştiren, tarlaların özerkliğini amaçlayan ve hayvan sayısı ile tarla büyüklüğü arasında bir ilişki kuran yöntemleri destekler.

Doğru mu?

Elbette! Bazı kişiler sizden endüstriyel tarım yöntemlerinin, daha yoğunlaştırılmış oldukları için daha az Sera Gazı salınımı yaptığına inanmanızı istiyor. Aslında, bu sistemler (kimyasal girdilere, ithalat ve ihracat lojistiğine ve yüksek düzeyde mekanikleşmeye vb. bağlı olarak) önemli ölçüde enerji harcamaktadır ve iklim üzerinde yıkıcı etkisi vardır. Gezegendeki Sera Gazı salınımının %50’si küresel endüstriyel gıda sisteminden kaynaklanmaktadır.

Bu koşullarda, çiftçi tarmı ve ekolojik tarım daha ekonomiktir; hem çevreyi hem de köylüleri korur. Özerk tarlaları destekleyerek, örneğin dünyanın başka bir yerinde üretilmiş hayvan yeminin ithalatını gereksiz kılarak, ithalat oranını büyük ölçüde azaltır. Gerçek karbon yutağı olan mera ve çayırların muhafaza edilmesini teşvik eder. Velhasıl, bu projeler üretim ve alışveriş mekanının yeniden tasarlanmasını, dolayısıyla da tüketicilerin ve ürünlerin dolaşımını azaltmayı savunur.

Sonuçta, tarım ve gıda sistemlerinden kaynaklanan Sera Gazı salınımını durdurmak için gerçek çözüm köylü tarımı ve ekolojik tarımdır. Liderlerimiz çokuluslu şirketleri ve onların yanlış çözümlerini açıkça kabul ede dursun, bizim yapmamız gereken şey, tarımın yöneldiği noktayı değiştirmek, iklim için gerçekçi bir çözüme ulaşmaktır!

“İklim Krizinin gerçek çözümü köylü tarımıdır”

La Via Campesina’yı takip etmek için:

@via_campesina ve https://www.facebook.com/viacampesinaOFFICIAL

Aynı zamanda harekete aşağıdaki hashtagleri kullanarak da katılabilirsiniz:

#PeasantsCoolThePlanet [Gezegeni Çiftçiler Soğutacak]

#FoodSovereigntyForClimateJustice [İklim Adaleti için Gıda Egemenliği]

#COP21

#FoodSystemChangeNotClimateChange [İklimi değil Gıda Sistemini Değiştir]

Çeviri : Umut Kocagöz
Kaynak: http://viacampesina.org/en/index.php/actions-and-events-mainmenu-26/-climate-change-and-agrofuels-mainmenu-75/1921-peasant-agriculture-a-true-solution-to-climate-crisis

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.