Honduras Ulusal Halk Direniş Cephesi

FNRP

2008 yılında Honduras’ta gerçekleştirilen meclis darbesinin sonucu oluşan yönetime karşı mücadele için Darbeye Karşı Ulusal Cephe kuruldu. Daha sonra Darbeye Karşı Ulusal Cephe içinde yer almayan toplumsal ve halkçı örgütlenmelerin de katılması ile  adını  değiştirerek Honduras Ulusal Halk Direnişi Cephesi (FNRP) ismini aldı.

FNRP, “İnşa et! İnşa et! Halkın İktidarını İnşa et! sloganı ile, salt kendi kaynaklarını kullanarak sokaklarda 200 günü bulan darbe karşıtı direnişi örgütledi. Onlarca militanı ölüm mangaları tarafından öldürüldü. FNRP bu direniş sırasında ülke nüfusunun çok geniş kesimlerinin örgütü olduğunu toplumsal pratik içinde ortaya koydu.

Bu mücadele döneminde ülkede toplumsal dönüşüm isteyen halk hareketlerinin, toplumsal örgütlenmelerin ve politik mücadele yürütenlerin ortak örgütlenmesi haline gelen FNRP, kendisini ideolojik ve politik olarak tüm örgütlerden bağımsız olarak tanımladı.

FNRP’nin mücadele ilkeleri:

1- Katılımcı demokrasinin inşasının kesin bir prensibi olarak Politik Formasyon

2- Ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki güçlere danışmayı ilke olarak kabul eden Örgütlenme

3- Halkın haklarını korumak ve savunmak için Sürekli Eylem

FNRP’nin Yapısı

Cephe’nin temeli olan halkın politik formasyonu için , FNRP organik bir şekilde yapılandırıldı.

1- Direniş Kolektifleri (Mahalle, kır toplulukları, halk örgütleri, toplumsal örgütlenmeler)

2- Direnişin Kolektif Temsilcileri olarak Belediye Meclisleri (Yürütme Organı- Belediye Direniş Koordinasyonu)

3- Sosyal ve politik güçlerin temsilcilerini içeren Sektörel Direniş Temsilcileri Ulusal Meclisi

Halk Direniş Kolektifleri (Collectives of Popular ResistanceCPR) halkın kendi somut gerçekliğinden çıkan önerilerle katılımcılığın inşa edilmesinde FNRP’nin temel hücresi olarak işlev görmektedir. Bu model ile hiç bir toplumsal kesim ayrımcılığa maruz kalmadan, ortak çıkar ve ihtiyaçlar doğrultusunda her topluluğun eşit katılımı garanti altına alınmış oluyor.

Kolektifler, Honduras’ın Yeniden Kuruluşu ve Kurucu Ulusal Meclis oluşturulması hedefi doğrultusunda, diğer halkçı ve demokratik kesimlerle birlikte çalışmanın örülmesi,  iktidarın alınması ve deneyimlenmesi sorumluluğunu taşımaktadır.

CPR örgütlenmeleri temel ihtiyaçların karşılanması dışında kültürel, sanatsal, yeniden yaratım pratikleri de inşa etmektedir.

Her CPR kolektifi etkili bir yapı oluşturmak için 5 ile 20 kişiden oluşmaktadır. Kolektifler haftalık toplantılar yaparak daha doğal bir yaşam örgütlemek için politik eğitimler planlamaktadır.

FNRP yaklaşık dört yıllık mücadele ve örgütlenme deneyiminden sonra 2012 yılında seçimlerdeki gücünü görmek için Libertad ve Yeniden Kuruluş Partisi ( LİBRE)’yi kurdu.

Haber: isyandan.org

Bir Yorum

  1. Pingback: İsyandan – Honduras: Direniş Sonucu Polis Halka Saldırı Emirlerine Uymama Kararı Aldı

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.