Arjantin: Halk Ekonomisi İşçileri Konfederasyonu (CTEP)

Halk Ekonomisi İşçileri Konfederasyonu (CTEP) bütün politik partilerden bağımsız Halk Ekonomisi İşçileri ve ailelerinden temsilcilerin oluşturduğu özerk bir sendikadır. CTEP neoliberalizmin bizden aldığı işçi ve sosyal hakları yeniden kazanmamız için bir mücadele aracıdır.

CTEP son yıllarda halkımızın elde ettiği bütün hak kazanımlarına rağmen gereklidir. On milyon insanımızın yoksulluk sınırının altında yaşaması, milyonlarca işçinin haklarından yoksun kalması, çocuk emeğinin sömürülmesi, ne çalışabilen ne de okuyabilen genç insanların umutsuzluğa kapılması, merdiven altı iş yerlerinde kölece çalışmaya mahkum edilen kardeşlerimizin baskılarla yüz yüze gelmesi, yüz binlerce insanın enkaza dönmüş evlerde yaşaması, köylüler ve yerlilerin geleneksel tarımcılıkla geçindikleri yerlerinden zorla sürülmesi, milyonlarca vatandaşın sağlıklı evlerde barınma hakkından yoksun oluşu, yüzlerce köy ve yerleşimin temel alt yapı hizmetlerinden mahrum bırakılması, çocukların kolay temin edilen uyuşturucu ve organize suç çeteleri ile öldürülmesi adil bir ülkede yaşamaktan çok uzak olduğumuzu göstermektedir. Acı çekmemize neden olan bütün bu adaletsizlikleri çok daha derinden hissediyoruz. Şüphesiz bu da bizi çok daha fazla militan bir faaliyete çağırıyor.

CTEP ile ilgili görsel sonucu

Halk Ekonomisi ve Toplumsal Örgütlenme Ulusal Okulu

 

Resmi emek piyasasının dışında bırakılan milyonlar, kırsal bölgelerden kovulan fakat topraklarında kalmaya hala ısrar eden milyonlar olarak; sosyal çevresi olan, kendi işlerimizi kurabileceğimiz, sosyal programlarla destek alabileceğimiz, güvencesi olmayan çok çalışıp az kazandığımız işportacılık gibi işlere mecbur bırakılmayacağımız bir yer arıyoruz. Giderek daha iyi örgütleniyoruz. Hareketler, dernekler, kooperatifler kuruyoruz. Fabrikaları, topraklarımızı geri alıyoruz, kendi aramızda yeni bir kardeşlik bağı oluşturuyoruz. Köylüler, işportacılar, esnaflar, işçiler, kamu çalışanları, motorlu kuryeler, kooperatifler, küçük girişimciler, fabrikaları işgal eden işçiler, tüm işçilerin birliği için çalışmaya ve haklarımızı talep etmeye başladık.

CTEP bölgemizde  kesintisiz biçimde süren büyüme yıllarının sonucu olarak gereklidir. Bu yıllar boyunca makro ekonomik göstergelerin sağladığı verilerin, üretim artışlarının, gelişen teknolojilerin ve artan yatırımların bütün arkadaşlarımız için onurlu ve resmi bir işe dönüşmediğini deneyimlerimizle öğrendik.  Kapitalist pazarda kendimiz için bir yer olmadığını anladık. Devlette yerimiz olmadığını; iyi niyetlerimiz, “ilerici esneklik” reçeteleri ve sosyal yardımlarla örtülmüş bulunan yapısal sorunları ve  kişi başına gayri safi milli hasıla hesapları yapıp herkesin hayatını iyileştireceğini söyleyen ortalığa saçılmış bulunan teorilerin yeni yüzünü görüyoruz. Bu arka planı dikkate alırsak iki seçeneğimiz var. Pazarın etrafında devletin yardım ettiği “ikinci sınıf vatandaş” olarak teşvikleri haklı göstermek ya da Halk Ekonomisi adını verdiğimiz, kar mantığını bırakmış Yeni Bir Ekonomiyi inşa etmek.

CTEP gereklidir. Çünkü işçilerin birliği olmaksızın, halk örgütleri olmaksızın, mücadele ve  harekete geçme iradesi olmaksızın kaybettiğimiz haklarımızı kazanmak ve yeni haklar elde etmek olanaklı değildir. Ayrıca ekonominin halkın hizmetinde olması için, bu toplumda çok daha fazla insanın dışlanmaması ve köle olmaması için, bu aracı inşa etmeliyiz.

Sosyal iktidar yoksa sosyal adalet de yoktur!

Kaynak: http://ctepargentina.org/nosotros/

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.