Yunanistan Komünist Partisi (ML): Ege’de Nato Operasyonlarına Hayır

Yunanistan Komünist Partisi (Marksist-Leninist)’nin 16 Şubat 2016 tarihli açıklaması:

Ege’de NATO Operasyonlarına Hayır

NATO deniz kuvvetlerinin hava desteğini de alarak sözüm ona ‘göçmen dalgasını izlemek’ üzere Ege’de konuşlandırılması hem bizim halkımız hem de bölgedeki diğer halklar için tehlike arz etmektedir.

  • Bu mevzilenme, masaya getirilmesine rağmen belirsizliğini koruyan ateşkesin sürekli bombalamalar ve yükselen savaş tehdidi ile gölgelendiği bir dönemde, NATO’nun Suriye ve Ortadoğu’daki emperyalist çatışmaya açık bir müdahalesi olarak okunmalıdır.
  • Bu gelişme emperyalistlerin ve onların Suriye’deki kuklalarının yarattığı vahşetten kaçan mültecilerin NATO savaş gemilerince karşılanmasına ve bölgesel güçlerin emperyalist paylaşım savaşında araçsallaştırılmasına neden olacak ve mülteci krizini daha da derinleştirecektir.
  • Bu konuşlanma, bizi doğrudan NATO savaş planlarına dahil ederek ve Ege’deki egemenlik çatışması ile Türk ve Yunan burjuva kesimleri arasındaki çekişmeyi körükleyerek ülkemizi ve halkımızı tehlikeli bir yola sürükleyecektir.
  • SYRIZA-ANEL hükümetinin yeni bir ABD-NATO askeri üssü için öneride bulunmasının, ABD’yi değerli bir müttefik olarak sunmasının ve ABD destekli İsrail-Mısır eksenin güçlenmesinin ardından hükümetin bağımlılığı daha da derinleşmiştir.
  • Bu mevzilenme, AB’deki sözüm ona ‘ortaklarımız’ Almanya ve Fransa ile transatlantik ‘müttefikimiz’ ABD’nin, savaş isteyenlerin, akbabaların isteklerine tümden boyun eğilmesine yol açacaktır.

Yunanistan Komünist Partisi (Marksist-Leninist) bu girişimi kınıyor ve bütün halkımızı anti-emperyalist savaş karşıtı mücadeleyi güçlendirmeye çağırıyor. Ortak düşmanlarımız karşısında birleşerek mülteciler ve sığınmacılarla dayanışma içinde olmalıyız. Rejim ve sistemin saldırıları karşısında ‘bütün halkları kapsayan bir direniş ve mücadele’ hattı oluşturmaya yönelmeliyiz.

Emperyalizm ve savaş karşısında bir halk cephesi için
ABD – NATO – AB – IMF Yunanistan’dan defol
Bütün mülteci ve sığınmacılarla dayanışma

Kaynak: http://odiodeclase.blogspot.co.uk/2016/02/comunicado-del-partido-comunista-de_16.html
Etiketler: ,

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.