Şili: Kadim Mapuçe Direnişi ve Puel Mapu Özerk Mapuçe Hareketi Eylem Bilançosu

mapuçe3

Kamuoyuna; 

Binlerce yıllık geçmişi olan kadim ve muzaffer halkımıza, Kamuoyuna ve Şili Halkını sömüren zalimlere;

Son aylarda büyüyen direniş eylemlerimiz ve kapitalizm karşıtlığımız politik-felsefi bir çizgiye ulaşarak Mapuche Ngen ve AzMapu tarafından net biçimde tanımlanmıştır. Dünyamızı tekrar inşa etmek için verdiğimiz savaşta son derece sağlam olan stratejik hedeflerimiz, Mapuçe Halkının Ulusal Özgürlüğü ’ne giden yolda, verimli ve kutsal topraklarımızın geri alınarak topraklarımız üzerinde ulusal kontrolü sağlamaktır.

Direnişçilerimiz asla kendi halkını soymaz ve onlara kötü muamele etmez. Halkımıza, bunları yapanların polisler ve patronlar olduğunu çok net biçimde söyleyebiliriz.

1 (kiñe) : Direnişçi Mapuche halkı olarak, Pu Guaiteka’lara ait topraklarda kurulmuş olan sömürgeci ve gaspçı patron Beni Krist’e ait 3 tesisi ateşe verdik. Bu eylem Bolson’a yaklaşık 30 km uzaklıkta olan Mawizache PuelWilliche bölgesinde Mapuçe Direniş ve Özerklik Hareketine bağlı bir kol tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu bölge Joe Lewi ve diğer sömürgecilerin yatırım bölgesidir. (3/11/2015)

2 (Epu): Mascardi Gölü ve Guillermo Gölü arasındaki bölgede, A.C.A servis istasyonunda, yük kamyonunu ateşe verdik. Bu eylem sömürgeci Beni Krist’e karşı yapılan eylemle eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir. (3/11/2015)

3 (Kula): Norquinco Bölgesinde, Benetton firmasına ait “Puesto de Chapa” binasının ateşe verilmesi eylemi. Bu eylem, Estapa Rio Negrina adında bir başka Mapuçe direniş kolu tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu eylem sarhoş halde bulunan 2 bekçiye hiçbir zarar verilmeden yerine getirilmiş olup, 1 adet 22 kalibrelik silaha Mapuçe direnişçileri tarafından el koyulmuştur. Benetton firmasının bünyesinde çalıştırdığı Mapuçe halkından olan işçilere yaptığı kötü muameleyi, aylık 6 Dolar civarında ödediği sefil ücretle, hiçbir sosyal güvence ve yardım olmadan çalıştırmasını, sendikaya üye olmalarını yasaklamasını ve sendikaya üye olan işçileri işten çıkarmasını şiddetle kınıyoruz. Eylemimiz petrol ve maden yatırım bölgesi olan Niriwau’da gerçekleştirilmiştir. (31/10/2015)

4 (Meli): “Catedral Alta Patagonia” ya ait bir kulübenin ateşe verilmesi. Eylem bölgede yaşayan Nahuel Huapi direnişçileri tarafından gerçekleştirilmiştir. (16/08/2015)

5 (Kechu): “Sierre del Diablo” bölgesinde bulunan, Benetton firmasına ait 4 adet orman kulübesinin ateşe verilmesi eylemi. Eylem, Curra Mapuçe direnişçileri tarafından gerçekleştirilmiştir. (10/06/2015)

6 (Kayu): Petrol şirketlerine karşı yapılan propaganda amaçlı eylem “Petrobas Bariloche” benzin istasyonunda, işçilerin çalışma saatleri dışında ve halka hiçbir zarar verilmeden yapılmıştır. (17/08/2015)

7 (Regle): Küçük çaplı eylemler: Barikat kurmak, arazileri çevreleyen telleri kesmek, duvarlara grafiti ve resim çizmek, Mapuçe halkının atalarından kalma topraklarda yaşayan Puel Willi Mapular, Tehuelche ve kaynaştığımız aç ve yoksul halklarımıza dağıtılmak üzere büyük çiftliklerden elde edilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesilerek dağıtılması.

Yukarıda anlatılan eylemlerin yapılış amaçları:

Sadece bir tek kişiye ait olan büyük arazilerin ve çiftliklerin çoğalmasını önlemek, çokuluslu yabancı şirketlerin yatırım adı altında yaşadığımız coğrafyanın haritasını değiştirmelerini engellemek, halklarımızın direnişini sağlamlaştırmak ve destek vermek.

Bu eylemler; saldırıya, baskıya, zulme, hapse atılmaya, gözaltında kaybetmelere, öldürmelere, ev baskınlarına ve kovuşturmalara karşı direnişle yanıt vermek için gerçekleştirilmiştir. Colhuan Nahuel halkı bu zulümleri defalarca yaşadı, bu topluluğun üyeleri polisin ve adli makamların işkencesine maruz kaldı. Calfullanca ailesinin iki üyesi faili meçhul biçimde ortadan kaybedildi, sömürgeci büyük toprak sahiplerine karşı yapılan arazi direnişinde yoksul toprak işçileri infaz edildi; tek suçları yoksul ve kutsal topraklara sahip olmak olan Mapuçe halkı, Trelew’de tetikçiler tarafından öldürüldüler. Machi, Lonko v.s gibi kalan topraklarımızdan bizleri kovmak için politik işkence ve tacizlere uğruyoruz.

Bu durum karşısında yapılması gereken tek şey şudur: Mapuche halkı olarak oynadığımız önemli rolün bilincinde olmak.

İşte bu sebepten dolayı bize entegrasyon ve uzlaşma öneren medya ve arabuluculara en sert şekliyle şunu söylüyoruz: Bu bir devlet terörü ve devlet şiddetidir. Halkımızın ve topraklarımızın özerkliği, medya sirki haline sokularak kurban edilmektedir; bu gidişatın varacağı tek yer “Politik Uzlaşmaya Zorlanarak Boyun Eğmek” olacaktır. “Kalkınma Projesi” adı altında babacanlık taslayan rezil medya, “yeraltı maden kaynaklarını işleme modeli”ni empoze ederek gerçek kirli amacı maskelemekte ve bu amacı Mapuçe halkı için zararsızmış gibi göstermeye çalışmaktadır.

Bizler, emperyalist petrol şirketleri ile “iyi komşuluk” politikalarını reddediyoruz. Bu sömürgeci şirketlerin üstlendiği kirli görevlerin çok iyi bilincindeyiz; düşmanlarımız, Mapuçe Halkının en verimli bölgelerine saldırmaktadır. Yaşadığı bölgeyi terk etmeyerek, kendini ve topraklarını savunmak yerine süt dökmüş kedi gibi pısarak gözyaşı döken herkes Mapuçe Halkının haklı davasının çöküşünü acılı gözlerle izleyecektir ve muktedirlerin hizmetinde olan petrol şirketlerine boyun eğecektir.

Bu gerçekler çerçevesinde, çokuluslu Benetton firmasının, yine kendi şirketi olan Minsud maden şirketinin çıkarlarının peşinde olduğu ve muazzam sayıda maden arama ve belirleme çalışmaları yürütmek olduğunu net biçimde söylüyoruz.. Rio Negro’nun Güneybatısı’nda ve Chubut’nun Kuzeydoğusu’nda maden arama çalışmaları yapmaktadır.

Ayrıca bilinmesi gereken başka bir şey daha var: Niriwau havzası, Senguer nehrine kadar uzanmaktadır ve burada hidroelektrik santralleri projeleri vardır; bunun yanı sıra Puel Willi Mapu bölgesi sırtları da buraya dâhildir. Atalarımızdan kalma topraklarımızın çok büyük bölümü bu bölgelerde yoğunlaşmaktadır. Atalarımızdan kalan bu topraklar Lewi’s, Benetton gibi bir avuç firma sahibinin ve Criolla gibi oligarkların elindedir. Bu şirketlerin ve oligarkların hepsi bizim düşmanlarımızdır.

Bu vesileyle, Hidroelektrik Santrallerine karşı mücadele yürüten ve direnen Cayun ve Pilmaiken halkını selamlıyor ve mücadelelerini destekliyoruz; aynı şekilde çokuluslu şirketlere karşı savaş ve direniş yürüten Zungun Cura, Comarca Andina halklarını selamlıyoruz ve mücadele veren bütün halkları direnişimize katılmaya çağırıyoruz.

Son olarak, bizler asla ve asla bizim gibi yoksul olan halkları soymadık. Bosque Nativo ormanını biz ateşe vermedik, bu büyük hasarın sorumlusu bizler değiliz. Bizler sadece, büyük toprak ve çiftlik sahiplerine, kapitalizmin altyapılarına ve kapitalist plantasyonlara ve tek tür egzotik ürün yetiştiriciliğini dayatan kapitalist altyapılara karşı eylemler düzenlediğimizi kamuoyuna açıklıyoruz.

Sadece halkımıza yapılan saldıranlara karşılık veriyoruz!!

Sömürgeci Maden Şirketleri, Petrol Şirketleri, Hidroelektrik Santralleri, Emlak ve Turizm Spekülatörleri topraklarımızdan defolun!

Toprak, Özerklik, Direniş, Yeniden varoluş, Mapuçe’ye Ulusal Özgürlük!!

Kazanacağız!! Yaşasın tarihi direnişimiz!!

KADİM MAPUÇE DİRENİŞİ- PUEL MAPU OTONOM MAPUÇE HAREKETİ (R.A.M-M.A.P)

Kaynak: http://www.cedema.org/ver.php?id=6988

4 Yorum

  1. Pingback: İsyandan – Toprakları Parçalanmış Direnen Halklar: Kürtler, Beluciler, Tuaregler, Mapuçeler, Basklar

  2. Pingback: İsyandan – Toprakları Parçalanmış Direnen Halklar: Kürtler, Beluciler, Tuaregler, Mapuçeler, Basklılar

  3. Pingback: Şili: Mapuçhe Direnişi 16. Kiliseyi de Ateşe Verdi

  4. Pingback: Direnişin Talepleri – 8: Emperyalist-Kapitalist Devletler Sisteminin Şiddetine Karşı Öz-Savunma ve Devrimci Şiddet

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.