Kuzey İrlanda: Éirígí, Sinn Fenin’in Kürtaj Yasası Üzerindeki Konumu Hakkında Bir Eleştiri

WARNING: unbalanced footnote start tag short code found.

If this warning is irrelevant, please disable the syntax validation feature in the dashboard under General settings > Footnote start and end short codes > Check for balanced shortcodes.

Unbalanced start tag short code found before:

“başlangıçta  ‘belirli koşullar’ için kürtajı benimserken birkaç yıllık tartışmadan sonra kürtaj sorunununda bu yıl doğru pozisyon olarak tam kürtaj hakkını kabul etti. Yani bir parti, doğru pozisyona geçmek için zaman ve çaba gösterebilir. Ancak doğruyu kazanmak…”

Gerry Adams’ın Ard Fheis’da kullandığı, kadınlar için ‘kürtaja layık ve buna hakkı olanlar’ şeklindeki ifadesi, Partisi’nin kürtaj hakkı konusundaki tavrıyla tamamen çelişkilidir. 

Sinn Féin şimdi, 8. yasanın yürürlükten kaldırılmasına, tecavüz, istismar ve kadının sağlığı veya yaşamı için tehdit oluşturan durumlar gibi belirli koşullarda kürtaj yapılmasına destek verirken genel olarak ‘kürtaj hakkına’ destek vermeyi reddediyor. Kürtaj kararını alan kadınların desteklenmesinin veya reddedilmesinin en iyi açıklaması, toplum içinde kadınların güvenilmez olduğu rivayetine benzemektedir.

Sinn Fein, belirli koşullarda kürtaja destek vererek, fetüsün kürtajla alınmasının ahlaki veya hukuki açıdan bir insanın öldürülmesiyle eşit olduğuna inanmadığını açıkça belirtiyor. Erken dönemdeki bir fetüsün henüz bir kişi olmadığını ve bu nedenle de bir insan olarak aynı yaşam hakkına sahip olmadığını kabul ediyor.

Peki Sinn Féin neden bazı fetüslerin yasal korumaya hakkı olduğunu savunuyor da bazılarının bu hakkı olmadığını belirtiyor?

Muhtemelen Sinn Fein, ‘iyi’ fetüslerin ve ‘kötü’ fetüslerin olduğuna inanmadığı için mantıklı bir şekilde fetüsün oluşumuyla ilgili bir bağlantısı olmalıdır. Başka bir deyişle, Sinn Féin kadınları kürtaj hakkına “layık” olanlar ve kürtaj hakkına layık olmayanlar diye bölmek istemektedir.

Sinn Féin’in desteklediği kürtaj hizmetleri, tecavüze uğrayan kadınlar, gebeliğin fiziksel veya zihinsel sağlığı tehdit ettiği kadınlar ve ölümcül anomalileri olan fetüsleri taşıyan kadınlardan oluşuyor. Sadece bu kadınların kürtaj hakkına “layık” oldukları düşünülmektedir.

Ancak Sinn Féin’in, tecavüz mağduru olmayan kadınlar için ya da fiziksel, zihinsel ve ceninin sağlığı bakımından acımasız bir tesadüfün kurbanı olmayan kadınlar için kürtaj hakkını savunmaması, kadınların bir kısmını kürtaj hakkına “layık olmayanlar” olarak ayırdığını göstermektedir.

Sinn Féin, sağlıklı, güçlü ve aklı başında olan ‘değersiz’ kadınları desteklemeyecektir. Gerry Adams veya Sinn Féin veya başka herhangi biri, ‘haklı’ olmayan nedenlerle kürtaj olmak isteyen ‘değersiz’ kadınları desteklemeyeceklerdir.

Kürtaj hizmetlerine erişim hakkı, kürtajı meşrulaştırmak veya açıklamak zorunda olmadan, kadınların bu hizmetten faydalanması demektir. Kadınlar neden kürtaj olmak istediklerini belirtmek için bir gerekçe göstermemelidir. Kürtaj hizmetlerine erişmeden önce, çok genç, çok yaşlı, çok fakir, fazla hasta veya kaç çocuk sahibi gibi sınıflandırmalar olmamalılar. Gerçekten kadınlara güvenmek demek kelimenin tam anlamıyla budur.

Sağlıklı, zengin ve mutlu bir evliliği olan 30 yaşındaki  Prenses Charming bir kadın olarak kürtaj olmak isterse, o bunu hiçbir soru, koşul, yargılama olmadan ücretsiz, güvenli ve yasal  bir şekilde yapabilmesi gerekmektedir. Bu gerçekten kadınlara güvenmek demektir.

Kürtaj tartışmasının özünde, kadınlar ve cinsellikleri hakkında başka bir tartışma vardır. Eski İrlanda, fahişe kadınları alçaklıkla yargılar ve hatta onları şiddetle cezalandırırdı. Bugün kadınlar geçmişimizden çok da uzakta değiller. 8. yasa değişikliği 1983’te yürürlüğe girdiğinde, Magdalene Çamaşırhaneleri, Anne ve Çocuk Evleri halen faaliyetteydi.

Kaçımız cinsel olarak aktif olmaktan, çok eşli bir cinsel hayata sahip olmaktan, ‘yeterince dikkatli olmamaktan’ bilinçli ya da bilinçsiz olmaktan dolayı yargılanıyor?

‘Kısıtlı koşullar altında’ kürtaja destek veren, ancak ‘talep üzerine’ karşı çıkanlar, konumlarının mantığına uzunca bir göz atmaya ihtiyaç duymalılar. Bir fetüsün kürtajına izin verilirken, bir başkasının kürtajına hangi sebeplerle izin verilmiyor? Yargılamakta olduğunuz şey fetüs mü yoksa kadınlar mı?

‘Belirli koşullar’ adlı yarım yamalak şeyin bir mantığı yoktur – ‘mağdurlar’ için kürtaja erişimi desteklerken, bunu ‘mağdur’ olmayan kadınlar için reddetmenin, rasyonal bir sebebi yoktur. Bu kafa yapısı kadın düşmanı eski İrlanda mantığının, değiştirilmiş bir versiyonudur.

İrlanda’daki İrlandalı kadınlara ücretsiz, güvenli ve yasal kürtaj hizmetleri sunmak, İrlanda toplumunun çöküşüne yol açmaz. Keza korunmasız cinsel ilişkiye giren kadınların sayısında bir artışa veya doğum kontrol yöntemi olarak kürtajın kullanılmasına da yol açmaz.

Kadınlar hamile kaldıklarında, şu andaki durumdan daha erken bir dönemde kürtaj yapmaları gerekli oluyor. Ve on binlerce İrlandalı kadın Britanya’ya ve başka yerlere kürtaj hizmetleri için gitmek zorunda kalıyor. Gereksiz bir strese ve masrafa neden olan bu duruma son vermeliyiz.

Tüm kadınlar için ücretsiz, güvenli ve yasal kürtaj hakkının tanınması, bir ulus olarak kadınlara duyduğumuz güvenin en güçlü adımı olacaktır.

Kürtaj her zaman kadınların yaşamlarında dikkatle ölçüp biçmesi gereken önemli bir karar olacaktır. Bazı kadınlar kürtaj yaptırmaktan hiçbir zaman pişman olmayacak ve bazıları bunu yaptıklarına pişman olacaklardır. Bu gerçekten kadınlara güvenmek demektir.

Kadınlara, kendi bedenleri ile ilgili kararlar vermek ve kararlarının sonuçlarıyla birlikte yaşamalarını sağlamak için güvenin. Kadınlar, onları kendi bedenlerinden veya kendi kararlarından korumak için geri kalanımıza ihtiyaç duymazlar.

Éirígí**2010 yılında kurulan sosyalist cumhuriyetçi bir parti/** başlangıçta  ‘belirli koşullar’ için kürtajı benimserken birkaç yıllık tartışmadan sonra kürtaj sorunununda bu yıl doğru pozisyon olarak tam kürtaj hakkını kabul etti. Yani bir parti, doğru pozisyona geçmek için zaman ve çaba gösterebilir. Ancak doğruyu kazanmak için Sinn Féin’in de aralarında bulunduğu diğer partilerin de hızla aynı şekilde davranmaları gerekmektedir.

Politik bir teori ve organik bir hareket olarak cumhuriyetçilik hareketinin merkezinde genel olarak kürtaj hakkı ve kadın hakları olmalıdır. Ve biz burada olacağız. Tüm kadınlar için kürtaj hakkı mücadelesinde bize katılın.

Kaynak: http://www.redspark.nu/en/national-liberation-struggle/eirigi-critique-on-sinn-fein-position-on-abortion-legislation/

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.