Kolombiya: ELN’den Çift Taraflı Ateşkes İçin 5 Talep

29 haziran 2017’de Santos Hükümeti ile sürdürülen müzakerelerin ikinci etabı sona erdi. Müzakerelerinin ilk etabında iki özel alt başlık ele alındı. Birincisi katılım sürecinin nasıl olacağı ikincisi de insani faaliyet ve dinamiklerinin üzerinde anlaşmaya varılması idi.

Oldukça ilerleme kaydedilen katılım konusunun Hazırlık Oturumlarında devam edilmesi konusunda anlaşmaya vardık. Hükümet istekli ise bu oturumlar üçüncü etapta tamamlanabilir. 1 nolu gündem olan “Barış sürecine halkın katılımı”nın bileşenleri çerçeve olarak başarılabilir.

İnsani Alt Komite toplumsal liderlere karşı süren soykırım, özgürlükten yoksun bırakma, mayın temizleme ve şimdi görüşülmeye başlayan çift taraflı ateş kes gibi konuları çalışılması ile sorumlu olmalıdır.

Çift taraflı ateşkes  çatışma yoğunluklarının azaltılarak halka yardım edilmesi için insani güven ortamının  oluşturularak her iki tarafında saldırı eylemlerinde bulunmamasını içermelidir

Bunun için rejimden taleplerimiz aşağıdadır.

1- Kolombiya’da değişim mücadelesi yürüten politik eğilimlere ve halk hareketlerine karşı saldırıların durdurulması için paramiliter çetelerle içli dışlı olan güvenlik güçleri ve resmi yetkililere arşı somut önlemlerin alınması

2- Toplumsal mücadelelerle kazanılmış olan İnsan Haklarını garanti altına alan anlaşmaların ihlal edilmemesi

3- Halkın çalışma ve hayatta kalması için gerekli temel ihtiyaçlar, tıbbi bakım ve gıda kontrolü ve abluka altına alınması, zorla boşaltma ve hapsetme eylemlerinin durdurulması

4- Toplumsal liderler ve toplumsal hareketler için adaletin sağlanması

5- Cezaevlerinde insani olmayan kapasite fazlası koşullarda tutulan tüm tutuklu ve hükümlülerin insani güven oluştuıracak etkili önlemlerin alınması

ELN çift taraflı bir ateşkese ulaşılması için istekli olduğunu bir kez daha tekrarlamakta, hükümetin tüm Kolombiyalıların yararlanacağı bu talepleri ciddi olarak taahüt etmesini beklemektedir.

 

ELN Dialog Delegasyonu

2 Temmuz 2017, Quito, Ekvator

Kaynak: http://cedema.org/ver.php?id=7710

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.