Kolombiya, FARC Başkomutanı: Dinime Küfreden Dinimden Olsa

timoleon-jimenez-430vm11211

12 Mayıs Salı günü Başkan Santos televizyonda FARC-EP ve ELN’nin Küba’da yaptığı görüşmede kendilerininde pay sahibi olduğunu açıkladı (http://reliefweb.int/report/colombia/santos-colombias-eln-met-farc-cuba). FARC’ın Başkomutanı Timoleón Jiménez, Manuel Santos’un açıklamalarına  aşağıdaki cevabı verdi.

Geçtiğimiz Nisan ayında kumandan Nicolás Rodríguez Bautista ile Havana’da yaptığımız, Başkan Santos tarafından da doğrulanan görüşmeye ilişkin haberler hakkında kısa bir bilgilendirme yapmayı uygun buluyorum.

Kolombiya 50 yıldan fazla bir süredir yarası kanayan bir ülkedir. Bu durum politik görüşlerden bağımsız olarak, ulusumuz için büyük trajedi anlamına gelmektedir. Bunun için barışa özlem ve onun uğruna harcanan çabalar takdire şayandır.

Mevcut ulusal hükümet tarafından uygulanan bütün politikalar hakkındaki görüşlerimizi bugüne değin açık bir şekilde ortaya koyduk. Bu tutum bizi, başkanın, iç savaşa görüşmeler yoluyla çözüm bulma kararını oldukça olumlu olarak değerlendirmekten alıkoymadı.

Eylül 2012’de hazırlanan Genel Anlaşma’yı kabul etmek hiç de kolay değildi ve bugüne kadar gerçekleştirilen ilerlemeler de, güller içindeki bir yatakta başarılmadı. Gündemdeki tartışmalar dikkate alındığında, bizim konumumuz birçok durumda açıkça bir diğerine aykırı olmuştur.

Eğer bazılarının ısrarla yapmak istediği gibi kin ve öfkeyi, radikal tutumları, toptan savaşın sürdürülmesi anlayışını, kara propagandayı, hakaret kampanyalarını, değişmeyen vurguları politikalarımızın bir parçası yaparsak barışı gerçekleştirmek imkânsız olur.

Ulusal Kurtuluş Ordusu’nun (ELN) barış görüşmelerine katılmasını  sadece biz, yani devrimci isyan hareketin acil bir mesele olarak görmediğine inanıyoruz. Bizim dışımızda Ulusal Hükümet ve tüm Kolombiya halkı da aynı ihtiyacı hissetmektedir. Bu doğru ve en uygulanabilir olan tutumdur.

Bundan dolayı başkan Santos, FARC’la görüşmelerde kolaylaştırıcı ve garantör konumda bulunan devletlerin işbirliği ve desteği ile, iki isyancı gücün komutanlarının Havana’da görüşmelerine olan desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Kumandan Nicolas Rodriguez’in barış görüşmelerinin önemine derin bir şekilde ikna olmuş bir kişi olduğunu ve aynı zamanda hükümet ve ELN arasında doğrudan görüşmeleri başlatacak bir anlaşmanın imzalanmasına ilgi duyduğunu hissettiğimi söyleyebilirim.

Diyalog yoluyla çözüm sürecine karar vermek ELN’nin bir gerçekliği, fakat onlar çok ciddi zorluklarla karşı karşıyalar. Yoldaş Gabino ve ben, FARC ve hükümet arasındaki ön görüşmeler sırasında gizlilik ve sırları saklamanın ne kadar önemli olduğunu analiz ettik.

Ne yazık ki, ELN ve Santos yönetim arasındaki yakınlaşmada şimdiye kadar bu söz konusu olmamıştır. Tam da gizlilik ve sağduyunun gerekli olduğu bir zamanda yakınlaşma çabası gösteren muhalifler büyük bir basınçla karşı karşıya bırakılmıştır.

Şimdi alay edercesine politik baskılardan şikâyet eden kuruntulu ve savaş kışkırtıcısı aşırı sağın sorumsuz ve asılsız suçlamalarına eşlik eden medyadaki büyük hakaret kampanyaları bir anlayış ortamının oluşmasını daha da zorlaştırmakta.

On yıldan fazla bir süredir, uluslararası alanda tanınmış akıl almaz suç kayıtları olan Başkan Uribe’ye karşı kimse parmağını kımıldatmazken, Temsilciler Meclisi Suçlamalar Komisyonu’nun, Demokratik Merkez’in yanlış bir raporu nedeniyle Başkan Santos aleyhine soruşturma başlatmasını anlayabilmek zordur.

Bu soruşturmanın nedeni, diğer tarafın bir yandan paramiliter güçler ve devlet terörüyle sürece müdahil olduğu bir anda Başkan Santos’un çabalarının, çocuklarımızın tadını çıkaramadığı barışı, torunlarımız için başarmayı hedeflemesiyle doğrudan bağlantılı mıdır?

Doğrudan başkana bağlı olarak çalışan kişilerle görüşmek için Başkanlık Sarayı’na arkadan giren ne idüğü belirsiz kişiler saraya herhangi bir suç faaliyetini ortaya çıkartamadılar. Dinime küfredenler bari dinimden olsalar.

Timoleón Jiménez

13 Mayıs 2015 Çarşamba

Kolombiya Ormanları, 12 Mayıs 2015

Kaynak: http://farc-epeace.org/index.php/blogs/item/739-the-pot-calling-the-kettle-black.html

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.