İtalya: Yeni İşçi, Öğrenci, Sosyal Eylemci Kuşağı Potere Popolo’yu (İktidar Halka) Kurdu

1990’larda Sovyetler Birliği ve Halk Cumhuriyetleri’nin dağılmasından sonra İtalyan Komünist Partisi’nin, adını değiştirerek Demokrat Parti’ye dönüşmesine karşı çıkanların oluşturduğu İtalya Komünist Partisi ve İtalya Yeniden İnşa Komünist Partisi ile Komünistler Ağı, Antikapitalist Sol, Radikal Sosyal Hareket, Sosyalist Diriliş Partileri, Potere Popolo’nun parti ve örgütlerini oluşturmaktadırlar.  Toplantıya ayrıca çevreci örgütlenmeler, yereldeki sosyal ve mahalle örgütlenmeleri, yerel işçi sendikaları ve dernekleri katıldı. İtalya Halk Cephesi, Komünist Direnişe Destek Komitesi, Sol Ekoloji Özgürlük Örgütü,  ayrıca Filistin ve İspanya Komünist Partisi, İspanya Birleşik Sol, Avrupa Sol Partisi delegeleri de toplantıya katıldılar.

İtalya’da yeni süreç soldaki tartışma ve arayışları artırdı. 2018 Mart ayında yapılacak olan seçimlere taban örgütlenmeleri üzerinden inşa edilecek, İtalyan radikal soluna kan verecek yeni bir perspektif oluşturmak istiyorlar.

 

İktidar Halka’nın yaşamsal çekirdeği yaşlı politik kuşağın iktidar oyunlarına prim vermiyor. İtalya Komünist Partisi’nin tasfiyesinden sonra kurulan Demokrat Parti’den son zamanlarda ayrılan eski kuşaktan bir kesim Eşitlik ve Özgürlük hareketini kurarak herkesin kendilerine katılmalarını istiyorlar. Potere Popolo yeni işçi, öğrenci ve sosyal eylemciler kuşağının heyacanına ve gücüne yaslanıyor. Bunun için Mart seçimlerini uzun süreli mücadelenin  başlangıç noktası olarak ele alıp İtalyan Halkının politik yaşam için ana karar alıcı mekanizmalarda sürekli var olduğu aktif bir katılım temelinde bir örgütlenme üzerine çalışıyor…

potere popolo ile ilgili görsel sonucu

İktidar Halka hareketi sosyal adalet, dayanışma ve eşitlik ilkelerini benimsiyor. Hükümetin saldırdığı işçi haklarını savunan yegane örgütlenme olarak ortaya çıkıyor. Göçmen haklarını savunarak Libya ile yapılan göçmenleri Libya’da hapishanelerde tutacak göçmen anlaşmasına karşı çıkıyorlar.

Temel insan hakları örneğin LGBTQİ bireylere karşı uygulanan ayrımcılığa karşı çıkılarak savunuluyor. Silahlanma alanına ayrılan toplumsal zenginliklerin eşit dağılımı sağlanarak  herkese parasız eğitim imkanı için kullanmak istiyorlar.

Kemer sıkma politikalarının reddedilmesi yeni politik hareketin devrimci prensibidir.

                                                             

İktidar Halka’nın Roma’da yaptığı ilk toplantı 

Bu hareket geçmişini unutan Demokrat Parti’den kopmuş Senato Başkanı Pietro Grasso’nun kurduğu Eşitlik ve Özgürlük hareketinden köklü olarak farklıdır. Eşitlik ve Özgürlük hareketinde eski kuşak politikacılar vardır ve herkesi hareketlerine çağırmaktadırlar. Doğal olarak katılımcı bir mekanizmaları yoktur.

İktidar Halka yükselen faşist hareketin halkın politik ağırlığının artması, sesinin daha çok çıkması ve demokratik katılım ile durdurulabileceğini savunuyor.

Hareketin asıl gücü geniş bir halk katılımının ortaya çıkardığı iyimserlikten gelmektedir. Harekete katılanlar, kişisel kariyerlerinden ziyade İtalya ve Avrupa’da daha iyi bir geleceğin kurulmasına odaklanmışlardır.

Hareket İtalya’nın bir çok bölgesinde yerel toplantılar düzenleyerek örgütlenme çalışmalarına hız verdi.

Oluşuma katılmayan siyasi parti, örgüt, taban örgütlenmeleri ve bağımsız bireyler oluşumu merkez sol politikaları savunan İspanya’daki Podemos benzeri bir model oluşturmaya çalışmakla eleştiriyorlar.

Kaynak: https://www.greenleft.org.au/content/power-people-italy-new-left-wing-movement-born linkinden yararlanılarak düzenlenmiştir.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.