Hindistan: Sendikaların İşçi Düşmanı Yasalara Karşı Birleşik Mücadelesi

10 Mart’ta sendikalar 12 maddelik taleplerine cevap vermesi için hükümeti tekrar masaya çağırdılar ve mücadele için güçlerini birleştirdiler.

10 Mart’ta gerçekleşen sendikaların ortak eylemi, Hindistan

Sendikalar 10 Mart’ta ülke çapında yaptıkları kitlesel eylem ile sendikaların taleplerini göz ardı eden hükümeti uyardılar.
2009’dan beri Hindistan’ın merkezi sendikaları (CTUs) işçilerin haklarını savunmak ve işçi düşmanı yasaları durdurmak için birçok ortak girişimde bulundu. 10 Mart’ta gerçekleşen gösteri, 23 Şubat 2011’de parlamentoya yapılan tarihi yürüyüşün, 28 Şubat 2012, 5 Aralık 2014 ve 2 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleşmiş olan büyük ulusal grev ve protestoların dahil olduğu bir dizi birleşik eylemin parçası.

10 Mart’ta gerçekleşen sendikaların ortak eylemi, Hindistan

Bütün protestolara rağmen Hindistan hükümeti büyük şirketler lehine kamu sektörünü özelleştirmeye ve işçilerin refahını doğrudan etkileyecek olan stratejik sektörleri yabancı yatırımcılara açmaya devam ediyor. Sendikalar daha henüz resmileşmeden bu yasaların pratikte yürürlüğe sokulduğuna ve eyalet hükümetlerince uygulamaya geçildiğine de dikkat çekiyorlar.
İşçilerin taleplerinin aksine 2016-17 bütçesi kapsamında hükmet İşçi Destek Fonunu vergiden muaf tutma uygulamasını kaldırarak 1 Nisan 2016’dan itibaren geçerli olmak üzere fona %60’lık katkı payı vergisi getirilmesini önermişti. Hükümet bu vergilendirme tasarısını ülke çapında gerçekleşen protestolar nedeniyle geri çekmek zorunda kaldı.
Sendikalar merkezi hükümete bağlı çalışan demiryolu, güvenlik ve posta servisi işçilerinin 11 Temmuz 2016’da gerçekleştirmeyi planladıkları grev ile maden işçilerinin 29 Mart’taki bir günlük grevine desteklerini açıkladıklar.

Kaynak: http://www.industriall-union.org/indian-unions-unite-for-all-india-protest-against-anti-worker-policies

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.