Filipinler: FKP Dutarte’nin İttifak Önerilerine Cevap Verdi

filipin

Filipinler Komünist Partisi-Yeni Halk Ordusu Merkez Komitesi, 15 Mayıs 2016’da yaptığı “Dutarte Rejimi ile balayı olmayacak” başlıklı basın açıklamasında “Filipin halkının ulusal ve demokratik taleplerini karşılayabilecek yegane yolun silahlı direniş ve demokratik mücadelenin geliştirilmesi olduğunu” vurguladı. Mücadele sürdükçe, Dutarte rejimi ile yapılacak görüşmelerin Filipin Halkının lehine sonuçlanabileceğini ifade etti.

Düzenlenen basın açıklamasında “Yılların kronik sorunu olan tarım reformunun ancak FKP programının uygulanması ile gerçekleşebileceği” söylendi.

Dutarte’nin egemen sınıfın bir parçası olduğu, geçmiş on yıllar boyunca valilik yaptığı Davao ilinde sisteme hizmet ettiği, işçilerin, köylülerin, kır işçilerinin ezilmesi ve sömürülmesinde önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

Dutarte rejimi boş vaatlerde mi bulunuyor, yoksa ABD emperyalizmine karşı net bir tutum geliştirebilecek mi? Uygulanan neo-liberal politikalardan net bir dönüş yapabilecek mi? Bu sorular karşısında; henüz net bir tutum görmediklerini, bundan dolayı da Yeni Halk Ordusu’nun FKP’nin verdiği görevleri yerine getirmeye devam edeceğini, saldırılarını yoğunlaştırıp düşmanın silahlarını ele geçirmek için düzenlenen operasyonları sürdüreceğini söylediler…

FKP, Dutarte’nin seçim kampanyasının belirgin destekçilerinin büyük patronlar ve onların çıkarlarını savunan politik çevreler olduğunu, seçimleri kazanmasının asıl olarak bu ittifakın kullandığı ileri teknoloji destekli sosyal medya kampanyaları olduğunu, suçla mücadele yöntemlerinin ise polis devletini haklı çıkaran mevcut egemen sınıfların mücadele yöntemleri olduğunu, bu sınıfların işçi sınıfının bütün haklarının elinden alınması için vahşi bir bastırma sistemi aradıklarını, ‘ilk solcu başkan’ olarak kendisini tamamıyla ABD, IMF ve WB bürokrasisine adayarak teslim olduğunu söylüyor.

Bununla beraber FKP yönetimi yine de Dutarte’nin barış görüşmelerini yeniden canlandırma çabalarının memnuniyetle karşılandığını, Ulusal Demokratik Cephe’nin Barış Heyeti’yle görüşmesi ve Hollanda’da bulunan FKP üst düzey politik danışmanı Jose Maria Sison’un ziyaret edilmesi planlarının olumlu gelişmeler olarak değerlendirildiğini belirtiyor.

FKP ayrıca, “Dutarte bütün bunlarda samimi ise UDC ve Hükümet arasında daha önce imzalanmış olan anlaşmaları tanıdığını gösteren adımlar atmalı, UDC’nin tutuklu barış müzakerecilerini serbest bırakmalı, onların ülke içinde serbest dolaşımını garanti altına alan düzenlemeler yapmalıdır. Barış görüşmeleri sırasında çift taraflı ateşkes sağlamalıdır,” diyor.

Ulusal Demokratik Cephe, toprak sorunu çözülmeden herhangi bir çözümün mümkün olmayacağının altını bir kez daha çizdi.

17 Mayıs 2016’da Filipinler Komünist Partisi Basın Bürosu, Dutarte ile yapılacak görüşmelerin hangi ilkeler ve politikalar üzerinde biçimleneceğine ilişkin bir açıklama daha yaptı. Ulusal egemenlik ve sosyal adalet temeli üzerinde barış, kalkınma ve ulusal birlik meselelerinin görüşülebileceğini ifade etti.

FKP, Dutarte’nin 16 Mayıs’ta yaptığı basın açıklamasında FKP’ye Tarım Reformu, Çevre ve Doğal Kaynaklar,  Sosyal Çalışma ve Gelişmeler, Emek ve Çalışma Bakanlıklarını verme önerisine de yanıt vererek; “FKP ve devrimci güçler Dutarte yönetimi ile yapılacak bir ittifaka katılma olasılığından memnunluk duyar.  30 yıldır uygulanan neo-liberal politikalardan kesin bir dönüş yapılması olmazlarımızdandır,” diyerek “Silahlı çatışmaya neden olan ulusal egemenlik, sosyal adalet, toprak reformu, sanayileşme, ekonomik kalkınma ve ABD askeri varlığına son verme temel ilkeleri üzerinde ittifakın gerçekleşebileceğini,” söyledi.

FKP ayrıca Devlet Başkanı’nın yaptığı öneriyi işçi, köylü ve diğer kitle örgütleri ile tartışmaya ve onların görüş ve önerilerini de almaya ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Haber: isyandan.org

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.