Filipinler: FKP Devlet Terörü Sona Ermeden Barış Görüşmeleri Mümkün Değildir

Filipinler Komünist Partisi (FKP) barış görüşmelerinin yeniden başlaması üzerine hükümet kanadından gelen önerilere sıcak baktığını yayımladığı bir bildiriyle kamuoyuna açıkladı.

Filipin halkı, silahlı çatışmaların köklü nedenlerini çözmek için yapılmış olan Geniş Kapsamlı Sosyo-ekonomik Reformlar Anlaşması’nın müzakere edilerek hayata geçmesini bekliyor. Bu anlaşmanın uygulanması ile ezilme ve sömürülme durumlarının ortadan kalkacağını umut ediyor.

FKP ve Yeni Halk Ordusu (YHO), Filipinler Ulusal Demokratik Cephesi’nin (FUDC) barış için gösterdiği çabaları tamamıyla destekliyor. FUDC tüm devrimci güçleri temsil ediyor. FKP ön koşul olmaksızın barış görüşmelerinin yeniden başlamasını ve görüşmelere katılan heyetin güvenliği için daha önce varılmış olan anlaşmanın yeniden uygulanmasını ayrıca 2016’da varılan anlaşma uyarınca tüm politik tutsakların serbest bırakılmasını istiyor.

Duterte rejimi barış görüşmelerini bir halkla ilişkiler taktiği olarak kullanmaktan vazgeçmeli, Geniş Kapsamlı Sosyo-ekonomik Reformlar Anlaşması’nın sonuçlandırılması için ciddi müzakere yapmalıdır.

Parti;  ABD destekli neoliberal politikaların halka karşı vahşi biçimde yargısız infazlarla uygulandığı, bürokratik kapitalist suç rejiminin ve yolsuzluklarının sürdüğü koşullara boyun eğerek yapılacak olan barış görüşmelerini kabul etmeyecektir. Barış görüşmelerinin yenilenme sürecinde halk güçleri demokratik talepler, sosyal hizmetler, toprak reformu, ücretlerin yükseltilmesi vs. talepleri için mücadeleyi sürdürmelidirler. Duterte rejiminin tiranlığını ve terörizmini birliğini güçlendirerek direnişi yoğunlaştıran halk güçleri gerçekleştirmelidir.

Filipinler Ordusu  Oplan Kapayapaan Planı ile  halka karşı vahşi savaşını sürdürmektedir. Köyler işgal edilmekte, hava bombardımanları yoğunlaştırılmakta, sokağa çıkma yasaklarının kapsamı genişletilmekte, köylü liderleri ve taban militanları öldürülmekte, halka “YHO’dan teslim olanlar” kağıtları zorla imzalatılmakta, YHO birliklerine karşı operasyonlar sürdürülmektedir.

Duterte rejimi, YHO’na; faşist şiddete ve devlet terörüne karşı halkı korumak için ülke çapında silahlı mücadeleyi yoğunlaştırmaktan başka bir seçenek bırakmamıştır.

Filipinler Komünist Partisi

7 Nisan 2018

Kaynak: https://www.ndfp.org/on-the-possible-resumption-of-peace-talks/

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.