ABD: Anti-Trump Dalgasından Daha Fazlası

WARNING: unbalanced footnote start tag short code found.

If this warning is irrelevant, please disable the syntax validation feature in the dashboard under General settings > Footnote start and end short codes > Check for balanced shortcodes.

Unbalanced start tag short code found before:

“ABD’nin en büyük sendikal federasyonundan Trump karşıtı kampanya hazırlığı”

Anti-Trump gösterileri, Illinois Üniversitesi, Chicago, 11 Mart 2016 |Foto: CodePink

Geç bir cevap mı?

Muhalif hareketlerin, kitlelere ulaşmak için milliyetçi propaganda ile solun iş ve adalet söylemini eklektik biçimde harmanlayan faşist kuklaların yükselişine geç cevap vermek gibi tarihi bir alışkanlığı vardır.
Son dönemde ırkçı polis şiddetine, yoksulluğa ve emek piyasasını alt üst edecek serbest ticaret anlaşmalarına karşı yükselen #BlackLivesMatter, #FightFor15, #StopTPP hareketleri birbirlerini destekleyen muhalif örgütlenmeler. ABD’nin Asya-Pasifik kuşağına kayan askeri harcamaları ve çok uluslu şirketlere kar kazandırma amacı güden serbest ticaret anlaşmaları yerli halklara, farklı etnik gruplara yönelik agresif politikaları körüklemekle kalmıyor militarizmi meşrulaştırmak için ırkçı söylemleri derinleştiriyor, öte yandan işsizliği, yoksulluğu ve mülksüzleştirmeyi tırmandırıyor. Dolayısıyla bu hareketlerin birleşik mücadele vermeleri aslında kaçınılmaz.
İlerici hareketlerin hız kazanmasını takiben popülist gerici karakterlerin sahneye çıkması pek de şaşılacak bir durum değil. Yoksulluk, işsizlik ile bilenen kitleleri bölüp yönetmek için ırkçı ajitasyon her zamanki gibi tekrar alıcısını arıyor. Ama bu sefer bahsi geçen kampanya o kadar basitçe, bağnazca ve tüm ‘halkla ilişkiler’ normlarını sarsacak şekilde provokatif yapılıyor ki ister istemez bir ‘troll’ miti doğuyor.

Lideri değil tabanı okumak

Soğuk savaş döneminde, 1950’lerde ‘vatansever’ propagandası ile pompalanan komünist cadı avı ve hezeyan Amerikan siyasi tarihinde “McCarthyism” olarak damgalanmıştı. Şimdi de Demokratik Parti’den Bernie Sanders’ın sıçraması bu çok sevilen Amerikan cadı avı nostaljisini canlandırdı. Buraya not düşmek gerekir Bernie Sanders ne bir sosyalist ne de ABD’nin politikalarını kökten değiştirebilecek bir devrimci. Ama az önce yukarıda sözünü ettiğimiz muhalif hareketlerin oluşturduğu birleşik cephenin uzun soluklu ve istikrarlı mücadelesi bir fark yaratabilir. Dolayısıyla ABD’nin güçler dengesi için Bernie Sanders değil #BlackLivesMatter, #FightFor15, #StopTPP gibi hareketlerin kendisi asıl büyük tehdit.

Ve Trump’ı konuşturmadılar

Chicago, 11 Mart 2016 |Foto: Reuters

Trump karşıtı göstericilerin Trump’ın konuşmasının iptal edildiğini öğrenmelerinin ardından gösterdikleri sevinç

Trump’un propaganda malzemesi olarak hedefleştirdiği siyahlar, Latin Amerika kökenli yurttaşlar, müslümanlar ve pek çok farklı gruptan muhaliflerden oluşan en az 10 bin kişi 11 Mart Cuma günü Trump’ın konuşma yapacağı Illinois Üniversitesi önünde toplandı. Ve #OnuKonuşturmadılar. Trump ve ekibi ‘güvenlik’ gerekçesi ile programı iptal etmek zorunda kaldı.
En az 10 bin kişinin örgütlenip toplanması aylardır süren ırkçı, kışkırtıcı Trump propagandasına bir cevap niteliğindeydi. Ancak bu cevabı ‘Anti-Trump’ olarak özetlemek çoktan beridir kalkışmakta olan muhalif taban örgütlenmelerinin dinamizmini hafife almak olur. Trump’ın Dayton, Ohio’daki konuşması da Thomas Dimassimo isimli protestocu tarafından kesildi. Trump’ın konuşma yaptığı Kansas City Hall dışında toplanan göstericiler ise polisin göz yaşartıcı gazlı saldırısına uğradı.**http://www.telesurtv.net/english/news/Trump-Rattled-in-Dayton-Interrupted-in-Kansas-City-20160312-0047.html/**

ABD’nin en büyük sendikal federasyonundan Trump karşıtı kampanya hazırlığı**http://www.telesurtv.net/english/news/Largets-US-Union-Prepares-Major-Campaign-Against-Trump-20160312-0022.html/**

56 sendikayı ve 12.5 milyon işçiyi çatısı altında toplayan ABD’nin en büyük sendikal ferderasyonu AFL-CIO, Trump karşıtı sosyal nedya kampanyası başlatacağını duyurdu. Kampanya’nın amacı serbest ticaret anlaşmaları nedeniyle işlerini kaybedecek olan emekçilere Trump’ın serbest ticaret anlaşmalarına yönelik karşı propagandasının iç yüzünü göstermek. Hatta sendika seçimlerde hayli önemli eyaletler olan Ohio ve Pennsylvania’da kapı kapı dolaşarak Trump’ın serbest ticaret anlaşmalarını iptal etme sözünün boş olduğunu anlatmayı planlıyor. Serbest ticaret anlaşmaları işçiliğin, hizmetlerin, malların ve kaynakların ulusötesi şirketler lehine esnek dolaşımını içeriyor. Bu da emek piyasasında işsizliği ve yoksulluğu tetikleyecek. Trump Amerikan işçi sınıfına serbest ticaret anlaşmalarını hedef alarak ulaşmaya çalışıyor.

Haber: İsyandan.Org

Etiketler:

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.